Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Broniewskiego w Zespole Edukacyjnym nr 7
Adres
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14, 66-002 Zielona Góra
Telefon
683 209 653
Fax
683 209 653
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
dr Ireneusz Nijaki
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Broniewskiego w Zespole Edukacyjnym nr 7
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

W Rankingu Edukacyjnym 2021 przeprowadzonym przez WaszaEdukacja.pl nasza szkoła zajęła I miejsce wśród zielonogórskich podstawówek. 

Ósmoklasiści w roku szkolnym 2019/2020 osiągnęli bardzo wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty, wyższy niż średnia krajowa. Uzyskany wynik pozwolił naszej szkole na zajęcia II miejsca w województwie lubuskim. 

Uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy na szczeblu wojewódzkim w konkursach przedmiotowych z języka polskiego, matematyki oraz pozostałych przedmiotów. W roku szkolnym 2019/2020 dwie uczennice otrzymały tytuł laureata z konkursu przedmiotowego z języka polskiego, jedna uczennica tytuł finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz uczeń został laureatem z konkursu przedmiotowego z matematyki.

W roku szkolnym 2018/2019 uczeń naszej szkoły został laureatem konkursu przedmiotowego z matematyki. Znajdujemy się w czołówce najlepszych w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur". Uczniowie reprezentują szkołę biorąc udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, językowych, wokalnych, sportowych otrzymując nagrody i wyróżnienia. Wspieramy uczniów mających trudności w nauce, aby każdy miał szansę odnieść sukces na miarę swoich możliwości. Poprzez przyjazną atmosferę, motywujemy uczniów do pracy nad własnym rozwojem.

Ściśle współpracujemy z rodzicami, angażując ich do wspólnych działań, mających na celu rozwój dzieci.

Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych jak i również warsztatowych. Są to zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne oraz poszerzające zainteresowania z poszczególnych dziedzin nauki. Każdy znajdzie coś dla siebie: warsztaty twórcze, zespół wokalny jak i również szereg zajęć na sali gimnastycznej to tylko hasła, które warto osobiście rozszerzyć. Organizowane są liczne imprezy, konkursy i wycieczki przedmiotowe wspierające edukację, oraz działania integrujące społeczność szkolną. Szkoła uczestniczy w projekcie "Edukacja przez szachy" skierowane do uczniów I-II. Dodatkowo prowadzone są zajęcia w ramach projektów skierowane do wszystkich chętnych uczniów. Szkoła realizuje projekty dofinansowane z Urzędu Miasta Zielona Góra, "Mali odkrywcy, wynalazcy i artyści", "Świat nauki" oraz "Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych". W naszej placówce realizowane są programy profilaktyczne. W szkole od kilku lat działa zespół muzyczny "Stokrotki".
Dojazd
Z Nowego Kisielina dzieci dojeżdżają autobusem szkolnym pod opieką osoby dorosłej. MZK - linia nr 25
Historia
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze istnieje od 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej nauka została wznowiona we wrześniu 1945 roku w budynku, w którym przed wojną mieściła się niemiecka szkoła ewangelicka. Gmach ten wybudował w 1840 roku Carl Ludwig Haus hrabia von Stosch, który był ówczesnym właścicielem Starego Kisielina oraz folwarku w sąsiednich Janach. Początkowo we wrześniu 1945 roku naukę rozpoczęło 49 uczniów, ale już w grudniu liczba uczniów osiągnęła 117 osób, ponadto 16 osób uczestniczyło w tzw. kursie wieczorowym. Były to osoby starsze, które chciały ukończyć szkołę podstawową. W szkole, którą kierował Jakub Warchoł pracowały również dwie nauczycielki Maria Gerlach oraz Wanda Preisner. Początki nauki były trudne. Szkoła w okresie od lutego do 18 sierpnia 1945 roku była obozowiskiem żołnierzy radzieckich, którzy opuszczając szkołę, pozostawili budynek zniszczony z powybijanymi szybami, powyłamywanymi drzwiami, połamanymi ławkami. Szkoła została ograbiona przez wojsko sowieckie ze wszystkich mebli. Opuszczając szkołę, żołnierze pozostawili wielki bałagan, sterty zniszczonych dokumentów i książek. W 1946 roku funkcję kierownika szkoły objął Mieczysław Barański. Dotychczasowy kierownik, Jakub Warchoł został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa za propagowanie wśród młodzieży i mieszkańców treści oraz idei patriotycznych. Jak relacjonuje jedna z tamtejszych uczennic, Pani Zofia Cyrulik, Jakub Warchoł – były żołnierz Armii Krajowej – w oczach ówczesnych władz uchodził za „element antypaństwowy ”, jak wielu Polaków z rodowodem AK. Nowy kierownik M. Barański, wielce zasłużony dla kisielińskiej szkoły, kierował szkołą do 1969 roku. Wraz z upływem kolejnych lat w szkole wzrastała liczba uczniów, w roku szkolnym 1950/51 liczba ta wynosiła 150 uczniów i 8 nauczycieli. W związku z powiększającą się liczbą uczniów, kierownik szkoły M. Barański wystąpił w 1950 roku z inicjatywą wybudowanie drugiej , większej szkoły. Nową szkołę wybudowano a oddano do użytku 1961 roku, polepszyły się zdecydowanie warunki pracy i nauki, utworzono pracownie techniki, fizyczno-chemiczną, pozostałe gabinety wyposażono w środki dydaktyczne, m.in. mapy geograficzne i historyczne oraz inne pomoce dla potrzeb matematyki, języka polskiego oraz klas młodszych. W 1961 roku, kiedy naukę rozpoczęto w nowej szkole, zapisanych było 244 uczniów, pracowało 10 nauczycieli. W budynku „starej szkoły” zajęcia odbywały się nadal. Należy dodać, że w klasach starszych (klasy V-VIII, a od 1978 roku klasy IV-VIII) uczyły się również dzieci z Nowego Kisielina, gdzie szkoła obejmowała naukę tylko w klasach początkowych, starsi uczniowie naukę kontynuowali w szkole w Starym Kisielinie. W 1967 roku powołano Komitet Społeczny Budowy boiska szkolnego. 1 czerwca 1968 roku na gotowym już boisku zorganizowano Święto Sportu dla uczniów szkoły i mieszkańców wsi. Dzisiaj boisko wymaga gruntownej renowacji. Dwa, lata później, w 1969 roku, po 23 latach pracy na stanowisku kierownika szkoły, na emeryturę przeszedł Mieczysław Barański, który wychował kilka pokoleń mieszkańców Starego i Nowego Kisielina, organizował kisielińską szkołę po wojnie, wieńcząc swoje dzieło budową nowej szkoły. W okresie sprawowania przez niego funkcji kierownika szkoły w latach 1946-1969, szkoła odgrywała istotną rolę w życiu społeczno-kulturalnym wsi. W szkole działały również koła zainteresowań, które prezentowały swoje osiągnięcia podczas spotkań i uroczystości wiejskich. Szczególnie zasłużył się zespół muzyczny pod kierunkiem Franciszka Machaja, który nie był nauczycielem. Zespół reprezentował szkołę na różnych konkursach powiatowych i wojewódzkich, a także uświetniał akademie oraz imprezy odbywające się na terenie wsi, gminy i powiatu. Po odejściu M. Barańskiego następnym kierownikiem szkoły został Bolesław Ulatowski, który funkcję tę pełnił od 1969 roku do 1 marca 1971 roku. W tym czasie w nowej i starej szkole przeprowadzono prace remontowe – wykonano elewację oraz wymalowano wnętrza obu szkół. Do końca roku szkolnego w 1971 roku szkoła kierował Stanisław Nowak. Od roku szkolnego 1971/72 nowym kierownikiem szkoły był Mikołaj Łożecznik. W latach 1972-76 szkoła w Starym Kisielinie była szkołą gminną w jej strukturach mieściła się szkoła z Raculi i szkoła z Nowego Kisielina. W 1974 roku w szkole uruchomiono kuchnię, dzięki czemu dzieci mogły korzystać ze „szklanki mleka” oraz jeść obiady. We wrześniu 1978 roku dyrektor M. Łożecznik ze względu na stan zdrowia odszedł na rentę. Nowym dyrektorem został Jan Wygnański, który funkcję tę sprawował do 1991 roku. W październiku 1978 roku szkoła przyjęła imię Władysława Broniewskiego. Podczas uroczystości, której inicjatorem był dyrektor M. Łożecznik, odsłonięto pamiątkową tablicę z popiersiem poety, szkoła otrzymała sztandar. Dyrektor J. Wygnański zainicjował ideę wybudowania przy szkole sali gimnastycznej. Przy wsparciu mieszkańców wsi oraz dużego zaangażowania dyrektora, a także zakładu pracy – miejscowego POM-u, który ufundował i postawił konstrukcję sali, w 1990 oku oddano do użytku funkcjonalna salę gimnastyczną. Po odejściu na emeryturę Jana Wygnańskiego w 1991 roku, do 1995 roku szkoła kierowała mgr Elżbieta Smal, dotychczasowa nauczycielka języka polskiego. Kolejnym dyrektorem szkoły był mgr Krzysztof Seifert, który funkcje te sprawował do 1990 roku. W okresie tym zapoczątkowano remont szkoły, wymieniono instalację grzewczą węglową na gazową, wykonano nowe poszycie dachowe. Odnotować należy, ze w 1997 roku, na wskutek reorganizacji oświaty w gminie Zielona Góra, trzyklasową szkołę w Nowym Kisielinie przyłączono do szkoły w Starym Kisielinie. Od września 1999 roku do chwili obecnej dyrektorem jest mieszkaniec Starego Kisielina dr Ireneusz Nijaki, który jest absolwentem kisielińskiej szkoły. Aktualnie w szkole pracuje 30 nauczycieli i 8 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszcza 215 uczniów.  W szkole realizuje się nauczanie języka angielskiego i języka niemieckiego. W przeszłości realizowano  dwa projekty z funduszów Unii Europejskiej. Projekty nosiły nazwę: „Bezpieczna zdrowa szkoła – lepsza przyszłość” oraz w ramach Szkoły Równych Szans – „Radosne i aktywne dzieciństwo – szczęśliwa przyszłość”. W bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych, "Mali Odkrywcy" oraz "Świat Nauki". Poprzez realizacje projektów w szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia pozalekcyjne. W ramach projektów dzieci wyjeżdżają na wycieczki, kolonie, biwaki, uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, sportowo-zabawowych i warsztatowych w zakresie kół zainteresowań. Obecnie w szkole w dalszym ciągu realizuje się poprawę i udoskonalanie bazy placówki, wykonano elewacje szkoły i sali gimnastycznej, remontowane są szatnie i umywalnie przy sali gimnastycznej. Położenie szkoły, jej lokalizacja, wyposażenie i baza, kadra nauczycielska, ilość uczniów, dobra współpraca ze środowiskiem oraz zaangażowanie organu prowadzącego tj. Miasto Zielona Góra, pozwala stwierdzić, iż szkoła jest placówką oświatową gwarantującą właściwy proces nauczania i wychowania dzieci młodzieży.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe