Zamość
Zamość
Dokumenty
Nazwa Plik
Informator
UCHWAŁA NR X/151/2019 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/119/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
UCHWAŁA NR LIV/744/2022 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość
Harmonogram rekrutacji