Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Edukacyjnym nr 1 im. Jeana de La Fontaine’a
Adres
ul. Truskawkowa 12, 65-129 Zielona Góra
Telefon
683248111
Fax
683248111
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Wioletta Kujtkowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Wiosenny Turniej Sportowy klasy I-III
 • Turniej sportowy
 • Turniej sportowy
 • Dla Klary
 • Kwiatek dla Klary
 • Dla Klary
 • "Prima Aprilis" na wesoło
 • Konkurs recytatorski
 • Konkurs recytatorski
 • Konkurs recytatorski - wyróżnieni i nagrodzeni w klasach IV-VIII
 • Konkurs recytatorski - klasy I-III
 • Wiosenny pokaz mody organizowany przez świetlicę szkolną
 • Pokaz mody
 • Wiosenny pokaz mody
 • List do dzieci na Ukrainie
 • Walentynki
 • Szkolny Klub Wolontariatu
 • Konkurs  „? -stacja”
 • Konkurs „? -stacja”
 • Konkurs „? -stacja”
 • Konkurs „? -stacja”
Języki
angielski, francuski
Osiągnięcia

Szkoła realizuje program edukacji globalnej. W roku szkole realizowany jest projekt p/n "Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna" organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego, którego celem jest doskonalenie i usprawnienie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój uczniów. Nasza szkoła zdobyła tytuł i certyfikat "Nowoczesnej Edukacji Wczesnoszkolnej" . Szkoła dwukrotne zdobyła I miejsce w ogólnopolskich konkursach Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Centrum Edukacji Obywatelskiej związanych z historią regionalną - nagroda Gazety Wyborczej i Rady Miasta. 
W roku szkolnym 2018/2019 uczennica naszego gimnazjum – Julia Ś. zdobyła tytuł podwójnej laureatki konkursów wojewódzkich z matematyki i fizyki, finalistkami Wojewódzkiego Konkursu  z fizyki została Emikla K. i Inga Ć. Uczeń Bartosz P. jest finalistą konkursu wojewódzkiego z matematyki.

Inne osiągnięcia:  zdobyliśmy sprawność "Nasza szkoła uczy myśleć", czołowe miejsca w kraju w konkursie "Multitest"certyfikat  i tytuł "Szkoła z klasą". Szkoła zajmuje czołowe miejsca w konkursie Logicznego Myślenia, Alfiku matematycznym oraz Kangurze. Nasi uczniowie zdobywają nagrody w Mistrzostwach Zielonej Góry w piłce nożnej, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju oraz ćwiartkach lekkoatletycznych. Stanisław B. zajął 5 miejsce w diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej – Młody Biblista. Naszymi finalistkami konkursu fotograficznego - językowego LES TRACES FRANCAISES AUTOR DE MOI zostały: : Pola S., Natalię K. i Martynę L. Uczennica klasy II jest zakwalifikowana do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego.  

Zespół Edukacyjny nr 1 posiada certyfikat Guinnes World Records TM na najdłuższą linie osób prezentujących rozwinięcie liczby π.

W ZE1 realizowane są projekty: „Moje kompetencje – twój sukces”, „mFundacja w ramach projektu mPotęga”.

W Zespole realizowane są nowe działania proekologiczne - Chcemy być eko. Działa Szkolny Klub Wolontariatu, który realizuje potrzebę pomagania, aktywizowania uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.  

 

Sześciolatek w pierwszej klasie

Zajęcia pozalekcyjne

1. Kółko matematyczne
2. Kółko plastyczne
3. Kółko teatralne
4.  Szkolny Klub Wolontariatu

5. Zajęcia rewalidacyjne

6. SKS – unihokej

7. SKS –  piłka ręczna
8. SKS -  lekkoatletyka
9. Profilaktyka logopedyczna
10. kółko czytelnicze
11. kółko wokalne
12. Chór

Dojazd

Dojazd autobusami MZK nr 1, 17 przystanek przy ulicy Truskawkowej (Chynów), 22, 21 -  przystanek przy ulicy Poznańskiej (Chynów)

Historia

Szkoła w Chynowie zaczęła swoją historię w lipcu 1945 r. jako dwuklasowa szkoła podstawowa. Po roku uzyskała status szkoły czteroklasowej.  W 1957 r. wzbogaciła się o bibliotekę, wciąż od tamtego czasu rozwijaną. Wtedy też, na początku lat 60. Chynów stał się dzielnicą Zielonej Gó­ry, a szkoła uzyskała status placówki miejskiej. W latach 70. stała się prężną, ośmioklasową placówką, wyposażoną w nowoczesne pracownie i pomoce naukowe. W 1975 r. do szkoły przyłączono przedszkole, tworząc Zespół Nauczania Początkowego, obejmujący Szkołę Podstawową nr 5 i Państwowe Przedszkole nr 12. Pod koniec 1997 r. dyrektorem szkoły została pani Wioleta Haręźlak. Placówka była systematycznie unowocześniana, stworzono pracownię komputerową, zmoderni­zowano część administracyjną, wybudowano salę gimnastyczną. Znaczącym przedsięwzięciem okazało się stworzenie 1 września 1997 r., na bazie przedszkola i szkoły, Zespo­łu Edukacyjnego — pierwszej takiej placówki w mieście. W 2003 r. szkoła otrzyma­ła imię francuskiego bajkopisarza - Jeana de La Fontaine’a. Dnia 1 września 1997 r. z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 12 powstał Zespół Edukacyjny Nr 1 w Zielonej Górze przy ul. Truskawkowej 12, do którego z dniem 1 września 2013 r. dołączyło Gimnazjum Nr 5. Od roku 2017/2018 – w związku z reformą oświaty - szkoła została przekształcona w ośmioklasową szkołę podstawową z wygasającymi klasami gimnazjalnymi. Od roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Edukacyjnym funkcjonuje ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 i Miejskie Przedszkole nr 12. 

Kontakty zagraniczne
Ucząc języka francuskiego i angielskiego utrzymujemy kontakty ze studentami zagranicznymi przybywającymi do Zielonej Góry w ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim i innymi szkołami. Wówczas nasi uczniowie mają okazję na wymianę doświadczeń, konwersację i wspólną zabawę.  Podejmujemy też inne działania mające na celu doskonalenie umiejętności językowych - np. korespondencja międzyszkolna w języku obcym.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe