Bartoszyce
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
Zespół szkół
Adres
ul.Kard. St. Wyszyńskiego 1, 11-220 Górowo Iławeckie
Telefon
897 611 696
Fax
897 611 696
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Lipkiewicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
Opis

W branżowej szkole I stopnia nauka trwa 3 lata. Klasy są wielozawodowe. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Podczas nauki w branżowej szkole I stopnia oprócz praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i zajęć edukacyjnych w szkole, uczniowie uczestniczą w czterotygodniowych kursach zawodowych.  Szkoła kończy się egzaminem zawodowym teoretycznym i praktycznym. Główne cele dydaktyczne szkoły to przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej i do dalszej nauki, do zdawania egzaminów zawodowych i kształtowanie umiejętności kluczowych. Główne cele wychowawcze to przygotowanie do pełnienia ważnych ról społecznych: obywatela, pracownika, członka rodziny.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła położona jest w centrum miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 1.
Zakres wiekowy
14-18