Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
Adres
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
Telefon
683 211 268
Fax
683 211 268
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Władysław Kondras
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8
 • Poświęcenie Sztandaru Szkoły.
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 2019 r.
 • Obchody pamięci Żółnierzy Wyklętych 2020 r.
Opis

Szkoła Podstawowa nr 28 ("Zawada") - miejsce bezpieczne i przyjazne „Uwaga! Wejście grozi odkryciem talentów!”

„12 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO BYĆ Z NAMI!”

1. Jesteśmy kameralną „Szkołą przy lesie” – z dala od ruchliwych ulic.

2. Przywiązujemy olbrzymią wagę do pełnego poczucia bezpieczeństwa naszych wychowanków - mało liczne klasy.

3. Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów.

4. Tworzymy bardzo dobre warunki do rozwoju samorządności uczniów, zapewniamy poszanowanie praw ucznia.

5. Zapewniamy profesjonalną pomoc logopedy i pedagoga szkolnego.

6. Język angielski - również po lekcjach.

7. Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą szkoły (pomoce dydaktyczne, nowy sprzęt komputerowy, bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej, kompleks boisk sportowych „Orlik’ oraz sala i plac zabaw „Radosna Szkoła”).

8. Współpracujemy ze stowarzyszeniami sportowymi które prowadzą na terenie szkoły zajęcia piłkarskie i z koszykówki  dla najmłodszych.

9. Duży nacisk kładziemy na różnorodne zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej, czynnej w godz. 6.30. – 16.00.

10. Oferujemy bogaty wachlarz: zajęć pozalekcyjnych, imprez, konkursów szkolnych, edukację przez szachy. Proponujemy ciekawe formy spędzania przerw międzylekcyjnych (przerwy aktywne, przerwy ciche).

11. Współdziałamy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – realizując projekty dotacyjne adresowane do dzieci uczących się w szkole oraz ich rodziców i dziadków (zajęcia teatralne, taneczne, nauka gry na instrumentach, obozy wakacyjne dla dzieci, pikniki szkolno-rodzinne).

12. Aktywnie współpracujemy z Naszą Radą Rodziców.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

W roku 2018 zdobyliśmy po raz drugi Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie (pierwszy - 2013 r.), Certyfikat „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” – 2014 r. i Certyfikat "Szkoła w Ruchu" - 2015r, Certyfikat "Lubuska Akademia Debat Szkolnych" - 2015 r., Certyfikat "Szkolny Klub Miłośników Historii" - 2017 r.

Nasza Szkoła jest miejscem, w którym promuje się postawy poszanowania godności i indywidualności oraz respektowania praw wszystkich członków społeczności szkolnej.

„SP28” promuje zdrowie i wszechstronny rozwój wychowanków, pomagając każdemu odkrywać własne mocne strony i rozwijać je na miarę swoich możliwości.

Uczniowie uczestniczą m.in. w projekcie  "Edukacja przez szachy". Uczniowie uczestniczą w różnorodnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, osiągają również bardzo dobre wyniki w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, muzycznych, świetlicowych, recytatorskich, ortograficznych i innych. Uczniowie rozwijają swoje kompetencje informatyczne korzystając ze sprzętu (autoroboty) w ramach "Laboratoriów Przyszłości".


Rok szkolny 2016/2017                            Laureatka konkursu przedmiotowego z  j. polskiego

 

Rok szkolny 2018/2019


Laureat konkursu przedmiotowego z języka polskiego

 

Finalista konkursu przedmiotowego z historii

 

Dwoje Laureatów  III edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej Młody Biblista , Księga Rut i Księga Tobiasza

 

Rok szkolny 2019/2020


Dwoje Laureatów Konkursu „8 Wspaniałych” organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Zielona Góra


Rok szkolny 2020/2021


Laureatka konkursu przedmiotowego z matematyki

Sześciolatek w pierwszej klasie


W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy dzieci sześcioletnie do klas pierwszych.

„Sześć powodów, dla których warto dołączyć do grona Pierwszoklasistów:

1. Zajęcia odbywają się w słonecznych salach z wydzieloną częścią edukacyjną i rekreacyjną – wyposażonych w nowe meble, pomoce dydaktyczne, gry i zabawki.

2. Zajęcia prowadzone są w systemie jednozmianowym – w klasach liczących maksymalnie 25 osób.

3. W celu rozwoju psychofizycznego dzieci przygotowaliśmy Salę Zabaw zgodnie z programem MEN "Radosna Szkoła" oraz Plac Zabaw.

4. Uczniowie mogą wykupić gotowane „na miejscu” obiady – wydawane w czasie dwóch przerw. Szkoła realizuje program „Owoce w szkole” oraz „Mleko w szkole”.

5. Oferujemy ciekawy wachlarz różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych: m.in. „Edukacja przez szachy”, „Akademia Piłkarska” , „Akademia Talentów”, czyli nauka tańca współczesnego, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla chętnych oraz nauka gry na gitarze/keyboardzie.

6. Ze względu na młodsze dzieci zainstalowaliśmy bezstresowe – przyjazne dzwonki. 

Zajęcia pozalekcyjne

Dla naszych obecnych jak i przyszłych uczniów przygotowaliśmy różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia sportowe:  „Akademia Piłkarska dla najmłodszych", treningi z koszykówki - dla chłopców.

Zajęcia artystyczne przy współpracy z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury: teatralne, plastyczne.

Zajęcia projektowe pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zawady i Krępy: "Akademia Talentów" (zajęcia taneczne, nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych), "Szkoła Rekreacji" (ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych), "Spotkania integracyjne z kulturą i sztuką" (m.in. warsztaty regionalno-historyczne).

Szkoła współpracuje z Nadleśnictwem Przytok – realizacja projektów edukacyjnych dotyczących świata przyrody.

Klasy IV - VIII biorą udział w projekcie: "Świat Nauki".

Od roku szkolnego 2021-22 są zintensyfikowane zajęcia w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości".

Nasi uczniowie rozwijają postawy patriotyczne współuczestnicząc w działaniach Stowarzyszenia Lubuska Rodzina katyńska w Zielonej Górze.

Dojazd

MZK - linia nr „21” oraz „22” – przystanek przy „furtce szkoły”.

Dzieci należące do obwodu szkolnego (Krępa, Stożne, Jany) dowożone są na zajęcia autobusem szkolnym należącym do zaprzyjaźnionego Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze – zapewniamy oczywiście opiekę.

Historia

Historia szkoły w Zawadzie Pierwszy odnotowany zapis na temat szkoły dotyczy 1867r. Informuje nas, że we wsi Zawada funkcjonowała szkoła ewangelicka, w której uczyło się 180 uczniów i była jedna z większych szkół w okolicach Zielonej Góry.

Od 1945 – 1962r. szkoła jako placówka mieściła się nadal w starym budynku (obecnie ul. Zielonogórska). Uczyło w niej dziewięciu nauczycieli, z czego trzech pracowało w placówce filialnej w Krępie. 1września 1945 r. na rozpoczęciu roku szkolnego do szkoły w Zawadzie zgłosiło się 23 dziecii.

W 1958r zgodnie z ideą ówczesnych władz pod hasłem „1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego” podjęto decyzję o wybudowaniu Szkoły Tysiąclecia w Zawadzie. 5 czerwca 1960r. położono kamień węgielny wraz aktem erekcyjnym pod budowę szkoły. 15 września 1962r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, której nadano imię Małgorzaty Fornalskiej. Była to 460-ta Szkoła Tysiąclecia w Polsce.młodzieży w wieku od 10-18 roku życia. Kierownikiem szkoły był wówczas p. Antoni Pawłowski. W 1958r zgodnie z ideą ówczesnych władz pod hasłem „1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego” podjęto decyzję o wybudowaniu Szkoły Tysiąclecia w Zawadzie.

5 czerwca 1960r. położono kamień węgielny wraz aktem erekcyjnym pod budowę szkoły. 15 września 1962r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, której nadano imię Małgorzaty Fornalskiej. Była to 460-ta Szkoła Tysiąclecia w Polsce. Kierownikiem szkoły była w tym okresie p. Henryka Bąkowska. Nową szkołę wyposażono w 8 izb lekcyjnych, 4 pracownie i salę gimnastyczną.

Od 1 września 1965r.stanowisko kierownicze obejmuje p. Ryszard Gabriel. W szkole pracuje już 12 nauczycieli. Ciekawym epizodem z życia szkoły jest fakt, że w roku szkolnym 1965/1966 w okresie od 9 września do 28 października 1965. 77 żołnierzy Wojska Polskiego przechodzi szybki kurs edukacyjny, w celu uzupełnienia podstawowego wykształcenia. Innym wydarzeniem wartym odnotowania było posadzenie 28 kwietnia 1966r., przez uczniów szkoły Dębu Tysiąclecia.

Od 1 września 1966r., szkoła została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową. W tym roku szkolnym pracuje 14 nauczycieli. Podczas wakacji szkoła staje się ośrodkiem kolonijnym. W 1970r. zostaje zlikwidowana czteroklasowa filia szkoły w Krępie.

Rok 1981/1982 zapisał się w historii szkoły, stanem wojennym i zbiórką pieniędzy na rzecz powodzian Płocka. Nie zabrakło też miłych akcentów uczniowie po raz pierwszy odwiedzili Warszawę. We wrześniu 1982r. dyrektor Ryszard Gabriel powołał swojego zastępcę, została nim Maria Golczyk, nauczycielka techniki i plastyki. Od tego roku do szkoły przeniesiono oddział przedszkolny ”O”. W Janach i Krępie działają również oddziały przedszkolne, podległe szkole.

Z dniem 31 sierpnia 1986r. dyrektor Ryszard Gabriel po 21 pracy w szkole w Zawadzie, przechodzi na emeryturę. Władze oświatowe zaproponowały na to stanowisko p. Zbigniewa Strzeleckiego, doświadczonego pedagoga i dyrektora. 14maja 1988r., w związku z obchodami 25-lecia szkoły,odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru odbyła się

Lata następne od 1990r., przyniosły szkole wiele zmian. Rok ten przyniósł szkole nowego dyrektora p. Dariusza Stankiewicza, wice dyrektorem nadal pozostaje Maria Golczyk. Po raz pierwszy w historii powojennego szkolnictwa wprowadzono do szkoły naukę religii. Szkoła odnosi sukcesy związane z praca dydaktyczną, m.in. I m-ce w Wojewódzkim konkursie Historycznym, zakupuje sprzęt radiowy i nowe meble do niektórych sal. Od 13 listopada 1990r. uchwałą Rady Pedagogicznej, po wcześniejszych konsultacjach z młodzieżą i środowiskiem, zrezygnowano z patronatu Małgorzaty Fornalskiej nad placówką i od tej chwili szkoła nosi nazwę : Szkoła Podstawowa w Zawadzie.

Od 1 stycznia 1992r. Szkołę Podstawową w Zawadzie przejmuje Gmina Zielona Góra jako organ prowadzący. Od tej chwili szkoła podlega administracyjnie Wójtowi Gminy, nadzór pedagogiczny natomiast sprawuje nad szkołą Kuratorium Oświaty. Od 1 września 1992r. funkcję dyrektora obejmuje p. Maria Sztandera, nauczyciel historii. Gmina finansuje remonty i zakup materiałów dydaktycznych, zwiększone zostają środki przeznaczone na kulturę fizyczną.

W latach 1998-2000, wspólnie Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku przeprowadzono w szkole kursy dla dorosłych mieszkańców z zakresu agroturystyki, kurs gotowania i pieczenia, projektowania biznesplanu, refundowane w części przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z pozyskanych środków powstała w szkole, pierwsza w Gminie Zielona Góra sala komputerowa dla uczniów szkoły. W tym samym czasie przy udziale uczniów Technikum Elektrycznego zmodernizowano szkolny radiowęzeł. Każda klasa została wyposażona w sprzęt audiowizualny, a sekretariat w komputer, fax i kopiarkę.

W latach 2000-2003 wykonano w szkole następujące prace: wymian instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej, naprawa dachu, częściowa naprawa instalacji elektrycznej. 31 sierpnia 2003r. na emeryturę odeszła p. Maria Sztandera oraz jej zastępca p. Maria Golczyk.

Od nowego roku szkolnego 2003/2004 funkcję dyrektora pełni p. Jolanta Jasińska, jej zastępcą zostaje p. Monika Barska. Od września 2003r. praca idzie w kierunku podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez unowocześnianie bazy szkoły – remonty zewnętrzne i wewnętrzne oraz wyposażenie sal lekcyjnych, W roku szkolnym 2007/2008 szkoła realizuje programy: - Ogólnopolski Program – Szkoły Uczącej Się – SUS, - Szkoła Promująca Zdrowie, - Program „Szkoła Równych Szans”, - projekt „Szansa na Sukces”. Od 1 października 2008r. funkcję wicedyrektora pełni p. Aleksandra Białęcka, pedagog.

10 grudnia 2009r. nastąpiło oficjalnie otwarcie kompleksu boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Inwestycję sfinansowali Gmina Zielona Góra, Samorząd Województwa Lubuskiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 3 grudnia 2010r. nastąpiło uroczyste otwarcie Placu Zabaw powstałego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA, a od października 2011r., w ramach tego samego programu, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie korzystają z Sali Zabaw.

W roku 2013, jako pierwsza w województwie lubuskim, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie, otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła w tym okresie jest organizatorem wielu Gminnych Konkursów: Ortograficznego, Języka Angielskiego, Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Od 1 września 2013r. nowym dyrektorem szkoły zostaje p. Władysław Kondras, a od 1 września 2014r. na stanowisko wicedyrektora szkoły powołana zostaje p. Mariola Halat. Zostaje wprowadzony dziennik elektroniczny, w tym też roku rozpoczyna działalność pierwsza w historii Szkoły klasa sportowa o profilu tanecznym. Dzieci z klasy Ib w ramach dodatkowych 7 godzin zajęć wychowania fizycznego rozwijają umiejętności z zakresu tańca współczesnego. Uczniowie klasy Ia uczestniczą w wojewódzkim programie Szkolnego Związku Sportowego Ziemi Lubuskiej - MAŁY MISTRZ oraz w dodatkowych zajęciach teatralnych. Szkoła otwiera się na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, w wyniku czego realizowanych jest wiele projektów, których adresatami są nie tylko uczniowie Szkoły, ale i wszyscy mieszkańcy.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Zawady i Krępy dzieci i młodzież korzystają z dodatkowych zajęć artystycznych: nauki gry na instrumentach, nauki tańca współczesnego oraz zajęć teatralno-kaberetowych. W projekcie "ADAKDEMIA TALENTÓW" zajęcia prowadzą specjaliści ze Społecznego Ogniska Artystycznego w Zielonej Górze. Na przełomie maja i czerwca - wspólnie z organizacjami społecznymi działającymi w obwodzie placówki - organizowany jest corocznie Festyn Szkolno-Rodzinny. Kolejnym nowatorskim działaniem Szkoły i Stowarzyszenia jest utworzenie w ramach zajęć pozaszkolnych szkółki wędkarskiej "Szkoła Moczykija", jest to jedyna na terenie Zielonej Góry taka inicjatywa. Innym, cieszącym się ogromną popularnością działaniem jest projekt "Przyjaciele Lasu", realizowany przy współpracy z Nadleśnictwem Przytok.

Kolejną ważna datą w najnowszej historii szkoły jest 1 stycznia 2015r., od tego dnia Zawada zostaje przyłączona do Zielonej Góry a organem prowadzącym placówkę staje się Miasto Zielona Góra. Kontynuowane są także ogólnopolskie i regionalne projekty skierowane do uczniów szkoły, takie jak: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Miasto bez elektrośmieci”, „Edukacja przez szachy”, „Lubuska Szkoła Wyrównywania Szans Edukacyjnych”, „Pokaż Klasę”, „Szkoła bez przemocy”, „Lubuska Akademia Debat Szkolnych” i wiele innych…

W dniu 25 czerwca 2019 roku Rada Miasta Zielona Góra nadała Szkole imię "Lubuskich Rodzin Katyńskich", a w dniu 7 października odbyła się uroczystość przekazania Szkole nowego Sztandaru.

Drzwi otwarte

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe