Zielona Góra
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze

Adres
ul.Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra
Telefon
684512050
E-mail
sekretariat@zsms.zgora.pl
Strona www
http://7liceum.zgora.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze jest szkołą mistrzostwa sportowego. Nasza placówka umożliwia uczniom połączenie nauki z uprawianiem sportu na najwyższym poziomie. Uczniowie osiągają wysokie wyniki sportowe, mają sukcesy w zawodach sportowych w województwie, kraju, a także w Europie i na świecie. Wśród naszych absolwentów jest 22 uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Szkoła stwarza warunki umożliwiające każdemu uczniowi kształtowanie własnej drogi edukacyjno-sportowej. Każdy uczeń zobowiązany jest realizować program szkolenia sportowego wybranej dyscypliny. Od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie naszego liceum realizują naukę dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym w zespołach międzyklasowych. Nauka pierwszego przedmiotu rozszerzonego, który stanowi wiodący język obcy ucznia – język angielski lub język niemiecki rozpoczyna się w klasie pierwszej. Wyboru drugiego albo trzeciego przedmiotu rozszerzonego dokonują uczniowie samodzielnie w klasie drugiej. Na poziomie rozszerzonym nauczamy następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka. Szkoła położona jest w pobliżu dwóch parków oraz blisko lasu, co stwarza możliwość odpoczynku na łonie natury. Budynek szkoły jest co roku modernizowany i wyposażany w nowoczesny sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie atrakcyjnych zajęć z młodzieżą (np: projektory, ekrany, tablice interaktywne). Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą obiektów sportowych. 

Nasi uczniowie otrzymują wsparcie: pedagoga, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, pielęgniarki, dietetyka oraz fizjoterapeuty.

Obiady w szkolnej stołówce są smaczne, zdrowe, dopasowane dla osób trenujących, gotowane na miejscu oraz atrakcyjne cenowo.

Aktywnie działa również Młodzieżowa Rada Szkoły podejmująca wiele ciekawych inicjatyw. Od wielu lat uczniowie mają okazję uczestniczyć w pracach wolontariatu np: zbiórka PCK artykułów żywnościowych, DKMS – wspólnie przeciw białaczce, PKO bieg charytatywny, Korowód Winobraniowy, Kulturalne Lato w Zielonej Górze, rowerowa stolica Polski, Biegam Bo Lubię – Bieg Bez Granic, szkoła do hymnu.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do oddziałów mistrzostwa sportowego składają dodatkowe podanie oraz muszą zaliczyć próby sprawności fizycznej. Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej VII Liceum Ogólnokształcącego  Mistrzostwa Sportowego (www.7liceum.zgora.pl).

Oddziały mistrzostwa sportowego w roku szkolnym 2024/2025:

IA - oddział mistrzostwa sportowego (gimnastyka, lekka atletyka, pływanie, strzelectwo)

IB - oddziały mistrzostwa sportowego piłka nożna (dziewcząt i chłopców)

IC - oddział mistrzostwa sportowego (koszykówka- chłopcy), (piłka ręczna, piłka siatkowa- chłopcy i dziewczęta)