Żyrardów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Żyrardowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów
Technik elektryk
Technik fotografii i multimediów
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik mechatronik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów
Wielozawodowa
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
klasa e- commerce
klasa administracyjna z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi
klasa sportowa o profilu piłki nożnej
klasa pedagogika z psychologią
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik spedytor
Technik ekonomista
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik technologii żywności
Technik rachunkowości
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
klasa wielozawodowa
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki
Klasa 1a
Klasa 1b
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki
Klasa 1TR
Klasa 1TI
Klasa 1TG
Klasa 1TH
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Technik spedytor
Technik hotelarstwa
Technik ekonomista
Technik ogrodnik
Technik architektury krajobrazu
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Branżowa Szkoła I Stopnia
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów
Profil ogólny
Profil humanistyczny
Profil przyrodniczy
Profil matematyczno-fizyczny
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska
Klasa akademicka - 1a
Klasa biznesowa - 1b
Klasa mundurowa (wojskowa, policyjna, stewardess i stewardów) - 1m