Augustów
Technikum
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego
Zespół szkół
Adres
al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów
Telefon
876432861
Fax
876432861 wew. 34
E-mail
Strona www
Dyrektor
Grzegorz Augusewicz
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technik budownictwa
  • Technik budownictwa
  • Technik handlowiec
  • Technik handlowiec
  • Technik informatyk
  • Technik informatyk
Opis
Technikum dysponuje pracowniami przedmiotowymi (w tym trzy językowe), pracowniami zajęć praktycznych (nowoczesny sprzedawca, elektroniczna, mikroprocesorowa, elektryczna, cztery gastronomiczne, dziesięć komputerowych połączonych w lokalną sieć z dostępem do internetu, obrabiarek i sterowania komputerowego CNC, mechatroniczna, hotelarska). Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu nauczycieli oraz dobrze przygotowanej bazie dydaktycznej uczniowie mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną. Obecnie w naszej szkole uczy się ponad 500 uczniów, którzy kształcą się w różnych zawodach. Zatrudnieni są nie tylko specjaliści przygotowujący młodzież do wykonywania zawodu ale także wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 1. Gwarancja bezpieczeństwa i przyjaznej uczniom atmosfery. 2. Internet dostępny w każdym pomieszczeniu dydaktycznym. 3. Pewność nauki w szkole bardzo dobrze wyposażonej w pomoce dydaktyczne. 4. Doskonale wyposażona biblioteka i czytelnia multimedialna. 5. Nauka języków w pracowniach językowych. 6. Możliwość zdobycia zawodu poszukiwanego na rynku pracy.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Komunikacją miejską - wszystkie linie.
Historia
Nasz szkoła została wzniesiona w 1967 r. jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. Do roku 2002 istniała jako Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych. Uchwałą Rady Powiatu z dniem 4.02.2002r. powstało Augustowskie Centrum Edukacyjne, które jest największą placówką edukacyjna w Augustowie. W historii istnienia (łącznie z ZSBE) jego mury opuściło około 5000 absolwentów. Od początku swej pracy szkoła rozwija się, wprowadzane są nowe kierunki kształcenia oraz zmienia się kadra nauczycielska.
Koła zainteresowań
Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK Uczniowski Klub Sportowy CENTRUM Międzyoddziałowa klasa siatkarska Kółko strzeleckie Kółko fizyczne Kółko historyczne Kółko języka francuskiego Koło teatralne Kółko fotograficzne Koło wolontariatu Boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne w ramach projektu "Moje boisko Orlik 2012"
Kontakty zagraniczne
Litwa, Białoruś
Osiągnięcia
Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w roku 2017 otrzymało tytuł Złotej Szkoły w ogólnopolskim rankingu Perspektywy. W poprzednich latach Technikum uzyskało tytuł Srebrnej i Złotej Szkoły. Wyniki matur i egzaminów zawodowych z 2016 roku uplasowały nasze Centrum na trzecim miejscu w województwie podlaskim. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz zawodowych (kilkoro uczniów zapewniło sobie indeks na wyższą uczelnię). Od 19 lat organizujemy Targi Szkół Wyższych i Pracy wspierając młodzież w wyborze dalszej kariery życiowej.