Zielona Góra
Zielona Góra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia
Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły podstawowej
Wykaz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących w obwodach publicznych szkół podstawowych
Oświadczenie - rodzeństwo
Oświadczenie - krewni
Oświadczenie - rodzice kandydata
Oświadczenie - uczęszczanie do MP
UCHWAŁA NR LIV.852.2022 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2022 roku