Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
Adres
ul. Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra
Telefon
683255011
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Sylwia Matuszak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Logo Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze
 • Zajęcia plastyczne w SP14
 • Bal karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • SP14 na sportowo
 • Tydzień Zdrowia
 • Na lekcji...
 • Zielona Góra jest najpiękniejsza!
 • Na przerwie
 • Propozycje na spędzenie przerwy
 • U nas jest SUPER!
 • Nasza świetlica
 • Dzień Otwarty Szkoły
Opis
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza to szkoła z tradycjami. Zawsze byliśmy cenioną placówką w środowisku lokalnym. Możemy pochwalić się wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną. Budujemy partnerskie relacje z rodzicami, których zachęcamy do współpracy poprzez szeroką informację zwrotną, zajęcia otwarte, imprezy środowiskowe, spotkania i zabawy np. "Zmagania Pokoleniowe". Wdrażamy liczne innowacje pedagogiczne. Uczniowie mają możliwość skorzystania z pomocy specjalistów (pedagog, psycholog, socjoterapeuta, logopeda) oraz pielęgniarki szkolnej.
Nasi uczniowie osiągają znaczne sukcesy naukowe. Od klasy pierwszej uczą się języka obcego (język angielski lub język niemiecki), korzystając z nowocześnie wyposażonej sali multimedialnej do nauki języków. Z powodzeniem biorą udział w ogólnopolskich i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych, angażują się w gry miejskie i akcje charytatywne. 
Coraz więcej sal lekcyjnych jest nowocześnie wyposażonych w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, rzutniki i projektory. 
Zajęcia sportowe i ruchowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych, na nowoczesnym boisku oraz w pobliskim parku. Przerwy dzieci mogą spędzać na placu zabaw, na zielonym terenie wokół szkoły lub na korytarzach, korzystając z gier, przygotowanych dla nich w ramach projektu "Na przerwie razem".
Nasza świetlica proponuje dzieciom ciekawe zajęcia w godzinach 6:30 - 17:00. Szkolna kuchnia gotuje pyszne, domowe obiady.
Organizujemy liczne imprezy, akcje, kiermasze, konkursy i wycieczki przedmiotowe wspierające edukację. Wprowadzamy program edukacji dla bezpieczeństwa "Ratujemy, uczymy ratować", prowadzimy różnorodne warsztaty, lekcje otwarte z rodzicami. Biblioteka szkolna oferuje bogaty, pełen nowości księgozbiór, spektakle teatru kamishibai oraz działania promujące czytelnictwo realizowane w ramach m.in. programu "Wychowanie przez czytanie", kampanii "Mała książka - wielki człowiek", akcji "Przerwa na czytanie". 
O wszystkich na bieżąco informujemy na stronie internetowej oraz profilu facebookowym szkoły, a także w szkolnych gazetkach "Wesoła Czternastka" i "Jaskółka".
Nasza szkoła położona jest z dala od ulicy, wśród soczystej zieleni, w otoczeniu domków jednorodzinnych. Dodatkowo to szczególne umiejscowienie szkoły ułatwia nam częste korzystanie z oferty Planetarium, kina, teatru, filharmonii, Biblioteki WiMBP im. C. K. Norwida, odwiedzamy Ogród Botaniczny, Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa "Ognik", "Zielony Przystanek" z leśną ścieżką edukacyjną, Lubuskie Laboratorium Książki "Green Book". Współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Zielonogórskim, Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury i Regionalnym Centrum Animacji Kultury.
Języki
niemiecki, angielski
Osiągnięcia
Uczniowie "Czternastki" są niezwykle uzdolnieni i osiągają wysokie wyniki w konkursach z różnych dziedzin. Są oni laureatami i finalistami wielu kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Na uwagę zasługują także ich wysokie wyniki uzyskane na egzaminach zewnętrznych czy też osiągnięcia sportowe (piłka ręczna, siatkówka, lekkoatletyka, pływanie) oraz artystyczne. Nasi uczniowie zdobywają także nagrody w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY, międzynarodowym projekcie "Matematyka bez granic", Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym dla klas młodszych "Orzeł Matematyczny", Międzynarodowym Dziecięcym Konkursie Plastycznym Jiangsu i wielu, wielu innych.
Osiągnęliśmy status laureata "Orły Edukacji 2020".  Jesteśmy Szkoła z misją. Realizujemy program pod hasłem: „Szkoła bez przemocy” oraz projekty  edukacyjne "Świat nauki" kl. IV-VIII. Jesteśmy również organizatorami miejskich konkursów takich jak:  "Konkurs Ortograficzny", "Talenciaki", "Moja mała Ojczyzna" czy "O pióro Mickiewicza". Możemy pochwalić się owocną współpracą z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury. W ramach sieci Szkół Promujących Zdrowie, uczymy się jak bezpiecznie i zdrowo żyć. Osiągamy dobre wyniki w zakresie standardów wymagań, bo wdrażamy nowoczesne metody nauczania, a nasz system oceniania doskonalimy w celu wzmocnienia jego wspierającej roli. Pomagamy uczniom, mającym trudności w nauce, aby każdy z nich odnosił sukcesy na miarę swoich możliwości. Tworzymy przyjazną atmosferę sprzyjającą wyzwalaniu u uczniów motywacji do pracy oraz rozwijaniu zainteresowań i talentów.
Sześciolatek w pierwszej klasie

Zajęcia pozalekcyjne
Oferujemy szereg zajęć pozalekcyjnych mających na celu zarówno pomoc dzieciom mającym trudności w nauce i zachowaniu (zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, pomoc specjalistów: pedagogów, psychologa, socjoterapeuty i logopedy), jak i rozwijanie uzdolnień tych najlepszych (koła zainteresowań). Chętnych zapraszamy na zajęcia: koła matematycznego, języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrodniczo-ekologicznego, historycznego, informatycznego, koła youtuberów, szkolnego koła wolontariatu "Pomocna dłoń", dziennikarskiego, teatralnego, plastycznego, rękodzieła, turystycznego, UKS Czternastka, UKS Spartakus, zespołu wokalnego oraz szachowego itp. W szkole prężnie działa sekcja piłki ręcznej, sekcja siatkówki, koszykówki. Klasy drugie korzystają z cotygodniowych zajęć na basenie.
Dojazd
Dogodny i łatwy dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 9 i 27. 
Historia
Zimą 1965 roku rozpoczęto budowę szkoły w miejscu winnych wzgórz. 7 lipca 1966 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze nadało nazwę: „Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze”. 7 września 1966 r. uroczyście rozpoczął się rok szkolny, przecięto wstęgę i odsłonięto popiersia patrona. Od tego czasu szkoła zaczęła tworzyć własną historię i odnosić sukcesy. Stworzono system wychowawczy, opracowano regulaminy wewnątrzszkolne, powołano Samorząd Uczniowski i inne organizacje uczniowskie: ZHP, SKTPPR, PCK, LOP i Spółdzielnię Szkolną. Z roku na rok przybywało kół i organizacji, powstawały zespoły taneczne, chóry dziewczęce i chłopięce. Wprowadzono wówczas także odznaki „Wzorowy Uczeń”, „Społecznik”, „Wzorowy Sportowiec” czy też „Dobry Kolega”. Tradycją stały się coroczne obchody „Tygodnia Szkoły”, podczas których drukowano gazetkę szkolną "Jaskółka".
Historia rozwoju Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze, to historia rozwoju polskiej oświaty, którą tworzyli od 1966 roku kierujący tą placówką dyrektorzy (Irena Grygoriew, Halina Nowak, Stanisław Antonik, Janina Pleszko i Marek Olczyk, Jolanta Maria Jasińska, P.O. Aleksandra Białęcka, a obecnie funkcję tę pełni pani Sylwia Matuszak) oraz nauczyciele i działające na przestrzeni pięćdziesięciu lat organizacje uczniowskie. Liczne sukcesy odnoszone przez szereg lat przez uczniów, finalistów olimpiad i konkursów dodawały splendoru "Czternastce".
Kontakty zagraniczne
Bierzemy udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+/Power. Na przestrzeni lat szkoła współpracowała z Wald-Grund Schule w Berlinie. Na dzień dzisiejszy szukamy kolejnego partnera w Eureregionie. Nawiązaliśmy też współpracę z kolejną  szkołą w Londynie oraz z Fundacją eChallenge, dzięki której możemy poznać stolicę Włoch - Rzym. Między innymi tym przedsięwzięciom nasi uczniowie mogą doskonalić swoje kompetencje językowe.
Drzwi otwarte
Corocznie organizujemy spotkania z przyszłymi pierwszoklasistami oraz ich rodzicami. Mogą wtedy spotkać wszystkich nauczycieli, odwiedzić sale lekcyjne, pobawić się, wykonać różne zadania  - przekonać się, jak to jest być uczniem "Czternastki".
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe