Systemowa obsługa rekrutacji
Zielona Góra
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców SP 2018 r.
Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych 2018 r.
Wykaz przedszkoli Nabór 2018 r.
Wzór oświadczenia - krewni 2018 r.
Wzór oświadczenia - rodzice kandydata 2018 r.
Wzór oświadczenia - rodzeństwo 2018 r.
Wzór oświadczenia - uczęszczanie 2018 r.
Wniosek do SP