Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
Adres
ul. Słowacka 4, 65-943 Zielona Góra
Telefon
684 542 308
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Mariusz Szpakowicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Szkolny basen
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Boisko szkolne
 • Plac zabaw
 • Stołówka szkolna
 • Stołówka szkolna
 • Świetlica
 • Świetlica
 • Świetlica
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
Opis

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22:

 • jest szkołą przyjazną, twórczą i bezpieczną,
 • sumiennie przygotowuje uczniów do dalszej nauki,
 • mobilizuje i wspiera dzieci w osiąganiu sukcesów,
 • uczy wrażliwości i rozwija społecznie,
 • aktywnie współpracuje z rodzicami,
 • jest przyjaznym centrum edukacyjnym, w którym uczniowie czują się swobodnie i bezpiecznie,
 • jest miejscem, gdzie zdobywanie wiedzy jest fascynującą przygodą, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań jest miejscem radości i wielu przyjaźni,
 • poszerza wiedzę i umiejętności przyrodnicze i ekologiczne, od klasy trzeciej na lekcjach ekologii,
 • jest szkołą od lat pracującą z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych, założeniem szkoły jest wychowanie w duchu integracji z osobami niepełnosprawnymi,
 • szkoła uczestniczy w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”, od klasy drugiej prowadzona jest nauka gry w szachy,
 • od klasy pierwszej przygotowuje do nauki pływania na szkolnym basenie.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Sukcesy uczniów Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 22 w roku szkolnym 2020/2021:

 • Laureat wojewódzkiego konkursu języka angielskiego. Organizator – Lubuskie Kuratorium Oświaty.
 • Laureat i finalista XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki pt. "Rok 2020 Rokiem Fizyki".
 • II miejsce w Igrzyskach Dzieci w Szachach Szkół Podstawowych miasta Zielona Góra 2020.
 • Bardzo dobre wyniki i wyróżnienia ze wszystkich kategoriach wiekowych w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2021.
 • 6 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – "To mnie uszczęśliwia".
 • Nagrody w Ogólnopolskim konkursie plastycznym i językowym dla dzieci i młodzieży pt. „Wielkanocna pocztówka z życzeniami w języku obcym” (w kategorii praca indywidualna nagrodzone  – I i II miejsce, w kategorii praca zbiorowa Zespół Szkół Ekologicznych zajął II miejsce).
 • Nagroda główna  i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Magia teatru – lalka teatralna".
 • Wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Drogi do Niepodległości".
 • Laureat Lubuskiego Konkursu Plastycznego "Zielona Góra jest wielka, bo stanowimy wspólnotę".
 • Nagrody w Miejskim Konkursie Plastycznym "Zielona Góra – tu jest pięknie". 
 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "My kochamy las - Las kocha nas" pod hasłem "Mieszkańcy naszych lasów".
 • Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy „Synapsik MEN”.
 • Finalistka Miejskiego Konkursu Poetyckiego "Turniej Jednego Wiersza", Zielona Góra, ZOK Hydrozagadka.
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskiej Kampanii Bohaterom w konkursie „Pamiętam o Powstańcach Warszawskich”.
 • Wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastycznym "A za oknem - barwy" Zielonogórski Ośrodek Kultury.
 • II miejsce w miejski konkursie „Ziemia nasz skarb”.
 • I miejsce w Turnieju Szpadowym XXIII „Gala Szermiercza”.
Sukcesy uczniów Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 22 w roku szkolnym 2019/2020 w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubuskie Kuratorium Oświaty
 • laureat konkursu języka angielskiego,  
 • laureat konkursu matematycznego, 
 • finalista konkursu geograficznego,
 • finaliści konkursu języka polskiego,
 • finalista konkursu języka niemieckiego.

Inne ważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020:

 • I miejsce klasy 6 B w rejonie Lubusko-Zachodniopomorskim oraz III miejsce w kraju w Międzynarodowym Konkursie Matematyka bez granic.
 • Bardzo dobre wyniki i wyróżnienia ze wszystkich kategoriach wiekowych w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2020.
 • II miejsce w międzyszkolnych Drużynowych Mistrzostwach Województwa w Szachach.
 • IV miejsce drużyny szachistów w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieżowej w Szachach.
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Badawczym "Postaw na słońce".
 • II miejsce w kategorii klasa czwartych w Zespołowym Turnieju Klubu Miłośników Matematyki "Pitagoras" (organizator - Dom Harcerza)
 • Bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko Planeta.
 • II miejsce zespołu w finale konkursu Bezpieczna Ekipa zorganizowanego przez Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Zielona Góra oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji.
 • Laureaci miejskiego konkursu plastycznego "Grająca maszyna" zorganizowanego przez Zielonogórski Ośrodek Kultury.
 • Laureaci miejskiego konkursu plastycznego dla klas I - III "Bezpieczne Maluchy" zorganizowanego przez Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy współudziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
 • Laureaci ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
 • Laureaci i finaliści XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki pt. "Z fizyką zdobywamy błękitne głębie".
 • Finaliści Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej Biblista Junior.
 • Laureaci miejskich konkursów fotograficznych (organizator - Dom Harcerza).
 • Czołowe miejsca w konkursach organizowanych przez Zielonogórski Ośrodek Kultury (konkurs "Magia Teatru - lalka" oraz "Grająca Maszyna"). 
 • Wyróżnienia w międzyszkolnym konkursie "Moje miasto - fantazje w czerni i bieli" organizowanym przez Zespół Edukacyjny nr 1.
 • Wyróżnienie w miejskim konkursie plastycznym ph."Prawa dziecka oczami dzieci" organizowanym przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi prowadzi nabór na rok szkolny 2022/23 do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego. Sale lekcyjne klas 1 - 3 przystosowane są do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Składają się z części edukacyjnej i rekreacyjnej. Każda sala posiada toaletę. Sale zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny najmłodszych uczniów zakupiono do sali gimnastycznej sprzęt sportowy i rekreacyjny adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Sale zabaw doposażane są zgodzie z programem MEN "Radosna Szkoła".
Zajęcia pozalekcyjne


Dojazd
Dojazd autobusami linii: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 39, 55, 80. Dzieci niepełnosprawne dowożone są busem szkolnym.
Historia
Szkoła powstała w 1990 roku, jako jedna z pierwszych w kraju, a jedyna w Zielonej Górze szkoła podstawowa o profilu ekologicznym, w której akcent położony został na wychowanie dzieci w duchu uwrażliwienia na treści ekologiczne i poszanowania środowiska w którym żyjemy. Od 1992 r. szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekologicznych, gdyż wtedy otwarto Liceum Ogólnokształcące o takim profilu. Od 2000 r. szkoła nosi imię Unii Europejskiej. Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 21 września 2000 r.
W roku 2018 Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej zajął I miejsce w Zielonej Górze w plebiscycie "Gazety Lubuskiej" Szkoła na Medal 2018.
Kontakty zagraniczne
Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Niemiecko - Polskim z Cottbus i Euroregionem "Sprewa - Nysa - Bóbr".
Drzwi otwarte
23.03.2022 godz. 17:00 - 19:00 oraz 30.03.2022 godz. 17:00 - 18:30
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe