Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS1 w Żyrardowie - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii na poziomie technikalnym - uniwersalny. Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację zarówno podnosząc kwalifikacje w systemie edukacji formalnej, jak również nieformalnej i poza formalnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie. 

Kwalifikacje:

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

·         Rysunek techniczny

·         Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

·         Systemy energetyki odnawialnej

·         Podstawy kosztorysowania w budownictwie

·         Język obcy zawodowy w budownictwie

·         Działalność gospodarcza w budownictwie

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

·         Dokumentacja techniczna w budownictwie

·         Montaż systemów energetyki odnawialnej

·         Obsługa systemów energetyki odnawialnej

·         Kosztorysowanie w budownictwie

·         Praktyki zawodowe