Zamość
Zamość
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
UCHWAŁA NR XXXVII/471 /2018 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość
Zarządzenie Nr 17/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2022 r.
Informator o naborze do szkoły podstawowej 2022/2023
UCHWAŁA NR X/151/2019 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/119/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów