Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
Adres
Orzeszkowej 43, 22-400 Zamość
Telefon
846388118
Fax
846272526
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Maria Mołdoch
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu, to szkoła ze 100-letnią historią, pierwsi jej uczniowie rozpoczęli naukę 1 listopada 1917 roku. Obecnie w szkole uczy się 620 uczniów w 26 oddziałach. Jesteśmy szkoła publiczną z ustalonym obwodem do którego należą ulice: Aleje 1-go Maja, Ciepła, Czwartaków, Dzieci Zamojszczyzny, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater, Janka Krasickiego, Janowicka, Junacka, Koszary, Krucza, Leśna, Lipowa, Lubelska (nr nieparzyste), Łęczna, Marszałka Józefa Piłsudskiego (nr nieparzyste), Oboźna, Ogrodnicza, Piastowska, Płk. Leopolda Lisa-Kuli, Podchorążych, Przyjaźni, Równa, Ruchu Oporu, Sadowa, Stefana Okrzei, Studzienna, Szarych Szeregów, Tartaczna, Wąska, Wiejska, Władysława Reymonta, Włościańska, Wspólna, Zdrojowa, Zuchów. Naszym uczniom zapewniamy wszechstronny rozwój podczas lekcji i w trakcie licznych zajęć pozalekcyjnych. Posiadamy dobrze wyposażoną bazę, w tym sale lekcyjne, pracownię językową i komputerową, pełnowymiarową halę sportową, bibliotekę, czytelnię z centrum multimedialnym. Szkoła jest bezpieczna i funkcjonalna. Zapewnia całodzienną opiekę pielęgniarsko – dentystyczną oraz posiłki. Rodzice na bieżąco mają możliwość monitorowania osiągnięć własnych dzieci, a także kontaktu z nauczycielem poprzez korzystanie z dziennika elektronicznego. W szkole obowiązuje jednolity strój szkolny. Rozwojem naszych uczniów kierują nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami. Chętnie podejmują ambitne zadania wykraczające poza codzienne obowiązki służbowe. W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne i interesujące projekty edukacyjne. W celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej oraz wyposażenia szkoły pozyskujemy środki z funduszy europejskich. Organizujemy wyjazdy edukacyjne na tzw. „zielone szkoły” oraz wycieczki krajowe i zagraniczne. Uczymy języków obcych poprzez praktyczne stosowanie umiejętności komunikacji, prowadzimy lekcje wykorzystując nowoczesne technologie ICT, e-twinning, e-learning.  Nasi uczniowie uczestniczą w licznych olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Mamy laureatów, finalistów, zwycięzców indywidualnych i drużynowych. To tylko niektóre informacje dotyczące działalności szkoły, dlatego zapraszamy i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony pod adresem: http://www.zs3zamosc.edupage.org
Języki
angielski, francuski
Osiągnięcia
Nasi uczniowie uczestniczą w licznych olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Mamy laureatów, finalistów, zwycięzców indywidualnych i drużynowych. Szczegółowe informacje odnośnie sukcesów naszych uczniów oraz bieżące aktualności są dostępne pod adresem: www.zs3zamosc.edupage.org
Sześciolatek w pierwszej klasie
 We wszystkich klasach pierwszych uczniowie realizują program edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 18 godzin w tym 1 godzina zajęć komputerowych w pracowni informatycznej, 1 godzina muzyki w pracowni muzycznej. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu oraz 1 godziny religii –na wniosek rodzica. Przez okres jednego semestru odbywają się zajęcia na basenie w wymiarze godziny tygodniowo. Pomieszczenia dla najmłodszych uczniów wyposażone są w meble ergonomiczne; zestawy multimedialne; kąciki edukacyjno-rekreacyjne. Czas przed i po lekcjach uczniowie mogą spędzić w świetlicy szkolnej wyposażonej w pomoce dydaktyczne, multimedialne, komputery, sprzęt RTV, gry i zabawki. Na terenie szkoły znajdują się sale korekcyjne, sala gimnastyczna dla klas 1-3 (specjalnie wyposażona i przystosowana do bezpiecznych zabaw i zajęć z edukacji ruchowej). Uczniowie najmłodszych klas mają oddzielną szatnię z osobistymi szafkami.
Zajęcia pozalekcyjne
W szkole zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój podczas lekcji i w trakcie licznych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania. Należą do nich: koła przedmiotowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, komputerowe oraz sportowo-rekreacyjne. Dzieciom mającym trudności w nauce umożliwiamy pomoc pedagoga i zajęcia wyrównujące rozwój oraz szanse edukacyjne min. poprzez gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ponadto w szkole funkcjonuje Miasteczko Ruchu Drogowego, jego celem jest popularyzacja zasad ruchu drogowego, odbywają się tu egzaminy na kartę rowerową, konkursy i turnieje dotyczące bezpieczeństwa. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który podejmuje działania na rzecz rozwoju społeczności uczniowskiej, współorganizuje uroczystości szkolne, organizuje akcje charytatywne zaś Koło ekologiczne „Ekoludek” uczy właściwych postaw wobec otaczającego środowiska. Klub Wiewiórka natomiast uczy zdrowego i ekologicznego stylu życia. Rozwijamy także zainteresowania turystyką - w szkole organizowane są liczne rajdy i wycieczki. Mamy swoją gromadę zuchów „Iskierki” oraz Koło Wilczki Morskie , które rozwija zainteresowania tematyką morską, współpracuje z p. Janiną Gąsiorowską matką chrzestną statku m/s „ Ziemia Zamojska”. W szkole istnieją zespoły wokalne „Wiolinki” i „Triola”, które umożliwiają uczniom rozwój zdolności muzycznych. Zespoły uświetniają swoimi występami uroczystości szkolne i pozaszkolne. Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” - zapewnia młodszym dzieciom bezpieczne warunki do zabawy po zajęciach lekcyjnych jak i podczas przerw międzylekcyjnych.
Dojazd
Szkoła położona jest blisko jednej z głównych ulic miasta - Marszałka Józefa Piłsudskiego na osiedlu Orzeszkowej-Reymonta.Dojazd do szkoły jest dogodny z każdej części miasta. Szkoła posiada własny parking.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe