Zamość
Zamość
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja elektronicznego potwierdzanie woli przyjęcia
Informator dla rodziców 2020
Zarządzenie Nr 17/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2020 r.
Uchwała Nr XXXVII/471/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2018 r.
Instrukcja dotycząca elektronicznego przesyłania dokumentów (zgłoszenia, wniosku, oświadczeń) do szkoły pierwszego wyboru