Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 25 im. mjra Henryka Sucharskiego w Zespole Edukacyjnym nr 5
Adres
ul. Ochla-Szkolna 1, 66-006 ZIELONA GÓRA
Telefon
683211592
Fax
683211592
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Klinowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła
  • Biblioteka szkolna
  • Sala komputerowa
  • Lekcja
Opis
Szkoła Podstawowa nr 25 wchodzi w skład Zespołu Edukacyjnego nr 5 w Zielonej Górze, ul. Ochla-Szkolna 1. Budynek położony jest w malowniczej okolicy na wzgórzu w pobliżu przystanku MZK. Dysponujemy autobusem szkolnym.
Jesteśmy szkołą kameralną i przyjazną, w której żaden uczeń nie jest anonimowy. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki i logopedii, zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.
Stawiamy na naukę odpowiedzialności, samodzielności i współpracę realizując elementy Planu Daltońskiego. W klasach edukacji wczesnoszkolnej stosujemy ocenianie kształtujące - nie ma ocen cyfrowych tylko informacja co uczeń już umie, a czego jeszcze musi się nauczyć. Rozwijamy zainteresowania i pasje biorąc udział w wielu konkursach i programach edukacyjnych. Hala sportowa, wielofunkcyjne boisko i dwa place zabaw umożliwiają uczniom rozwijanie pasji sportowych. 
Szkoła oferuje możliwość wykupienia obiadów - catering.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Szkoła otrzymała: Tytuł „Szkoła Talentów” Tytuł „Aktywna Szkoła – Aktywny uczeń” Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”. Certyfikat "Cyfrowo Bezpieczni".  Uczniowie uzyskują wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych.
Szkolny Chór "Piccolo" corocznie zdobywa tytuł laureata w różnych konkursach i festiwalach.

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia rozwijające zainteresowania: koło matematyczne,  koło dziennikarskie, koło biblijne, Chór Piccolo, zajęcia sportowe, koło plastyczne, tenis stołowy.
Zajęcia wyrównawcze: z j. angielskiego, z j. polskiego, z matematyki, z przyrody, z geografii i inne według potrzeb.
Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej:  zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia logopedyczne.
Dojazd
MZK - linia nr „27” – przystanek przy szkole. Dzieci należące do obwodu szkolnego (Jeleniów, Kiełpin, Jarogniewice) dowożone są na zajęcia autobusem szkolnym pod opieką osoby dorosłej.
Historia

Historia naszej szkoły sięga 1880 roku, kiedy powstał pierwszy budynek szkolny. W 1934 roku wybudowano budynek szkolny, który obecnie stanowi starszą część szkoły. Pierwszymi pracownikami szkoły po II wojnie światowej byli: dyrektor Pani Bogusława Błyskosz oraz Pani Halina Kuczyńska, Pani Teodozja Janiszewska i Pan Józef Bombicki.

W 1965 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Jeszcze tego samego roku rozpoczęto zbiórkę cegieł na ten cel. Jesienią 1968 roku, młodzież, nauczyciele i rodzice rozpoczęli intensywne prace przy budowie. Wszyscy pracowali dobrowolnie, nieraz po kilkanaście godzin dziennie.

Uroczyste otwarcie szkoły, której nadano imię majora Henryka Sucharskiego odbyło się 21 maja 1972 roku.


Kontakty zagraniczne
Po kilku latach przerwy wróciliśmy do realizacji projektów tematycznych we współpracy ze szkołami europejskimi za pomocą
platformy e-Twinning.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe