Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9
Adres
ul. Spawaczy 3 d, 65-119 Zielona Góra
Telefon
68-4518951, 68-4186570
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Lidia Dubniewska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Jesteśmy wojewódzkim laureatem konkursu „Mam 6 lat … idę do szkoły”, otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły przyjaznej sześciolatkom”. Szkoła posiada certyfikat "Szkoły z klasą". Działa w „Sieci Szkół Innowacyjnych”. W roku szkolnym 2014/2015 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego uzyskała tytuł: " Aktywna szkoła-Aktywny Uczeń"  oraz otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Szkoła Przyjazna dla Każdego" organizowanym pod patronatem MEN. W uznaniu za tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju zainteresowań uczniów szkoła otrzymała od „Gazety Lubuskiej” certyfikat "Szkoła jak przyjaciel". Od wielu lat szkoła posiada  certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie",  w roku 2017 uzyskaliśmy wojewódzki certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”, a w roku 2020 - kolejny certyfikat Lubuskiego Kuratora Oświaty "Szkoły Promującej Zdrowie". Posiadamy także certyfikat "Szkoły otwartej na Unię Europejską" oraz Znak Jakości Interkl@sa. Za umiejętne podejmowanie działań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów, indywidualizację pracy w zakresie teatru, poezji, modelarstwa, sportu i nauk matematycznych od 1 września 2011 r. placówce został przyznany tytuł „Szkoły Odkrywania Talentów”. Uczniowie SP 11 biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubuskie Kuratorium Oświaty i osiągają najwyższe lokaty. W rankingu szkół podstawowych województwa lubuskiego rokrocznie zajmujemy wysokie pozycje. Uczniowie „Jedenastki” są również laureatami konkursów plastycznych, muzycznych, teatralnych, literackich, recytatorskich organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki w konkursach modelarskich i sportowych. Dbamy o rozwój uczniów i przyjazną atmosferę w szkole.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań: kółko matematyczne, języka polskiego, informatyczne, przyrodnicze, języka niemieckiego i angielskiego, pierwszej pomocy, zajęcia szachowe, koło tenisa stołowego, szermierka.  W szkole działa  uczniowski klub sportowy MUKS, piłki nożnej, piłki ręcznej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom cywilizacji organizujemy  zajęcia z robotyki i modelarstwa lotniczego- prowadzone przez Mistrza Świata w modelarstwie lotniczym.

Uczniowie rozwijają swoje zdolności artystyczne w czasie zajęć koła plastycznego,  koła Młody Van Gogh,  zajęcia  muzyczne  w zespole  wokalno - instrumentalnym "Eleven"- który odnosi liczne sukcesy w Zielonej Górze i w Polsce.

Prowadzone są różnorodne  zajęcia terapeutyczne (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacja, zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne), koło plastyczne i wokalno-muzyczne Zespół "Eleven".

Jesteśmy szkołą od lat pracująca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych. Szkoła jest placówką przyjazną dla dzieci z cukrzycą.

Na bieżąco wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci organizując: zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą, pedagogami specjalnymi, zajęcia specjalistyczne.

Organizujemy zajęcia  z  wykorzystaniem metody Biofeedback i dr Tomatisa. Prowadzimy także zajęcia z wykorzystaniem elementów treningu  Metodą Warnkego.

 W ramach aktywizowania uczniów istnieje możliwość uczestniczenia w procesach  Tutoringu oraz udziału w  Klubie  Wolontariusze "Pomagacze" .

Ponadto organizowane są wycieczki bliższe i dalsze, wyjścia do teatru, filharmonii, muzeum, kina, na koncerty muzyczne.

Corocznie organizujemy warsztaty i spotkania dla rodziców ze specjalistami z zakresu wychowania i rozwoju dziecka.

W szkole prowadzone są odpłatnie zajęcia z karate tradycyjnego- klub Nidan,  judo- uczniowski klub sportowy "Jedenastka",  Zespół Taneczny Keep on Dancing.

 

 

Dojazd
z centrum miasta- autobusy linii nr 5,10,19,23,30 od strony Łężycy – autobusy linii nr 23 z Osiedla Jędrzychów- autobus linii nr 9
Kontakty zagraniczne
W 2020 minęło  25 lat  wymiany uczniowskiej i współpracy z niemiecką szkołą w Scheessel. Ponadto realizujemy w każdym roku projekty z różnymi krajami w ramach E-Twinning.
Historia

Szkoła jest placówką ogólnodostępną prowadzącą oprócz klas tradycyjnych także oddziały integracyjne. Od 1 września 2002 roku znajduje się w centrum osiedla "Zastal".przy ulicy Spawaczy 3d

Od 1 września 2017 jesteśmy Zespołem Edukacyjnym nr 9 w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Miejskie Przedszkole nr 46.  Pracujemy w dwóch budynkach. Budynek główny-ul. Spawaczy 3d oraz przy ul. Rzeźniczaka 1.


Drzwi otwarte
 Dzień otwartych drzwi - 30 marca 2022r. . Wzorem roku ubiegłego na stronie szkoły znajduje się także film o SP11.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe