Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zespole Edukacyjnym nr 6
Adres
ul. Przylep -8 Maja 6, 66-015 Zielona Góra
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
p.o. Marcin Płokita
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła
 • Szkoła
 • Szkoła
 • Szkoła
 • Kompleks sportowy
 • Kompleks sportowy
 • Kompleks boisk
 • Plac zabaw
 • Plac zabaw
 • Siłownia
 • Pracownia historyczna
 • Pracownia historyczna
 • Pracownia historyczna
 • Pracownia biologiczna
 • Pracownia biologiczna
 • Pracownia komputerowa
 • Biblioteka
 • Jazda konna
 • Jazda konna
 • Jazda konna
 • Jazda konna
 • Zespół instrumentalny
 • Koszykówka
 • Kółko języka hiszpańskiego
 • Kółko języka hiszpańskiego
 • Gazetka szkolna
 • Na przerwie razem
 • Na przerwie razem
 • Na przerwie razem
 • Honorowy patronat nad pomnikiem- mauzoleum poświęconym pomordowanym Polakom na Kresach Wschodnich w czasie II Wojny Światowej
 • Honorowy patronat nad pomnikiem- mauzoleum poświęconym pomordowanym Polakom na Kresach Wschodnich w czasie II Wojny Światowej
 • Honorowy patronat nad pomnikiem- mauzoleum poświęconym pomordowanym Polakom na Kresach Wschodnich w czasie II Wojny Światowej
Opis

Najważniejsze dla nas jest odkrywanie możliwości każdego ucznia i właściwe przygotowanie go do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Odkrywanie i rozwijanie możliwości każdego młodego człowieka oraz inspirowanie uczniów do działań twórczych i własnego rozwoju.

Przygotowanie do życia i prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w świecie i społeczeństwie.

Kreowanie postawy patriotycznych, wychowywanie w duchu demokracji.

Promowanie modelu zdrowego stylu życia.

 Zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznych warunków do nauki  poprzez wprowadzanie zrozumiałych zasad, norm i reguł współżycia społecznego

w szkole oraz ich konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie.

 Współpraca z rodzicami w procesie rozwoju dziecka.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Laureaci i finaliści z konkursów przedmiotowych z języka polskiego, historii i matematyki. Szkoła posiada liczne sukcesy w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny oraz bardzo dużo sukcesów sportowych.

Sześciolatek w pierwszej klasie

W roku szkolnym 20223/2024 planujemy utworzenie czterech klas pierwszych. Dzieci uczyć się będą w małolicznych, bardzo dobrze wyposażonych klasach. Uczniowie są pod stałą opieką nauczycieli. W klasie pierwszej nauka polega na częstej zmianie aktywności. Dzieci nie siedzą przez cały czas przy stoliczkach, ale bawią się na dywanie, ćwiczą w sali gimnastycznej, korzystają z zabawek w klasie, uczestniczą w zabawach integracyjnych, są aktywne ruchowo na przemian z aktywnością umysłową. Dzieci uczestniczą w licznych konkursach przeznaczonych dla dzieci i młodszych, korzystają ze szkolnego autobusu poznając treści programowe w środowisku. Uczniowie klas młodszych mają stworzoną dla swojego wieku rozwojowego bardzo bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych obejmującą kółka zainteresowań i zajęcia sportowe. Na uczniów klas pierwszych czeka dwudaniowy obiad w stołówce szkolnej w wyznaczonej tylko dla nich godzinie. Dla dzieci dostępna jest świetlica szkolna, w której odbywają się zajęcia zorganizowane. Świetlica czynna jest w godzinach 6.45 - 16.30. W czasie ferii zimowych dzieci uczestniczą w zimowisku sportowym, a w czasie wakacji w półkoloniach  i obozach.. W szkole pracuje pedagog i logopeda oraz wiele innych specjalistów, którzy wspierają dzieci w rozwoju organizując zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, terapię logopedyczną, rewalidację indywidualną.

Zajęcia pozalekcyjne
Klasy 1-3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, gry i zabawy ruchowe, kółka ogólnorozwojowe, kółko plastyczne, kółka językowe: hiszpańskiego, angielskiego, koszykówka chłopców, koszykówka dziewcząt, kółko ortograficzne, kółko przyrodnicze, kółko artystyczne, kółko taneczne Hip-hop, rock and roll, zajęcia z karate, klub miłośników książki. W szkole realizuje się Zielonogórski Program Wspierania Szans Edukacyjnych. Dla klas 4-8: Zajęcia sportowe, kółko artystyczne, SKS, kółko dziennikarskie, nauka gry na gitarze klasycznej, kółko matematyczne, historyczne, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, karate, hip-hop, rock and roll akrobatyczny, koszykówka dziewcząt i chłopców oraz konsultacje z każdego przedmiotu.
Dojazd

Dzieci mieszkające w obwodzie naszej szkoły: "Czarków", "Łężyca", "Na Olimpie", ul. Batorego  - dowożone są do szkoły autobusem szkolnym

(6 kursów rano, 5 kursów po południu). Dzieci mieszkające poza rejonem dowożone są przez rodziców.

Historia

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze - dawniej w Przylepie powstała w 1997 roku jako wynik połączenia dwóch mniejszych placówek: w Przylepie i Łężycy. Jest nowoczesną placówką skierowaną na rozwój dzieci. Programem rozwoju szkoły jest budowany w oparciu o zasadę określającą potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców. Od września 2016 roku szkoła wchodzi w skład Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze.

Kontakty zagraniczne

Szkoła od lat utrzymuje współpracę z niemieckimi szkołami z Aldöbern, Neuzelle, Langenberg oraz Cottbus, jak również z młodzieżą z Ukrainy, 

z którymi realizuje projekty wymiany uczniowskiej.

Drzwi otwarte

DZIEŃ OTWARTY 10 marca 2023 r. w godzinach 16-18.

Zapraszamy przyszłych uczniów wraz z rodzicami/opiekunami !

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe