logo nabor bialystok
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych jeszcze nie jest aktywna.
Zapraszamy wkrótce.