Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy
Adres
ul. Kąpielowa 7, 65-385 Zielona Góra
Telefon
(068) 324-89-14
Fax
(068) 324-89-16
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Elżbieta Iwaniec
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy
 • Zdjęcie z kroniki szkolnej.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Uczniowie szkoły odnoszą liczne sukcesy w różnorodnych konkursach, znajdują się wśród laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, a także miejskich i ogólnopolskich konkursów wiedzy i umiejętności np. w Ogólnopolskich Konkursach dotyczących Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, matematycznych - Alfik, Kangur, Kangurek.

W egzaminach kończących szkołę podstawową uczniowie od wielu lat zajmują wysokie miejsca w województwie lubuskim wśród szkół publicznych. 

Nauczyciele realizują program Erasmus +w ramach akcji "Mobilność kadry edukacji szkolnej". Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe, co przekłada się na jakość nauczania przede wszystkim języków obcych.

W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu, który uczy i rozwija w młodym człowieku umiejętności i kompetencje, które będą mu pomocne w dorosłym życiu. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.

W szkole działa również Samorząd Uczniowski, który pozwala uczniom na  uczestnictwo społeczności uczniowskiej w planowaniu życia i pracy szkoły, stąd wiele akcji, pomysłów i zabaw powstałych z inicjatywy uczniów.

 

Baza szkolna

 • gabinety lekcyjne wyposażone w rzutniki multimedialne lub tablice multimedialne oraz pomoce naukowe zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej
 • dostęp do Internetu w całym budynku szkolnym
 • dwie  nowoczesne sale komputerowe
 • biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem i dostępem do internetu
 • świetlica szkolna przystosowana do pracy lekcyjnej, zabawy i relaksu
 • plac zabaw dla najmłodszych dzieci
 • boisko wielofunkcyjne ,i nowoczesna sala gimnastyczna
 • stołówka oferująca dwudaniowe obiady,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej.

Specjaliści szkolni

 •         pedagog
 •         logopeda
 •         terapeuta
 •         socjoterapeuta
Zajęcia pozalekcyjne

W szkole działa Samorząd Uczniowski, wiele kół zainteresowań ( koło matematyczne,  przyrodnicze , języka angielskiego,  języka niemieckiego, informatyczne, plastyczne i wiele kół sportowych. Organizujemy liczne imprezy, akcje, konkursy i wycieczki przedmiotowe wspierające edukację. O wszystkich na bieżąco informujemy na stronie internetowej szkoły.

Dojazd
Autobusami MZK: 1,2,9 oraz 44.
Historia

Szkoła utworzona została 15 lutego 1945 roku. Początki edukacji nie były łatwe. Brakowało podstawowego sprzętu, sal lekcyjnych, boiska. Nie zabrakło jednak zapału i determinacji. 1 września 1945 roku w powojennym Jędrzychowie rozpoczął się nowy rok szkolny. Od tamtej pory, aż do dzisiaj szkoła kształci i wychowuje. Wciąż trwa, chociaż przez 75 lat doświadczyła licznych reform oświatowych i reorganizacji. Nieustannie pełni swą ważną i wyjątkową rolę w życiu społeczności Jędrzychowa: łączy już wiele pokoleń, integruje środowisko, daje poczucie przynależności społecznej, rozwija zainteresowania.