Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
Adres
Osiedle Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra
Telefon
68 325 82 32
Fax
68 325 82 32
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dorota Konopacka
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Corocznie przyznajemy tytuły: Przyjaciel szkoły, Rodzic Roku, Wzorowy uczeń. Uczestniczymy w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasisty. Uzyskujemy wysokie notowania w turnieju zespołowym Pitagoras, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, konkursach plastycznych,  konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Organizujemy międzyszkolne konkursy "W krainie baśni i bajek", "Mały Omnibus", „Jan Paweł II”. Najmłodsi z sukcesem prezentują się w konkursach międzyszkolnych "Przygoda z liściem", "Żyj kolorowo",
„Kartka z kalendarza”, ekologicznych MCEE. W szkole prężnie działa wolontariat, współpracujemy z Caritas, PCK i hospicjum. Podejmujemy działania na rzecz Seniorów,  organizujemy i uczestniczymy w akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności.  Wspieramy akcję "Psu na budę" oraz "Pola nadziei". Prowadzimy  warsztaty udzielania I pomocy przedmedycznej. Nasi uczniowie chętnie sprawdzają się w szkolnych konkursach: "Pięknego czytania", Konkursie recytatorskim, „Idol”. W szkole cyklicznie organizujemy: „Ligę talentów”, "Dzień dobrego słowa". Nasi uczniowie sprawdzają się także
w sportowej rywalizacji szkół podstawowych miasta Zielona Góra i zajmują czołowe miejsca. Cieszą nas nagrody za udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W pracy profilaktyczno - wychowawczej korzystamy i realizujemy  programy rekomendowane: "Spójrz Inaczej", "Program Nauki Zachowania","Szkolna interwencja profilaktyczna".
Od 2019 jesteśmy w trakcie certyfikacji "Szkoła Myślenia Pozytywnego", uzyskaliśmy certyfikat "Szkoła Myślenia Pozytywnego - pierwsze kroki".
Uczniom proponujemy opiekę: psychologa, pedagoga, pedagoga terapeuty, socjoterapeuty, logopedy.
Lekcje odbywają się w godzinach od 8:00 do 15:20, posiadamy własną kuchnię i stołówkę.

Sześciolatek w pierwszej klasie
W roku szkolnym 2013/2014 powstały 2 klasy pierwsze mieszane (7, 6 - latki). W roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało do klas pierwszych 30 sześciolatków. W roku szkolnym 2015/2016 przyjęto 82 sześciolatków, a w roku 2016/2017 - 20. Realizowany program jest dostosowany do możliwości uczniów. Sale są przystosowane dla sześcioletnich uczniów. Ponadto dzieci korzystają z dobrze wyposażonej świetlicy szkolnej.
Zajęcia pozalekcyjne
Wspieramy rozwój ucznia. Proponujemy różnorodne koła przedmiotowe i zainteresowań, które gwarantują solidne przygotowanie do konkursów przedmiotowych oraz egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych. Proponowane przez nas zajęcia rozwijają zdolności i pasje uczniów, wyrównują szanse edukacyjne uczniów z problemami w nauce. Prowadzimy: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności ucznia,  konsultacje nauczycielskie dla uczniów i rodziców. Koła zainteresowań:  kółka matematyczne III, IV-VII, kółko plastyczne, praca w PCK oraz  klub "Wiewiórka", koło czytelnicze, zajęcia sportowe.  Uczniowie klas II korzystają z cotygodniowych zajęć na basenie w CRS. Szkoła aplikuje o fundusze z Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych i środków Unii Europejskiej. Co roku dokonujemy ewaluacji pracy. Wnioski wykorzystujemy do planowania pracy na kolejny rok. Szkoła posiada certyfikaty: - Szkoła Odkrywców Talentów - Szkoła w ruchu - Szkoła z klasą - Szkoła bez przemocy - Szkoła zaangażowana społecznie - Szkoła przyjazna sześciolatkowi.
Dojazd
przystanek: Os. Pomorskie - Kościół (353) » Szosa Kisielińska
linie: 7  8  14  19  20  55   Zapraszamy na nasza stronę www.ze3.zgora.pl
Historia
Pierwszy dzwonek - marzec 1988 r. Naukę rozpoczyna 187 uczniów. Rok szkolny 1993/1994 - szkoła pęka w szwach! 1580 uczniów i ponad 100 nauczycieli. W latach 1989-2008 szkołę ukończyło 3402 absolwentów.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe