Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSGI
Zespół szkół
Adres
ul.Kard. St. Wyszyńskiego 1, 11-220 Górowo Iławeckie
Telefon
89 76 11 696
Fax
89 76 11 696
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Lipkiewicz
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Liceum Ogólnokształcące w ZSGI
 • Liceum Ogólnokształcące w ZSGI
 • Liceum Ogólnokształcące w ZSGI
 • Liceum Ogólnokształcące w ZSGI
 • Liceum Ogólnokształcące w ZSGI
Opis

W Liceum Ogólnokształcącym w ciągu 4 lat można zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na studiach wyższych. W Liceum Ogólnokształcącym istnieją oddziały: ogólny oraz Oddział Przygotowania Wojskowego. Wszystkie klasy liceum realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie zdobywają wiedzę z trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Poza tym, młodzież z poszczególnych grup realizuje przedmioty uzupełniające, tj.: edukację wojskową/przygotowanie wojskowe oraz przedmioty dodatkowe tj. ekonomię w praktyce, zajęcia na strzelnicy szkolnej. Odział mundurowy istnieje w naszej szkole od roku szkolnego 2010/2011. Przez pierwsze trzy lata funkcjonowała jako innowacja pedagogiczna pt. „Edukacja dla obronności i bezpieczeństwa”. W ramach tej innowacji szkoła podpisała porozumienia z 9 Pułkiem Rozpoznawczym w Lidzbarku Warmińskim, 20 Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną, Powiatową Komendą Policji w Bartoszycach, Zakładem Karnym w Kamińsku, WKU w Lidzbarku Warmińskim, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz współpracuje ze Strażą Graniczną. Oferta tej grupy skierowana jest do tych wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w resortach mundurowych. Pod okiem specjalistów uczniowie uczestniczą w zajęciach z musztry, topografii, samoobrony, strzelania, zajęciach saperskich, pierwszej pomocy przedmedycznej, obozach sprawnościowych, praktykach w policji i na przejściach granicznych.

Od 1 września 2018 r. nasza szkoła dołączyła do elitarnego grona Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w ramach "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" o  czym poinformował minister Mariusz Błaszczak. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, nie tylko dla tego, że doceniono naszą dotychczasową pracę w tych klasach, ale również dlatego, że takich szkół w Polsce jest ponad 100, w naszym województwie kilka, a w powiecie bartoszyckim i lidzbarskim jesteśmy jedyną taką szkołą. Od roku szkolnego 2020/2021 został utworzony Oddział Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Oferta tego oddziału skierowana jest do tych wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w resortach mundurowych. Pod okiem specjalistów uczniowie uczestniczą w zajęciach z musztry, topografii, samoobrony, strzelania, zajęciach saperskich, pierwszej pomocy przedmedycznej, obozach sprawnościowych, praktykach w policji i na przejściach granicznych.
Absolwenci naszej szkoły po ukończeniu nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego lub Certyfikowanej Wojskowej Klasie Mundurowej będą mogli odbyć kilkutygodniowe szkolenie wojskowe zakończone przysięgą oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogli liczyć na ułatwienia podczas postępowania rekrutacyjnego (dodatkowe punkty).

W szkole nauczane są trzy języki obce: j. angielski, j. niemiecki. Język angielski jest językiem wiodącym. Uczniowie zdobywają wiedzę z języków, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

W 2017 r. powstała strzelnica sportowa, w której uczniowie naszej szkoły podnoszą swoje umiejętności w strzelaniu. Od 2018 r. turniej strzelecki o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół został wpisany do kalendarium imprez szkolnych. 

Szkoła jest przyjazna uczniom. Nauczyciele pomagają uczniom słabszym, wspierają w pracy uczniów zdolnych. Nasi uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Organizujemy rajdy, spotkania integracyjne klas pierwszych, ogniska, obozy sprawnościowe, wycieczki do teatrów, kin, wycieczki turystyczne, apele okolicznościowe, zabawy szkolne, kursy umożliwiające zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, Dzień Otwarty oraz uczestniczymy w imprezach powiatowych. Główne cele dydaktyczne szkoły to przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej i do dalszej nauki, do zdawania egzaminów maturalnych i kształtowanie umiejętności kluczowych. Główne cele wychowawcze to przygotowanie do pełnienia ważnych ról społecznych: obywatela, pracownika, członka rodziny.

Dla uczniów spoza okolic miasta istnieje możliwość zakwaterowania w internacie przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła położona jest w centrum miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 1.
Historia
Historia naszej szkoły, poprzedzona kilkuletnim staraniami władz administracyjnych, rozpoczyna się we wrześniu 1952 roku, kiedy to w wyniku likwidacji liceum w Prabutach majątek tamtejszej placówki został przejęty przy współudziale ówczesnego kierownika Szkoły Podstawowej Czesława Dzirby oraz jednego z nauczycieli liceum Bolesława Czerniawskiego. Wówczas do Górowa przybyli nauczyciele z likwidowanego liceum Państwo Maria i Stanisław Regułowie, a grono uczniów zasilili niektórzy uczniowie klasy VIII prabuckiego ogólniaka. W pierwszym roku naukę rozpoczęło 24 uczniów. Do pierwszego egzaminu dojrzałości przystąpiło 14 uczniów i wszyscy zakończyli go z sukcesem. W pierwszych latach liceum zlokalizowane było w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej przy ulicy Sikorskiego 22, gdzie mieściła się również szkoła podstawowa. Dopiero w 1964 roku liceum zostało przeniesione do budynku przy ulicy Wyszyńskiego 1, gdzie ma swą siedzibę do dnia dzisiejszego. Początki działalności szkoły były bardzo trudne. Problem stanowiły braki kadrowe, kłopoty z wyposażeniem pracowni przedmiotowych oraz olbrzymie zróżnicowanie wiedzy uczniów. Ponadto już w kolejnym roku szkolnym została wprowadzona reorganizacja szkolnictwa, efektem której było połączenie szkoły podstawowej z liceum pod nazwą: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego, tzw. 11-latka. W związku z tym nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, przybyli również nowi nauczyciele. Od początku działalności szkoła wpisywała się w życie społeczności lokalnej. Tradycją i obowiązkiem było przygotowanie rożnego rodzaju imprez artystycznych. Stąd powstanie już w pierwszym roku działalności szkoły chóru szkolnego oraz zespołu muzycznego, koła recytatorskiego. We wrześniu 1998 roku doszło do połączenia Liceum Ogólnokształcącego nr1 z Zasadniczą Szkołą Zawodową i został utworzony Zespół Szkół w Górowie Iławeckim.
Koła zainteresowań

Koła zainteresowań:

- Koło strzeleckie

- Szkolne Koło Wolontariatu

- PCK

- SKS

Osiągnięcia

1. Certyfikaty

 • Certyfikat uczestnictwa w II i III edycji "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 od 1 września 2018 r.,
 • Nadanie przez Zarząd Główny LOK Medalu za zasługi dla Ligi Obrony Kraju- sierpień 2018 r.,
 • Oznaka Zasłużonych ZHP,
 • Certyfikat za zasługi w krwiodawstwie,
 • Tytuł Srebrnej Europejskiej Szkoły RP 2019- przyznany przez Wysoką Kapitułę Rankingu Olimpijskiego COPITOSH za edukację społeczną, europejską, prawną, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczną,
 • szkoła zapewnia uczniom podnoszenie kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, które umożliwiają zdobywanie odpowiednich certyfikatów: szkolenie ECDL S6 WEB EDITING, szkolenie "Mapy cyfrowe i drony", kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie "Organizacja miejsca pracy w oparciu o model 5S".

2. IV Centralny Zlot Klas Mundurowych w Żaganiu- wicemistrzowie Polski w kategorii klas mundurowych.

 • Podczas rywalizacji uczniowie musieli wykazać się wiedzą o historii i współczesności wojsk pancernych, umiejętnościami podczas manewrów sportowo- obronnych i szkolenia ogniowego oraz konkursu musztry i piosenki marszowej. Brali udział w marszobiegu na dystansie 8 km, gdzie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami m.in. pomocy i ewakuacji rannych, strzelania, rzutu granatem, przenoszenia skrzynek z amunicją.

3. Konkursy i zawody

 • Zawody sportowe "Jak najlepsi w Straży Granicznej" 
 • I Otwarte Zawody Strzeleckie "Mistrzowie Ziemi Ryńskiej"
 • Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bartoszyckiego w piłce siatkowej
 • Drużynowe Zawody Strzeleckie o Puchar przechodni Koła Strzeleckiego LOK "Warmiak"
 • Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w drużynowym Tenisie Stołowym
 • Konkurs Języka Angielskiego
 • Mikołajkowe Zawody Strzeleckie
 • Zawody Strzeleckie Funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Powiatowy Etap Olimpiady Promocji Zdrowego Trybu Życia
 • Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim
 • Konkurs Tańców Śląskich
 • Turniej Strzelecki z okazji imienin patrona strzelnicy w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim
 • Zimowe Zawody Strzeleckie Trzech Osi
 • Szkolny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii"
 • I Otwarta Wojewódzka Spartakiada Klas Mundurowych
 • udział w projekcie SHOWBIZ

4. Absolwentka Kamila Skrzypa została wyróżniona dyplomem stypendysty Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 dnia 7 marca w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z rąk Wiceministra Macieja Kopcia.

Zakres wiekowy
14-19