Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP2
Zespół szkół
Adres
ul.Słowackiego 1, 11-200 Bartoszyce
Telefon
(89) 762-27-68
Fax
(89) 762-27-68
E-mail
Strona www
Dyrektor
Monika Szpura-Kazimierczuk
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
Opis

TECHNIKUM EKONOMICZNE

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie : • księgowego, • menadżera, • maklera giełdowego w biurach maklerskich, • doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach, • dystrybutora w firmie handlowej, • agenta ubezpieczeniowego, • analityka rynku w banku lub w firmie. Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił : • sporządzać dokumenty księgowe, • prowadzić rachunkowości, • ustalać wynik finansowy, • stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne, • podejmować decyzje ekonomiczne, • sporządzać plan działania przedsiębiorstwa, • obliczać zobowiązania podatkowe, • stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie, • prowadzić korespondencję handlową i służbową, • przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe, • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej. W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 6 - tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i jednostkach budżetowych. Osoba, która  ukończy szkołę i zda egzaminy kwalifikacyjne otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia i język angielski. Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. 


TECHNIKUM SPEDYCYJNE

Technik spedytor - organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia i język angielski. Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w: - firmach transportowych, - firmach spedycyjnych, - firmach kurierskich, - urzędach pocztowych, - przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem, - agencjach celnych, - wolnych obszarach celnych, - firmach świadczących usługi transportowe, samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne. Absolwent technikum, który uzyska tytuł technika spedytora może być więc zatrudniony na następujących stanowiskach: · Specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, · Spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy, · Sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych · Referent spedycyjny, · Kierownik punktu ładunkowego, · Dyspozytor ładunkowy, · Organizator przewozów, · Specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji. W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 4 - tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach. W trakcje nauki uczniowie przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji zdający otrzyma nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.


TECHNIKUM HANDLOWE 

Kształcenie na tym kierunku ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie handlowca, który pełni bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. To od jego sprawności, zdolności do przekonywania i umiejętności utrzymania dobrych relacji z klientami w dużej mierze zależy sukces finansowy firmy. Zakres obowiązków handlowca może być szeroki, jednak najogólniej rzecz biorąc prowadzą działalność handlową zgodną z profilem i polityką przedsiębiorstwa. Z jednej strony obsługuje klientów, z drugiej jest w kontakcie z dostawcami i dystrybutorami. Dba o sprawną realizację zamówień, a niekiedy pełnią też funkcję marketingowca. Po ukończeniu technikum handlowego będziesz umiał:

• sporządzać i zawierać umów kupna-sprzedaży,
• przygotowywać ofert handlowe,
• prowadzić negocjacje z dostawcami, klientami,
• organizować przepływ towarów lub realizacji usługi,
• kontrolować towary przeznaczone do sprzedaży pod względem ilościowym, jakościowym, cenowym, a także zabezpieczać je przed uszkodzeniem, dbać o odpowiednie opakowanie i ich oznakowanie,
• dokonywać inwentaryzacji towarów,
• opracowywać strategie sprzedaże,
• przygotowywać raporty sprzedażowe,
• monitorować stan magazynów,
• współpracować z działem marketingu i reklamy.

 W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 6 - tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i jednostkach budżetowych. Osoba, która ukończy szkołę i zda egzaminy kwalifikacyjne otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia i język angielski. Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.


Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się w pobliżu Centrum Bartoszyc na ulicy Słowackiego 1, naprzeciwko Sądu Rejonowego w Bartoszycach.
Historia
https://www.youtube.com/watch?v=H0bCOeHREP4
Koła zainteresowań

- Szkolna Liga Strzelecka

- Szkolny Klub Wolontariatu

- Uczniowski Klub Sportowy Olimpia

- Szkolne Centrum Krwiodawstwa

- Szkolna Grupa Ratowników Medycznych

- Redakcja Gazetki Szkolnej 

Kontakty zagraniczne

Szkoła prowadzi współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami:

- w Niemczech (Nienburg),

- na Ukrainie (Łuck) 

- w Hiszpanii (Alcala de Henares)

Współpraca z pracodawcami

Nabywanie umiejętności praktycznych w technikum jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z firmami znajdującymi się na terenie Bartoszyc i powiatu bartoszyckiego. Uczniowie wszystkich klas technikum w trakcie cyklu kształcenia mają miesięczne lub dłuższe praktyki zawodowe w firmach związanych z konkretnym kierunkiem kształcenia. Oprócz tego szkoła podpisała porozumienia z instytucjami lokalnymi: Urząd Skarbowy w Bartoszycach (technikum ekonomiczne), Wojewódzki Inspektorat Handlowy w Olsztynie (technikum handlowe), Firma Transportowa DELUX (technikum spedycyjne), które pomogą uczniom odnaleźć się na rynku pracy 

Zakres wiekowy
15 - 20 lat
Osiągnięcia

Finaliści etapu centralnego olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Uczniowie naszej szkoły :Wiktoria Żylińska kl. II LOB oraz Igor Ostapkiewicz kl. II LOB są finalistami etapu wojewódzkiego Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Finał olimpiady odbył się 18.03.2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. 

Finał województwa w piłce siatkowej: 

Uczennice naszej szkoły: Maryna Ogonowska, Lena Krajewska, Weronika Wierzchowska, Hanna Peślak, Julia Pijewska, Klaudia Garbacz, Zuzanna Rafalska po trzech zwycięskich trzech turniejach eliminacyjnych (powiat, region, półfinał) wywalczyły IV miejsce w województwie w piłce siatkowej dziewcząt. 

 

Sukcesy w Olimpiadzie projektów społecznych " Zwolnieni z Teorii".

Uczniowie naszej szkoły od kilku lat osiągają sukcesy w ramach Olimpiady "Zwolnieni z Teorii". W roku 2021 szkoła znalazła się w czołówce Rankingu Szkół Zwolnieni z Teroii, a w bieżącym roku 2022 aż stu pięćdziesięciu dziewięciu uczniów naszej szkoły ukończyło projekty społeczne i zdobyło tytuły finalistów oraz certyfikaty Project Management Principles. Sukces będą celebrować podczas Wielkiego Finału w Warszawie. 

 

III miejsce w województwie w Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej
Uczennice naszej szkoły: Weronika Stapel i Katarzyna Kołdysz zajęły III miejsce w XXV Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej i tym samym uzyskały tytuł laureata olimpiady. Finał wojewódzki olimpiady odbył się 6 marca 2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Uczestniczyli w nim reprezentanci 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

V DEBATA OKSFORDZKA

5.03.2020 r. odbył się II etap V debaty oksfordzkiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Nasza drużyna w składzie: Michał Grabuś – kl. III LO C, Tobiasz Bykowski – kl. II TE, Joanna Stachurska – kl. III LO A, Piotr Ramotowski – kl. II LO A stoczyła zwycięski pojedynek z drużyną I Liceum Ogólnokształcącego im.  W. Kętrzyńskiego w Giżycku i tym samym zapewniła sobie udział w finale tegorocznej debaty, który miał się odbyć 27.03.2020 r.

 

Julia Pudełek otrzymała wyróżnienie w Konkursie recytatorskim w Olsztynie

14 lutego 2020 r. odbyła się VI Edycja Konkursu Recytatorskiego ,,Polska poezja XX i XXI wieku” organizowanego przez Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jury przyznało wyróżnienie Julii Pudełek za zaprezentowanie wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ,,Zwierzęta patrzą na nas”.  Jej sugestywna interpretacja zrobiła wrażenie nie tylko na jury, ale także na publiczności. Julia Pudełek pokazała swoje walory głosowe, odpowiednią intonację, tempo, pauzy, zyskując w ten sposób skupienie i uwagę odbiorców.

II miejsce Weroniki Stapel w zawodach strzeleckich z okazji 28. Finału WOŚP

Uczennica naszej szkoły Weronika Stapel zdobyła II miejsce indywidualnie oraz w klasyfikacji drużynowej wspólnie z Patrykiem Szymańskim (KS LOK ,,Warmiak’’) w zawodach strzeleckich z okazji 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Weronika Budna otrzymała nagrodę marszałka województwa za wolontariat.

Uczennica naszej szkoły Weronika Budna (kl. II LOC) otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wolontariat.