Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
Adres
Kalinowa 5A, 22-400 Zamość
Telefon
846 775 670
Fax
846 775 680
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jerzy Kolano
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 9 uosabia pół wieku doświadczeń i tradycji. Jest ona jedną ze szkół-pomników powstałych dla uczczenia 1000-letniego istnienia polskiej państwowości. Pierwszy dzwonek szkolny zabrzmiał 3 września 1963r. Rada Pedagogiczna liczyła wówczas 25 osób. Nauka odbywała się na dwie zmiany - w szkole uczyło się 483 uczniów…. Wspaniały okres działalności szkoły związany był z budową i funkcjonowaniem przy placówce ośrodka sportu szkolnego pod kierownictwem p. F. Sagana, nauczyciela wychowania fizycznego naszej szkoły. Dzięki oddanym nauczycielom, rodzicom i rozumiejącym wyjątkowość tego projektu uczniom, szkoła przez 25 lat nosiła zaszczytne miano „sportowej”. Obecnie obiekt wygląda zupełnie inaczej. W wyniku rozbudowy, w 1999r. oddano do użytku nowe skrzydło budynku, w którym usytuowano również Gimnazjum Nr 6. Obie szkoły wchodziły w skład Zespołu Szkół Nr 6, który funkcjonował w latach 2012-2017. W ostatnich latach szkoła z powodzeniem nawiązuje do dawnych tradycji sportowych. Sport to doskonałe narzędzie do prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród uczniów oraz wspierania działalności wychowawczej szkoły. Dokonane inwestycje w bazę sportową pozwalają na pełną realizację hasła „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Oprócz pełnowymiarowej hali sportowej placówka posiada mniejszą salę gimnastyczną, kompleks boisk o sztucznej nawierzchni (boisko do piłki nożnej i kort tenisowy), bieżnię, trawiaste boisko do piłki nożnej, 2 sale do gimnastyki korekcyjnej, salę do zajęć rytmiczno-ruchowych, lustrzaną salę do zajęć fitness, siłownię, salę do gry w tenisa stołowego, narciarnię. Całość uzupełnia największy w mieście plac zabaw dla dzieci wybudowany w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Posiadana baza sportowa stanowi największy szkolny kompleks sportowy w Zamościu. Obecnie w szkole funkcjonuje 8 klas sportowych. Ogromnym powodzeniem cieszy się oferta klas sportowych dla uczniów klas I. W trakcie zajęć szkolnych uczniowie uczestniczą pod okiem instruktorów i trenerów w zajęciach na pływalni, uczą się grać w tenisa według międzynarodowego programu ITF „Tenis 10”, poznają popularne dyscypliny sportu, stawiają pierwsze kroki na stokach narciarskich. A wszystko to w trakcie normalnych lekcji, bez konieczności dowożenia dziecka na popołudniowe zajęcia i dodatkowo bezpłatnie…. Całość uzupełnia oferta treningowa oraz rekreacyjna dwóch uczniowskich klubów sportowych: UKS „Iskra” i UKS „Optima”. Do atutów szkoły należy również zaliczyć:

1. Rozbudowaną i bogato wyposażoną, składającą się z trzech połączonych pomieszczeń świetlicę (w tym sala do pracy cichej), czynną w godzinach 6:45-17:00, z bogatym programem edukacji artystycznej dla dzieci.

2. Cztery pracownie komputerowe, w tym odrębną dla uczniów klas I-III.

3. Bezpieczną lokalizację w środku osiedla, wśród zieleni, z dala od ruchliwych ulic.

4. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

5. Przestronne i jasne sale lekcyjne, wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.

6. Bezpłatny dostęp dla uczniów i rodziców do dziennika elektronicznego.

7. Całodzienną opiekę pedagoga szkolnego.

8. Stały gabinet pielęgniarski i stomatologiczny.

9. Szkolny Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych.

10. Dożywianie w stołówce szkolnej, w której posiłki przygotowywane są na miejscu (z możliwością refundacji całości kosztów posiłków przez MCPR oraz GOPS).

11. Monitoring wizyjny w szkole i jej otoczeniu.

12. Indywidualne szafki szkolne dla uczniów, począwszy od klasy czwartej.

13. Sklepik szkolny ze zdrową żywnością.

14. Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

15. Skuteczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez zespoły nauczycielskie.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Trudno wybierać, gdy jest ich tak wiele, zwłaszcza w dziedzinie sportu. Jesteśmy jedną z wyróżniających się szkół w województwie lubelskim. Każda szkoła uczestniczy w wojewódzkim systemie rywalizacji sportowej polegającym na startach w zawodach miejskich, rejonowych i wojewódzkich. Osiągnięte sukcesy przelicza się na punkty, czego efektem jest roczny ranking prowadzony przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie. Na 330 rywalizujących ze sobą szkół Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu zajmowała w ostatnich latach zaszczytne miejsca: * 2011/2012 – II miejsce * 2012/2013 – IV miejsce * 2013/2014 – III miejsce * 2014/2015 - VI miejsce, 2015/2016 – IV miejsce, 2016/2017 - IX miejsce. Natomiast w rywalizacji prowadzonej przez Zamojski Szkolny Związek Sportowy SP Nr 9 od kilku lat zajmuje czołowe miejsce, a w roku 2016/2017  - I miejsce.  Na te wyniki składają się liczne sukcesy na zawodach miejskich, rejonowych i wojewódzkich, które nasi młodzi sportowcy odnoszą szczególnie w pływaniu, piłce ręcznej i tenisie stołowym. Szkoła posiada certyfikat "W-F z Klasą". Uczniowie SP Nr 9 w Zamościu odnoszą też liczne sukcesy dydaktyczne. Są laureatami i finalistami takich konkursów jak: 

- konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,

- wojewódzki konkurs języka angielskiego „Clickonmaniac”,

- ogólnopolskie i regionalne konkursy z matematyki i przedmiotów przyrodniczych (Loginus, MIMAK, Zagimak, Szpak, Kangur Matematyczny, Albus, Archimedes,  Eko-planeta, Olimpus, Pangea).Sześciolatek w pierwszej klasie

Nauka uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym odbywa się w odrębnym skrzydle szkoły, przeznaczonym dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie tych klas mają regulowany przez wychowawcę czas przeznaczony na naukę, zabawę i odpoczynek. Pierwszoklasiści spożywają posiłki pod opieką wychowawcy w dogodnym czasie, poza obowiązującym w szkole systemem przerw. Dla dzieci sześcioletnich wydzielona jest odrębna część świetlicy, z dostosowanym do ich wzrostu sprzętem. Uczniowie korzystają z nowych toalet przeznaczonej wyłącznie dla dzieci klas I-III.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia sportowe: * tenis stołowy, badminton, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa.

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych:* koło plastyczne, chór, zajęcia rytmiczno-taneczne, koło matematyczne, koło językowe, ortograficzne, przyrodnicze, komputerowe, teatr szkolny.

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce: *  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze SPE.

Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I-III.

Organizacje szkolne: * Samorząd Uczniowski,  Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, Szkolne Koło Caritas, UKS „Iskra”, UKS „Optima”, Wolontariat uczniowski w ramach działalności Fundacji "Dr Clown".

Dojazd

Szkoła jest usytuowana w północnej części miasta, dogodny dojazd w okolice szkoły jest możliwy poprzez ulicę Lubelską, Al. Wojska Polskiego, Szwedzką.