Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP2
Zespół szkół
Adres
ul.Słowackiego 1, 11-200 Bartoszyce
Telefon
(89) 762-27-68
Fax
(89) 762-27-68
E-mail
Strona www
Dyrektor
Urszula Petrykowska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
 • Technikum w ZSP2
Opis

TECHNIKUM EKONOMICZNE • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia i język angielski. Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie : • księgowego, • menadżera, • maklera giełdowego w biurach maklerskich, • doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach, • dystrybutora w firmie handlowej, • agenta ubezpieczeniowego, • analityka rynku w banku lub w firmie. Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił : • sporządzać dokumenty księgowe, • prowadzić rachunkowości, • ustalać wynik finansowy, • stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne, • podejmować decyzje ekonomiczne, • sporządzać plan działania przedsiębiorstwa, • obliczać zobowiązania podatkowe, • stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie, • prowadzić korespondencję handlową i służbową, • przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe, • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej. W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 6 - tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i jednostkach budżetowych. Osoba, która  ukończy szkołę i zda egzaminy kwalifikacyjne otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

TECHNIKUM HANDLOWE • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia i język angielski. Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach: • specjalista ds. zaopatrzenia, • specjalista ds. sprzedaży, • specjalista ds. obsługi klienta, • kierownik działu handlowego, • sprzedawca, • przedstawiciel handlowy. Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił : • sprzedawać towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (hurtowniach), • obsługiwać nabywców , • organizować zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, • eksponować towary na regałach, ladach sprzedażowych, • informować klienta o zaletach sprzedawanych produktów, • pomagać nabywcy przy wyborze produktu, • realizować zamówienia składane przez nabywców, • inkasować należności za sprzedane produkty, • załatwiać reklamacje zakupionych towarów, • przyjmować i rejestrować zamówienia na towary. W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 4 - tygodniową praktykę. Po zdaniu egzaminu z danych kwalifikacji zdający otrzyma nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

TECHNIKUM SPEDYCYJNE Technik spedytor - organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia i język angielski. Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w: - firmach transportowych, - firmach spedycyjnych, - firmach kurierskich, - urzędach pocztowych, - przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem, - agencjach celnych, - wolnych obszarach celnych, - firmach świadczących usługi transportowe, samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne. Absolwent technikum, który uzyska tytuł technika spedytora może być więc zatrudniony na następujących stanowiskach: · Specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, · Spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy, · Sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych · Referent spedycyjny, · Kierownik punktu ładunkowego, · Dyspozytor ładunkowy, · Organizator przewozów, · Specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji. W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 4 - tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach. W trakcje nauki uczniowie przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji zdający otrzyma nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się w pobliżu Centrum Bartoszyc na ulicy Słowackiego 1, naprzeciwko Sądu Rejonowego w Bartoszycach.
Historia
https://www.youtube.com/watch?v=H0bCOeHREP4
Koła zainteresowań

- Dyskusyjny Klub Filmowy "PRYZMAT"

- Szkolna Liga Strzelecka

- Szkolny Klub Wolontariatu

- Uczniowski Klub Sportowy Olimpia

- Szkolne Centrum Krwiodawstwa

- Redakcja Gazetki Szkolnej


Kontakty zagraniczne

Szkoła prowadzi wymiany zagraniczne z zaprzyjaźnionymi szkołami:

- w Niemczech (Nienburg)

- na Ukrainie (Łuck)

- w Szwecji (Emmaboda)

- w Rosji (Kaliningrad)

- w Hiszpanii (Alcala de Henares)

Współpraca z pracodawcami

Nabywanie umiejętności praktycznych w technikum jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z firmami znajdującymi się na terenie Bartoszyc i powiatu bartoszyckiego. Uczniowie wszystkich klas technikum w trakcie cyklu kształcenia mają miesięczne lub dłuższe praktyki zawodowe w firmach związanych z konkretnym kierunkiem kształcenia.

Zakres wiekowy
15 - 20 lat
Osiągnięcia

Mamy 3 finalistów Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Uczniowie naszej szkoły: Julia Kapuścińska kl. I LOA g, Dawid  Bielicki kl. I LOB g, Ihor Maruszeczko- Karpiński kl. I LOA g uzyskali tytuł finalisty IV Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Wymienieni uczniowie zostali laureatami etapu wojewódzkiego olimpiady i zakwalifikowali się do szczebla centralnego, który miał się odbyć w dniach od 20-21 marca 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

III miejsce w województwie w Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej
Uczennice naszej szkoły: Weronika Stapel i Katarzyna Kołdysz zajęły III miejsce w XXV Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej i tym samym uzyskały tytuł laureata olimpiady.Finał wojewódzki olimpiady odbył się 6 marca 2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Uczestniczyli w nim reprezentanci 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

V DEBATA OKSFORDZKA

5.03.2020 r. odbył się II etap V debaty oksfordzkiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach.Nasza drużyna w składzie:Michał Grabuś – kl. III LOC, Tobiasz Bykowski – kl. II TE, Joanna Stachurska – kl. III LOA, Piotr Ramotowski – kl. II LOA stoczyła zwycięski pojedynek z drużyną I Liceum Ogólnokształcącego im.  W. Kętrzyńskiego w Giżycku i tym samym zapewniła sobie udział w finale tegorocznej debaty, który miał się odbyć 27.03.2020 r.

Julia Pudełek otrzymała wyróżnienie w Konkursie recytatorskim w Olsztynie

14 lutego 2020 r. odbyła się VI Edycja Konkursu Recytatorskiego ,,Polska poezja XX i XXI wieku” organizowanego przez Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jury przyznało wyróżnienie Julii Pudełek za zaprezentowanie wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ,,Zwierzęta patrzą na nas”.  Jej sugestywna interpretacja zrobiła wrażenie nie tylko na jury, ale także na publiczności. Julia Pudełek pokazała swoje walory głosowe, odpowiednią intonację, tempo, pauzy, zyskując w ten sposób skupienie i uwagę odbiorców.

II miejsce Weroniki Stapel w zawodach strzeleckich z okazji 28. Finału WOŚP

Uczennica naszej szkoły Weronika Stapel zdobyła II miejsce indywidualnie oraz w klasyfikacji drużynowej wspólnie z Patrykiem Szymańskim (KS LOK ,,Warmiak’’) w zawodach strzeleckich z okazji 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Weronika Budna otrzymała nagrodę marszałka województwa za wolontariat.

Uczennica naszej szkoły Weronika Budna (kl. II LOC) otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wolontariat.

Mamy V miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

Ten sukces zawdzięczamy przede wszystkim młodzieży, która przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli i motywowana przez nauczycieli, zrealizowała w bieżącym roku szkolnym cztery projekty społeczne w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Dwudziestu pięciu uczniów naszej szkoły „ulepszało” świat, podnosząc świadomość lokalnej społeczności na temat praw w Internecie, autyzmu i chorób psychicznych. Było o nich głośno w lokalnych mediach. W tegorocznej edycji ogólnopolskiej olimpiady wzięło udział 15 tysięcy uczniów z 403 szkół z całej Polski.