Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ryszarda Peryta w Zespole Edukacyjnym nr 11
Adres
ul. Św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra
Telefon
684 548 747
Fax
684 548 747
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Krystian Pawelec
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • oferta
 • budynek
 • boisko
 • Budynek szkoły
 • sala
 • świetlica
 • patio
 • tablice interaktywne w salach
Opis

Od nowego roku szkolnego 2022/2023 nasz szkoła wraz z Miejskim Przedszkolem nr 1 utworzą Zespół Edukacyjny nr 11.                                              Szkoła dysponuje:

 • osobnym piętrem dla najmłodszych;
 • doskonale wyposażonymi salami lekcyjnymi (nowoczesny sprzęt audiowizualny, projektory multimedialne, tablice interaktywne, bezpyłowe tablice);
 • klasami dla najmłodszych z kącikami do zabaw i wypoczynku z bogatym zbiorem pomocy dydaktycznych;
 • dwoma placami zabaw dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3
 • świetlicą szkolną wyposażoną w najnowszy zestaw zabawek i gier dydaktycznych oraz sprzęt audiowizualny;
 • nowoczesnymi pracowniami. komputerowymi;
 • biblioteką szkolną z bogatym księgozbiorem;
 • salą gimnastyczną oraz boiskiem z najnowocześniejszą sztuczną nawierzchnią;
 • własną kuchnią, przygotowującą posiłki na miejscu;
 • patio wewnątrz budynku;
 • gabinetem pielęgniarki szkolnej;
 • szerokopasmowym Internetem;
 • monitoringiem na terenie szkoły.

Zapewniamy:

 • doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju;
 • twórczych nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe,
 • opiekę i wsparcie specjalistów: pedagoga szkolnego, pedagoga terapeuty, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, oligofrenopedagogów;
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Udział w Ogólnopolskich Konkursach, m.in. matematycznych - Alfik, Kangur, Kangurek. Laureaci międzyszkolnych konkursów plastycznych, językowych, artystycznych. Finaliści i laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Sześciolatek w pierwszej klasie

Zajęcia pozalekcyjne
kółko plastyczne, techniczne, kółko informatyczne, kółko ortograficzne; - kółko kulinarne; - zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka angielskiego, niemieckiego; - teatrzyk „Baju – Baj”; - kółko wokalne; - kółko dziennikarskie, wydajemy gazetkę szkolna „Głos Szóstki”; - Szkolne Koło Sportowe; - Szkolne koło PCK; - wolontariat; - kółko szachowe; - szkoła tańca i dobrych manier; - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i rewalidacyjne;
Dojazd
MZK linia nr 0, 6, 14, 25, 26, 38
Kontakty zagraniczne

Drzwi otwarte
więcej informacji na: www.sp6.zgora.pl
Historia

Informacje na stronie internetowej szkoły: www.sp6.zgora.pl


Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
75
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe