Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
Adres
Orzeszkowej 43, 22-400 Zamość
Telefon
846388118
Fax
846272526
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Maria Mołdoch
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Ulotka o szkole
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
  • Strefa ciszy i relaksu
  • Największy mural w mieście /od strony boiska/
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
  • Zielona klasa
  • Zielona szkoła w Janowie Lubelskim
  • Ślubowanie uczniów klas 1
  • Zajęcia w pracowni kulinarnej
Opis

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu jest placówką o ponad stuletniej tradycji. Powstała w 1917 roku. Obecnie w szkole uczy się około 700 uczniów w 31 oddziałach.


Jesteśmy szkoła publiczną z ustalonym obwodem do którego należą ulice: Aleje 1-go Maja, Ciepła, Czwartaków, Dzieci Zamojszczyzny, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater, Gen. Stanisława Maczka, Janowicka, Junacka, Koszary, Krucza, Leśna, Lipowa, Lubelska (nr nieparzyste), Łęczna, Marszałka Józefa Piłsudskiego (nr nieparzyste), Oboźna, Ogrodnicza, Piastowska, Płk. Leopolda Lisa - Kuli, Podchorążych, Przyjaźni, Równa, Ruchu Oporu, Sadowa, Stefana Okrzei, Studzienna, Szarych Szeregów, Tartaczna, Wąska, Wiejska, Władysława Reymonta, Włościańska, Wspólna, Zdrojowa, Zuchów.


Zgodnie z realizowaną misją „Naszym nadrzędnym celem jest rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości i potrzeb
w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości". Szczególną wagę przykładamy do dbałości o bezpieczeństwo ucznia i dobrych relacji. 


Dysponujemy szeroką i stale unowocześnianą bazą dydaktyczną – uczniowie podczas lekcji korzystają m.in. z tablic multimedialnych, podłogi interaktywnej, nowoczesnych środków dydaktycznych umożliwiających polisensoryczne poznawanie świata.


Od 2022 r. szkoła posiada bogatą bazę środków dydaktycznych i narzędzi w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgromadzonych
w pracowaniach: multimedialnej, robotyki, kulinarnej i artystyczno - technicznej.


Szkoła wyposażona jest w indywidualne szafki w szatniach dla uczniów klas 1-3.

Posiadamy bardzo dobrą bazę do realizacji zajęć wychowania fizycznego – dwie sale gimnastyczne, dwie siłownie, salę gimnastyki korekcyjnej, salę zabaw rekreacyjnych dla uczniów klas 1-3. Na terenie szkoły znajduje się nowe boisko szkolne, Miasteczko Ruchu Drogowego oraz plac zabaw z programu „Radosna szkoła”. Współpracujemy z klubami spotowymi, rozwijamy talenty sportowe naszych uczniów podczas zajeć dodatkowych z piłki nożnej, ręcznej,  siatkówki i koszykówki. 


Nasza kadra pedagogiczna to nauczyciele z dużym doświadczeniem i pasją, stale rozwijający swe kompetencje, realizujący wiele programów autorskich, innowacji pedagogicznych.


Wyróżnia nas bogata oferta programów profilaktycznych rekomendowanych przez MEN dotyczących sfery emocjonalnej dziecka, np. międzynarodowy program ochrony zdrowia psychicznego dzieci „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Kolorowe emocje”.


Uczniowie potrzebujący wsparcia obejmowani są opieką wykwalifikowanych pedagogów szkolnych i psychologa. Organizujemy wsparcie dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki, stypendia).

Obok obowiązkowych zajęć lekcyjnych prowadzimy zajęcia rozwijające kreatywność i aktywność twórczą uczniów klas 1-8, np. Twórcze Umysły, Potęga Umysłu, Spotkania z językiem ojczystym, Enjoy English.


Rozwijamy postawy samorządności uczniów oraz wrażliwość na potrzeby innych przez udział w licznych akcjach charytatywnych. 


Zapewniamy bogatą bazę biblioteczną oraz dostęp do bezpiecznego Internetu. Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych uczniów. W szklole działa Strefa ciszy i relaksu, mamy też zieloną salę lekcyjną. 


Zapewniamy opiekę świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-16.30.


Na terenie szkoły działa gabinet pielęgniarski, stomatologiczny oraz stołówka szkolna.

ZAPRASZAMY!!!

Języki
angielski, francuski
Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym (szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły https://zs3zamosc.edupage.org/). Są bardzo dobrze przygotowani do nauki w szkołach ponadpodstawowych, o czym świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych i dalsze losy naszych absolwentów. 

Zajęcia pozalekcyjne

Zapewniamy rozwój indywidualnych pasji i zainteresowań .

Oferujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:

-        koła językowe

-        koła przedmiotowe

-        koła plastyczne

-        zespół wokalny „Triola”,  zespół wokalno-taneczny „Wiolinki”

-        chór szkolny

-        szkolne koło wolontariatu

-        koło teatralne

-        zajęcia z elementami robotyki

-        zajęcia sportowe i gimnastyczno-taneczne,

-        zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

-        zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-        zajęcia profilaktyczne według programów rekomendowanych MEN

-        zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

-        zajęcia konsultacyjne zgodnie z potrzebami uczniów

-        koło redakcyjne gazety szkolnej „3-News”

-        koło „Wilczki morskie”

-        koło liturgiczno-biblijne

Dojazd
Szkoła położona jest blisko jednej z głównych ulic miasta - Marszałka Józefa Piłsudskiego na osiedlu Orzeszkowej-Reymonta.Dojazd do szkoły jest dogodny z każdej części miasta. Szkoła posiada własny parking.
Kontakty zagraniczne

W szkole realizowane są liczne projekty edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne.

Adres email IODO
inspektor@cbi24.pl
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe