Zielona Góra
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Edukacyjnym nr 10
Adres
Energetyków 7, 65-729 Zielona Góra
Telefon
68 4111375
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Monika Świątkowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Edukacyjnym nr 10
  • Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Edukacyjnym nr 10
Opis

Szkoła Podstawowa nr 29 została utworzona uchwałą nr IV.80.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019r.

Szkoła jest zlokalizowana w nowym obiekcie przy ul. Energetyków 7 i wspólnie z Miejskim Przedszkolem nr 19 tworzy Zespół Edukacyjny nr 10. Rozwiązania architektoniczne w obiekcie przewidują dostosowania dla osób niepełnosprawnych, parking dla pracowników i rodziców, przestrzeń rekreacyjną dla uczniów oraz place zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z klas I-III. Szkoła posiada własną kuchnię i stołówkę

Szkoła Podstawowa nr 29 pracuje  w trybie jednozmianowym. 

Na dzień dzisiejszy dzieci korzystają z programu "Owoce i warzywa w szkole".

Nauczyciele realizują programy i projekty m.in.:

1. Ogólnopolski Projekt "Szkoła Demokracji"
2. Ogólnopolska akcja edukacyjna pod patronatem MEN "Dzieci Uczą Rodziców".
3. Projekt z zakresu edukacji finansowej "Kokosza, grosz do grosza"
4. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj formę".
5. Projekt "Czytamy lektury"
6.. W szkole prężnie działa wolontariat: akcje: "Pola Nadziei", "Psu na budę", "Góra grosza", zbiórka nakrętek i karmy dla Zielonogórskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zbiórka środków czystości i żywności dla Ukrainy i wiele innych inicjatyw,

Szkoła Podstawowa nr 29 jest organizatorem Święta Matematyki, olimpiady matematycznej dla uczniów klas III pod hasłem "Asy z trzeciej klasy" i konkursu plastycznego "Ziemię szanuję, śmieci segreguję" dla uczniów zielonogórskich szkół. Od tego roku jesteśmy organizatorami I Zielonogórskich Mistrzostw Sudoku dla uczniów klas IV - VIII z zielonogórskich szkół podstawowych. W naszej szkole co roku odbywa się Święto liczby PI w ramach, którego odbywają się następujące konkursy: "Rozkoszne łamanie głowy", "Rebus matematyczno - zielonogórski", "Wiersz autorski o tematyce matematycznej". Jesteśmy organizatorami Przeglądu kolęd i pastorałek dla klas I - III. 

W Szkole organizuje się różne przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień (spotkania, pogadanki, warsztaty z pedagogiem).
Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biurem Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, w tym zespołem kuratorów i dzielnicowym.


Języki
angielski, niemiecki, francuski
Historia
Szkoła Podstawowa nr 29 w ZE nr 10 jest nowo utworzoną jednostką i swoją działalność rozpoczęła 1 września 2019r. Jej historia  dopiero się tworzy....
Osiągnięcia

Nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Szkoła posiada liczne sukcesy w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny.

Uczniowie klas młodszych biorą udział w miejskich konkursach artystycznych, recytatorskich i sportowych odnosząc dla naszej szkoły sukcesy.

Dojazd
Dojazd autobusami linii: 9, 10, 12, 19, 23
Drzwi otwarte
W tym roku nie odbędą się, ale za to zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole. Udostępniony zostanie na stronie Zespołu Edukacyjnego nr 10.
Zajęcia pozalekcyjne

KLASY I-III

* koło szachowe dla podopiecznych świetlicy szkolnej

* Szkolny Klub Sportowy (tenis stołowy, gry i zabawy dla najmłodszych, lekkoatletyka)

* zajęcia kształtujące kreatywność - język francuski dla wszystkich uczniów klas I-IV (1 godz./tyg.)

* zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach realizacji projektu "Dbamy o zdrowie"

* koło informatyczne

KLASY IV-VIII

* zajęcia dziennikarskie (gazetka szkolna "ENERGETYCZNA")

* koło matematyczne

* koło plastyczne

* koło muzyczne

* SKS

* udział uczniów w projekcie Świat Nauki

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW:

* zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

* zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

* terapia logopedyczna

* zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne

* język polski dla obywateli obcych państw

* zajęcia wyrównawcze z wybranych przedmiotów

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe