Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich
Adres
BOLESŁAWA PRUSA 10, 22-400 Zamość
Telefon
84 638 32 46
Fax
84 638 32 46
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Artur Plewa
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich
Opis

Szkoła powstała w 1958r. jako jeden z Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego. Otrzymała imię Hanki Sawickiej. Budynek szkoły został oddany do użytku dnia 30 XI 1961 r., a oficjalne otwarcie nastąpiło 16 XII tego samego roku. W roku 1966/67 mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci. W 1990 r. w zmienionej już sytuacji politycznej kraju Dyrekcja oraz społeczność szkolna wystąpili o zmianę Patrona szkoły na Orlęta Lwowskie. Uroczyste nadanie imienia i poświęcenie sztandaru odbyło się 21 XI 1991 r. w Katedrze Zamojskiej.

W 1995 r. zapadła decyzja o rozbudowie szkoły. 15 XII 1997r. oddano do użytku nowe skrzydło szkoły. W ramach reformy oświaty
1 września 1999r utworzone zostało w naszej szkole Gimnazjum Nr 5.
W grudniu 2011r szkoła wzbogaciła się
o pełnowymiarowa halę sportową. 1 września 2012 nastąpiło połączenie Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Orląt Lwowskich i Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zespół Szkól Nr 5. Przez cały czas istnienia szkoły na jej terenie działają organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań, realizowane są liczne projekty edukacyjne. Młodzież każdego roku bierze udział w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych zajmując czołowe miejsca. Aktywnie uczestniczy w akcjach ogólnopolskich
o charakterze ekologicznym, profilaktycznym oraz licznych akcjach charytatywnych.

W roku 2017 Zespół Szkół Nr 5 zostaje wygaszony a na jego miejsce utworzono Szkołę Podstawową Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu.

Orlęta Lwowskie – Patron szkoły, to utrwalona w tradycji patriotycznej nazwa młodocianych obrońców Lwowa, uczniów szkół
i studentów uczestniczących ochotniczo w walkach o Lwów przeciwko oddziałom ukraińskim w okresie od 1do 22 XI 1918r.

Do kolejnej obrony ukochanego przez Polaków miasta doszło w 1920 r. Obrona Lwowa przed nacierającymi wojskami bolszewickimi miała miejsce, gdy południowe skrzydło wojsk nieprzyjaciela nacierało na Warszawę pod dowództwem Siemiona Budionnego. W tym czasie Lwów był pozbawiony wojska polskiego. Do walki stanęło społeczeństwo Lwowa aby bronić swego miasta. Bitwa pod Zadwórzem na przedpolu Lwowa, w której 17 sierpnia 1920 poległo 318 z 330 walczących ochotniczo Orląt Lwowskich, powstrzymała wówczas pochód bolszewików na Lwów. 11-godzinna krwawa bitwa garstki obrońców z silnymi oddziałami 6 Dywizji Konnej Budionnego nazwana została Polskimi Termopilami.

W uznaniu bohaterskiej postawy i zasług mieszkańców Lwowa dla Polski, miasto zostało – jako jedyne w Polsce – uhonorowane przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Krzyżem Virtuti Militari. Uroczystość odznaczenia Lwowa odbyła się 11 listopada1920r. Większość poległych w obu kampaniach obrońców Lwowa została uroczyście pochowana na specjalnie wydzielonej części cmentarza Łyczakowskiego, na Cmentarzu Obrońców Lwowa, nazywanym obecnie potocznie Cmentarzem Orląt.

W ramach wychowania patriotycznego szkoła utrzymuje kontakty ze szkołami i organizacjami na Ukrainie kultywując pamięć o miejscach i wydarzeniach na Kresach. Nasze zaangażowanie zostało docenione przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowowschodnich, które decyzją kapituły odznaczyło sztandar naszej szkoły Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa. W maju 2007 r. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu została uhonorowana tytułem „Szkoła z tradycją”.
W sierpniu 2015 r Szkoła Podstawowa Nr 8 uzyskała tytuł "Szkoła z klasą 2.0"


Misją szkoły są słowa słynnego pedagoga Janusz Korczaka: Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.

Uczniom pragnącym podjąć naukę w naszej szkole zapewniamy: wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianów, dodatkowe ogólnopolskie i wewnętrzne próbne sprawdziany, bardzo dobrą, profesjonalną kadrę pedagogiczną, nowoczesną multimedialną bazę dydaktyczną sal wyposażonych w projektory i tablice multimedialne, ciekawe formy zajęć prowadzonych poza szkołą - lekcje w ZOO i w muzeum, wyjścia na koncerty i spektakle, naukę pływania, wycieczki edukacyjne i krajoznawczo - turystyczne, lekcje wychowania fizycznego w pełnowymiarowej hali sportowej.

Dużym zainteresowaniem cieszą się realizowane w naszej szkole projekty edukacyjne – Przedszkolaki w szkole, ETwinning, Młody obywatel, Kids Athletics, Kolorowy Dzień, Tańcząca Przerwa. Ofertę szkoły poszerzają klasy sportowe. Dostępna jest również bogata oferta uroczystości, imprez szkolnych i konkursów, dostęp do wyników nauczania i oceny zachowania poprzez dziennik elektroniczny, wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów - monitoring, sale dla klas I-III w odrębnym skrzydle szkoły, bogate życie szkolne, dyskoteki i happeningi. Nasze osiągnięcia: laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych, czołowe lokaty w licznych zawodach sportowych, m.in. w piłce ręcznej oraz Czwartkach Lekkoatletycznych, organizacja konkursów dla uczniów szkół podstawowych "Young Champions of English" oraz "Dzięcioł", - organizacja akcji, kiermaszy świątecznych oraz koncertów charytatywnych, wieloletnia organizacja Dni Lwowa w Zamościu, realizacja wielu programów profilaktycznych, w tym ogólnopolskiego PAT, udział w międzynarodowej współpracy w ramach programu eTwinning ( uzyskanie I miejsca w ogólnopolskim projekcie na najlepszy projekt edukacyjny Nasz projekt eTwinning 2016 pod nazwą „Digital Life Skills on European School Radio” w kategorii HISTORIA, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO”) , kultywowanie tradycji patriotycznych - tytuł "Szkoła z tradycją", odznaczenie Sztandaru Szkoły Krzyżem Obrony Lwowa.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i dyrekcji pozyskaliśmy fundusze unijne na realizację projektu: “Programming as a Tool for effective Teaching” czyli „Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania".

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej???jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).?

Program „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej?” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna.

Przyznana nam kwota dofinansowania projektu wynosi 22651,00 EURO, co stanowi równowartość kwoty 97675,64 PLN.

Za cel nadrzędny stawiamy sobie poznanie metod nauki programowania w innych krajach europejskich oraz wpływu nauki programowania na kompetencje uczniów, nauczycieli i w efekcie na jakość pracy całej placówki.

Szkoła realizuje następujące projekty i programy:

1. 13 września 2018 r. - udział w Międzynarodowym Dniu Programisty

2. wrzesień 2018 – czerwiec 2019 realizacja projektu Uczymy Dzieci Programować

3. 17 września 2018 r. - udział w Międzynarodowym Dniu Kropki pod hasłem Programowanie i kropka.

4. 6 - 19 października 2018 r. - organizacja w szkole wydarzenia 1 2 3 4 5 na kodowanie Ósemka ma chęć w ramach Code Week 2018

5. październik 2018 - kwiecień udział nauczycieli w kursie języka angielskiego.

6. 3 - 9 grudnia 2018r. - udział w wydarzeniu Godzina Kodowania The Hour of Code 2018 - Dzielmy się radością kodowania.

7. wrzesień 2018 - czerwiec 2019 realizacja projektu Technologie z klasą

8. 26 listopada 2018r. - Światowy Dzień Pluszowego Misia zajęcia pod hasłem Mały Miś od rana uczy się z dziećmi z Ósemki programowania.

9. grudzień 2018r. - czerwiec 2019r. - projekt Młodzi programiści Ósemki - warsztaty z robotyki i programowania.

10. 26 kwietnia 2019 - przygotowanie kulturowe uczestników do mobilności zagranicznych.

11. wrzesień 2018 - czerwiec 2019 - realizacja innowacji pedagogicznej I Ty możesz zostać programistą.

12. maj 2019 udział nauczycieli w mobilności zagranicznej - Irlandia, kurs: „Digital Game-based Learning”.

13. lipiec 2019 przygotowawcze szkolenie nauczycieli (uczestników mobilności) z aplikacji Scratch.

14. lipiec - sierpień 2019 udział nauczycieli w mobilności zagranicznej - Malta, kurs: Computational Thinking (Teaching Through Coding & Robotics).

15. wrzesień 2019 - czerwiec 2020 - kontynuacja innowacji pedagogicznej I Ty możesz zostać programistą.

16. wrzesień 2019 - czerwiec 2020 - prowadzenie zajęć z robotyki i programowania.

17. wrzesień 2019 - doposażenie pracowni robotyki w najnowsze pomoce dydaktyczne do nauki robotyki i programowania:

 • Lego WeDo 2.0 - 9 zestawów
 • Roboty mBot-S - 10 sztuk
 • Roboty OzoBoty - 13 sztuk
 • Tablety marki HUAWEI - 17 sztuk
 • Maty do kodowania offline z kubeczkami i krążkami dydaktycznymi, które pozwalaj w ciekawy sposób aranżować wiele aktywności i zabaw okołoprogramistycznych.

18. wrzesień 2019 - czerwiec 2020 - udział w Ogólnopolskim Programie Uczymy Dzieci Programować.

19. październik 2019 - udział w CodeWeek 2019 - realizacja wydarzenia Ósemka programuje.

20. październik 2019 - grudzień 2019 realizacja Ogólnopolskiego Projektu Projektanci edukacji - Od pomysłu do projektu "Mali Inżynierowie Ósemki" - warsztaty z robotyki i programowania z wykorzystaniem LegoWeDo2.0.

Nasza szkoła "w pigułce”: 512 uczniów, 9 oddziałów klas I-III, 13 oddziałów klas IV-VIII - liczebność oddziałów 20 - 30 uczniów, nauka na jedną zmianę - monitoring na korytarzach i przed szkołą, gabinet medycyny szkolnej i stomatologiczny, nowoczesna stołówka, smaczne i tanie obiady, pomoc pedagoga, sklepik szkolny, indywidualne szafki uczniowskie, nowa, pełnowymiarowa hala sportowa z zapleczem, zewnętrzne boisko ze sztuczną nawierzchnią, siłownia zewnętrzna, sala zabaw dla kl. I-III, sala do nauki tańca,świetlica czynna w godzinach: 6.45 – 16.45, nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, dziennik elektroniczny.


OBWÓD SZKOŁY
Do obwodu szkoły należą ulice: Adama Mickiewicza, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Błonie, Bolesława Prusa, Braterstwa Broni, Chabrowa, Chłodna, Cypriana Kamila Norwida, Dolna, Dzielna, Gabrieli Zapolskiej, Ignacego Witkiewicza, Jacka Kaczmarskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Heweliusza, Jana Matejki, Jaworowa, Józefa Chełmońskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliusza Słowackiego, Klonowa, Konopna, Konstantego I. Gałczyńskiego, Konwaliowa, Kręta, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Księdza Franciszka Zawiszy, Kwiatowa, Lawendowa, Leona Wyczółkowskiego, Leopolda Staffa, Ładna, Łanowa, Łąkowa, Marii Dąbrowskiej, Michała Wazowskiego, Mikołaja Kopernika, Malownicza, Myśliwska, Nikifora Krynickiego, Niska, Olgi Boznańskiej, Parkowa, Polarna, Robotnicza, Rolnicza, Romualda Traugutta, Społeczna, Stanisława Moniuszki, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Milera, Strefowa, Szafirowa, Szczebrzeska, Szkolna, Śląska, Tadeusza Makowskiego, Władysława Orkana, Wojciecha Kossaka, Zbigniewa Herberta, Zofii Nałkowskiej, Zygmunta Krasińskiego.

Języki
angielski, niemiecki, hiszpański, francuski
Osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Szkoła Podstawowa


Uczniowie Szkoły Podstawowej  Nr 8 uhonorowani przez Prezydenta Miasta Zamość nagrodami książkowymi to:

Julia Ponieważ – laureat konkursu przedmiotowego z biologii – nauczyciel p. Bożena Wieczorek, laureat konkursu przedmiotowego z języka polskiego – nauczyciel p. Małgorzata Sawic

Wiktor Hołys - laureat konkursu przedmiotowego z matematyki – nauczyciel p. Agnieszka Bratkowska, finalista konkursu przedmiotowego z fizyki – nauczyciel p. Wiesław Sroka

Izabela Sanocka - finalista konkursu przedmiotowego z języka angielskiego – p. Agnieszka Wnuk

Agnieszka Wakoń - finalista konkursu przedmiotowego z języka francuskiego – p. Aneta Rudawska


Uczniowie Gimnazjum Nr 5 uhonorowani przez Prezydenta Miasta Zamość nagrodami książkowymi to:

Paulina Dziuba – laureat konkursu przedmiotowego z biologii – nauczyciel p. Bożena Wieczorek

Rafał Oleszczak  - laureat konkursu przedmiotowego z chemii – nauczyciel p. Irena Chwiejczak

Julia Wiater – finalista konkursu przedmiotowego z matematyki  - nauczyciel p. Agnieszka Bratkowska, finalista konkursu przedmiotowego z fizyki – nauczyciel p. Wiesław Sroka

Mikołaj Pieniak   - finalista konkursu przedmiotowego z biologii – nauczyciel p. Bożena Wieczorek

Kamil Rogalski  - finalista konkursu przedmiotowego z historii – nauczyciel p. Monika Paska

Michał Zabiciel  - finalista konkursu przedmiotowego z historii – nauczyciel p. Monika Paska


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Szkoła Podstawowa

 

Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

Laureat  ortograficznego konkursu przedmiotowego

Finalista  ortograficznego konkursu przedmiotowego

 

Konkursy na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim

Laureat w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego OLIMPUS

2 Laureatów w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Polskiego OLIMPUS

3 Laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym OLIMPUS

2 Laureatów oraz II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Przyrody OLIMPUS

 

 

Konkursy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i regionalnym

4 laureatów 7 finalistów  Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego  CLICKONMANIAC

Finaliści w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym Mistrz Komputera

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Kolorowy świat zwierząt

II miejsce drużynowo w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym Zwierzęta zamojskich parków krajobrazowych w naszym Zoo

Finalista w Rejonowym Konkursie MiMaK

I miejsce  w Zamojskich premierach Teatralnych

I miejsce w V Konkursie Logopedyczno – Plastycznym Kraina Radości na kartce papieru

I miejsce w Regionalnym Jesiennym Konkursie Recytatorskim 

 

 

Konkursy międzyszkolne

I i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie W baśniowym świecie Andersa

I i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie My Picture Dictionary

Nagroda Specjalna w Konkursie Plastycznym Jak Ty pomagasz przetrwać zwierzętom? Co to znaczy być przyjacielem zwierząt podczas srogiej zimy?

III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Logopedycznym

II miejsce drużynowa oraz I i II miejsce indywidualnie w Konkursie Wiedzy o Zamościu i Regionie

II miejsce w Konkursie Literackim Dzieje Polski w Legendach

II miejsce w Konkursie Recytatorskim W dniu urodzin Piłsudskiego

I, II i III miejsce w Konkursie Plastycznym Święta na Ludowo

I, II i III miejsce w Konkursie Plastycznym Nasze miasto i region

 

Zawody sportowe

I miejsce w Igrzyskach Tenisa Stołowego Chłopców szczebel miejskim

Mistrz oraz I i III miejsce w XV Międzyszkolnym Turnieju Warcabowym

II miejsce w Zawodach Lekkoatletycznych „Czwartki” szczebel rejonowy

I miejsce w  Igrzyskach Dziewcząt w Piłce Ręcznej szczebel miejski

I miejsce w  Igrzyskach Dziewcząt w Piłce Ręcznej szczebel rejonowy

I miejsce w  Igrzyskach Chłopców w Piłce Ręcznej szczebel miejski

I miejsce w Igrzyskach Chłopców w Piłce Ręcznej szczebel rejonowy

III miejsce w Igrzyskach Chłopców w Piłce Ręcznej szczebel wojewódzki

I miejsce w Lidze Piłce Ręcznej Chłopców szczebel rejonowy

II miejsce w Igrzyskach Dziewcząt w Piłce Nożnej szczebel miejski

III miejsce w Igrzyskach w Pływaniu drużynowo szczebel miejski

III miejsce w Igrzyskach w Pływaniu indywidualnie szczebel miejski

III miejsce w Igrzyskach w Pływaniu indywidualnie szczebel rejonowy

I i III miejsce w Zawodach Tenisowych „Joguś 2018” szczebel miejski

 


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Konkursy na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim
- laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Przyrody OLIMPUS - sesja jesienna
- laureat Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego  OLIMPUS - sesja wiosenna                                           
- laureat Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego  OLIMPUS - jesienna
- 2 laureatów w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Przyrody OLIMPUS - sesja zimowa
- 2 laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Przyrody OLIMPUS - sesja wiosenna

Konkursy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i regionalnym
- 5 laureatów w Wojewódzkim Konkursie z języka angielskiego „CLICKONMANIAC”
- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”
- I miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie plastycznym „Wielkanocna kartka ze zwierzęciem z zamojskiego ZOO”
- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „ Kocie sprawy”
- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie muzycznym „Zawsze niech będzie…”
- I miejsce w Powiatowym Konkursie z języka angielskiego „Young Champions of
  English”
- II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Zwierzęta zamojskich  
  parków krajobrazowych w naszym zoo”
- wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Wokalnym „Moja wiara, moja miłość”
- laureat i dwóch finalistów w Regionalnym Konkursie Matematyczny „ MiMak”
- I miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym  na Maskę Sowy   
                      
Konkursy międzyszkolne
- I miejsce w Konkurs wiedzy o Zamościu i Regionie
- II miejsce w eliminacjach miejskich w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa
 w Ruchu Drogowym
- III miejsce w Konkursie ortograficznym Mały Mistrz Ortografii
- wyróżnienie w Matematycznym Konkursie „Dzięcioł”

Konkursy sportowe
- I miejsce w Turnieju Tenisa Ziemnego na szczeblu miejskim
- I miejsce w Miejskich Igrzyskach w Pływaniu dziewcząt – sztafeta
- II miejsce w Szkolnych Igrzyskach  w mini piłkę ręczną dziewcząt
- II miejsce w Gimnazjadzie Dziewcząt w piłce ręcznej
- III miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 8 

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

Laureat konkursu z języka polskiego

Laureat konkursu z przyrody

Laureatka konkursu ortograficznego

Finalista konkursu z matematyki

Finalista konkursu z języka angielskiego

Finalista konkursu z języka polskiego

Finalista konkursu  z historii 

Konkursy na szczeblu ogólnopolskim

I miejsce w ogólnopolskim projekcie na najlepszy projekt edukacyjny „Nasz projekt eTwinning 2016” pod nazwą „Digital Life Skills on European School Radio” w kategorii HISTORIA, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO”, który dorocznie jest organizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji w ramach działań Krajowego Biura eTwinning,

 

2 laureatów oraz  III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Przyrody OLIMPUS - sesja jesienna

I i III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Polskiego  OLIMPUS - sesja jesienna

2 laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego  OLIMPUS - sesja jesienna

5 laureatów Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Polskiego  OLIMPUS - sesja wiosenna

2 laureatów w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Matematyki OLIMPUS - sesja wiosenna
5 laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego OLIMPUS - sesja wiosenna
19 laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka angielskiego OLIMPUSEK - sesja wiosenna

Konkursy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i regionalnym

Nagroda główna w Wojewódzkim  Konkursie plastycznym „Moje ulubione zwierzęta w zamojskim Zoo”

Nagroda główna w Wojewódzkim  Konkursie plastycznym  „Wielkanocna kartka ze zwierzęciem z zamojskiego zoo"

9 laureatów w Wojewódzkim Konkursie z języka angielskiego
„CLICKONMANIAC”

2 laureatów w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „Szpak”

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Sienkiewicz Muzyką Malowany”

2 laureatów  i 2 finalistów w Regionalnym Konkursie Matematycznym „ MiMak”

VIII miejsce w ogólnopolskim Konkursie o Ruchu Drogowym – etap wojewódzki
I miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Zwierzęta zamojskich parków krajobrazowych w naszym zoo”

I miejsce w Powiatowym Konkursie „Szukanie zajączka wielkanocnego” - wiosenny konkurs wiedzy”

 IV miejsce i wyróżnienie w Powiatowym Konkursie z języka angielskiego „Young Champions of English”

Konkursy międzyszkolne

I miejsce w Konkursie Wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny”

2 tytuły Mistrza i Brązowy Medal w Olimpiadzie „Gry Matematyczne i Logiczne Longinus 8”
2 laureatów w Olimpiadzie „Gry Matematyczne i Logiczne Longinus 8”

 I i II miejsce  w Konkursie „Smart Champions of English”

III miejsce w XV konkursie języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

I miejsce w Konkursie wiedzy o Zamościu i Regionie

I miejsce w Konkursie „Dzieci Zamojszczyzny”

III miejsce w Konkursie „Śladami Millera”

III miejsce w Konkursie Ortograficznym „Mały Mistrz Ortografii”


Zawody sportowe

II miejsce w Międzynarodowych Zawody Pływackich o „Puchar Roztocza”

I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Wojewódzkich w pływaniu,

I miejsce w Rejonowych Igrzyskach w Pływaniu dziewcząt – indywidualnie

I miejsce w Rejonowych Igrzyskach w Pływaniu dziewcząt – drużynowo

I miejsce w  Grand Prix Zamościa  w Pływaniu drużynowo i indywidualnie

II miejsce w Miejskich Szkolnych Igrzyskach w Mini Piłce Ręcznej dziewcząt,

IV miejsce w Miejskich Szkolnych Igrzyskach w Mini Piłce Ręcznej chłopców

IV miejsce w Miejskim Turnieju Piłki Ręcznej kl. V i IV chłopców

II miejsce w  Miejskim Szczypiorniaku na Orlikach dziewcząt,

III miejsce w Ogólnopolskim Biegu wokół Twierdzy Zamość

II miejsce w Turnieju Sportowo – Rekreacyjnym „ Z Elizą Orzeszkową  na sportowo”

VI miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach w Pływaniu dziewcząt – drużynowo

I miejsce w Miejskich Igrzyskach w Pływaniu dziewcząt – drużynowo

I miejsce w Kids Atletiks

I miejsce dziewcząt w Miejskim Turnieju piłki nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

II miejsce dziewcząt i chłopców w Miejskim Turnieju piłki nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Laureat w Konkursie Tanecznym Inspiracje – Zamość 2016

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Szkoła Podstawowa Nr 8

Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:

finaliści:
matematyka ( Karol Kowalczuk)
przyroda ( Paulina Dziuba)

Konkursy na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim

- 2 laureatów oraz dwa I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Przyrody OLIMPUS - sesja jesienna
- 5 laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego  OLIMPUS - sesja zimowa
- 4 laureatów oraz I miejsce w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Przyrody OLIMPUS - sesja zimowa
- 1 laureat oraz osiem I miejsc w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Przyrody OLIMPUS - sesja wiosenna
- 1 laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Matematyki OLIMPUS - sesja wiosenna
- wyróżnienie w Ogólnopolskim XXVI Konkurs „Mój Las”

Konkursy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i regionalnym

- 7 laureatów i 2 finalistów w Wojewódzkim Konkursie z języka angielskiego
   „CLICKONMANIAC”
- nagroda główna w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Zwierzęta Afryki w Zamojskim Zoo"
- nagroda główna w Wojewódzkim Konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”
- wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym „Zawsze niech będzie…”
- 2 laureatów i 2 finalistów w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „Szpak”
- nagroda główna i 3 wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Plastyczny „Mój ulubieniec z zamojskiego zoo”
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Zwierzęta zamojskich parków krajobrazowych w naszym zoo”
- nagroda główna w Powiatowym Konkursie Wokalnym „Moja wiara, moja miłość”
- wyróżnienie w Powiatowym Konkursie z języka angielskiego „Young Champions of English”
- 4 laureatów w Powiatowej Olimpiadzie w grach matematycznych i logicznych Longinus 7
- I miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Parkach Krajobrazowych Zamojszczyzny dla Szkół Podstawowych
- laureat w Regionalnym Konkursie Matematyczny „ MiMak”
- I miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Bezpieczna woda”  
                      
Konkursy międzyszkolne

- I miejsce w Konkurs wiedzy o Zamościu i Regionie
- II miejsce w Konkursie English Spot
- III miejsce w eliminacjach miejskich w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
- wyróżnienie w Matematycznym Konkursie „Dzięcioł”

Zawody sportowe

- II miejsce w Igrzyska Szkół Podstawowych w piłce ręcznej chłopców na szczeblu wojewódzkim
- I miejsce w Turniej Tenisa Ziemnego „Joguś” na szczeblu miejskim
- II miejsce w Rejonowych Igrzyska w Pływaniu dziewcząt – indywidualnie
- III miejsce Grand Prix Zamościa w pływaniu
- I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku dziewcząt rocznik 2007 na szczeblu miejskim
- II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku chłopców rocznik 2007 na szczeblu miejskim
- II miejsce w Igrzyskach Szkół Podstawowych w  piłce nożnej na szczeblu miejskim
- II miejsce w Mistrzostwach Gminy Zamość w Warcabach 100-Polowych pod Patronatem Wójta Gminy Zamość
- I miejsce w miejsko – gminnych rozgrywkach chłopców Szczypiorniak na Orlikach
- II miejsce w miejsko – gminnych rozgrywkach dziewcząt Szczypiorniak na Orlikach

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Szkoła Podstawowa Nr 8

Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:
laureaci:

język polski ( Olga Jankowska),
matematyka ( Wojciech Jasiński),
finaliści:
język angielski ( Olga Jankowska, Wojciech Jasiński)

Konkursy na szczeblu ogólnopolskim: 
7 laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej OLIMPUS Przyroda,
3 laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej OLIMPUS Matematyka,
1 laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej OLIMPUS Język Polski,
9 laureatów w Konkursie Internetowym pn. „Odkryj tajemnice Słowińskiego Parku Narodowego”,
wyróżnienie w  II Ogólnopolskim Biennale Twórczości Fotograficznej i Plastycznej pt.: „Skarby UNESCO w Europie” – Zamość 2013,

Konkursy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i regionalnym :
2 laureatów w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym  „SZPAK”,
3 laureatów w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego „Clickonmaniac”,
3 miejsce i wyróżnienie w Konkursie Języka Angielskiego „Young Champions of English”, Puchar Prezydenta Zamościa ( drużynowo) oraz zajęcie II i III miejsca ( indywidualnie ) w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Zamościu i Regionie,
główna nagroda w konkursie wojewódzkim „Bezpieczni na drodze” – forma plastyczna,
3 nagrody i wyróżnienie w konkursie wojewódzkim „Zwierzęta tropikalne w zamojskim zoo",
I miejsce drużynowo w konkursie „Zwierzęta zamojskich parków krajobrazowych  w naszym zoo”,
wyróżnienie w wojewódzkim konkurs poetyckim „Przyroda jaką znam”,
I nagroda i wyróżnienie w II Wojewódzkim Konkursie  Plastycznym „Mój Anioł”,
wyróżnienie w powiatowym konkursie „ Moja wiara, moja miłość” – konkurs wokalny w ramach IX Zamojskiego Festiwalu Twórczości Religijnej.

Konkursy międzyszkolne:
2 laureatów i 1 finalista w VI Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych LOGINUS 2014,
I miejsce III Wiosennym Konkursie Tanecznym,

Zawody sportowe:
I miejsce Turniej Piłki Ręcznej Chłopców klas V,
I miejsce w zawodach na szczeblu miejskim „Sport i zabawa jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego”,
II miejsce drużynowo w Czwartkach Lekkoatletycznych,
II miejsce (dziewczęta) i III miejsce (chłopcy) w Turnieju Piłki Ręcznej klas IV o puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 6,
III miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej,
II miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej,
III miejsce w Rejonowych Igrzyskach  Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej,
I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Miasta Zamość w Dwa Ognie,

 

Sześciolatek w pierwszej klasie
Zachęcamy rodziców do zapisywania również dzieci 6-letnich do klasy I. Zapewniamy fachową opiekę oraz bardzo dobre warunki do zabawy i nauki dla dzieci sześcioletnich uczęszczających do naszej szkoły. Łączymy zabawę z nauką, mamy do dyspozycji plac zabaw, sale zabaw, świetlicę, stołówkę szkolną.  Dzieci sześcioletnie, które już uczęszczają do naszej szkoły czują się w niej dobrze i z przyjemnością tu przychodzą. Sale lekcyjne dostosowane są do przyjęcia dzieci sześcioletnich, klasę wyposażone są w pomoce dydaktyczne i zabawki w ramach projektów "Radosna szkoła".
Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DODATKOWE

Bogata ofertę stanowią zajęcia dodatkowe realizowane w naszej szkole.
Dla klas I – III są to: zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, koło matematyczne, zajęcia ortograficzne. Na uzdolnionych artystycznie czekają: zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, zabawy muzyczno – ruchowe, zajęcia teatralne.

Szeroką ofertę zajęć dodatkowych przygotowali nauczyciele dla uczniów klas
IV - VIII
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i  matematyki. Koła przedmiotowe dla chętnych uczniów:  matematyczneprzyrodnicze, języka angielskiego, artystyczne  oraz liczne koła zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów. Realizujemy również zajęcia dodatkowe z elementami terapii pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne.

Zajęcia sportowe to możliwość spełnienia swoich pasji sportowych w grach zespołowych (piłka ręczna, piłka nożna). Na zajęciach z pływania można doskonalić swoje umiejętności lub nauczyć się pływać pod okiem najlepszych instruktorów nauki pływania.

Dojazd

Szkoła znajduje się blisko ul. Szczebrzeskiej, w związku z czym można dojechać autobusami z: Kilińskiego – 1, 8, 11, 33 Nowe Miasto – 2,7, 0, 47 Zamoyskiego – 8, 11, 33 Orzeszkowej – Reymonta – 1 Słoneczny Stok – 0, 5, 47 Planty – 1, 8, 11, 13, 17, 33 Powiatowa - 17, 13 św. Piątka – 42 Stare Miasto – 0, 1. 2. 5, 7, 8, 11, 13, 17, 33, 35, 42, 47 Majdan – 17, 13 Partyzantów – 2, 7, 0 Zamczysko – 42 Rataja – 1 Promyk – 42 Karolówka Cmentarz – 7, 17 Sitno – 47 Jatutów – 2, 7 Skierbieszów – 13 Wielącza – 5 Kosobudy II – 35 Pniówek V - 42

Kontakty zagraniczne
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im Orląt Lwowskich w Zamościu pozyskała fundusze unijne na realizację projektu Digital Tool and Programming in Future Classrooms czyli Narzędzia Cyfrowe i Programowanie w nowoczesnej szkole.

  Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ akcja 2, współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Projekt trwa 3 lata a współpraca obejmuje uczniów w wieku 13-15 lat z trzech szkół partnerskich: Polski, Turcji i Portugalii

  1. Projekt jest realizowany w terminie 01.10.2020 – 30.06.2023 (33 miesiące) 

  2. Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów wykorzystanie aplikacji i technologii mobilnej  i programowania oraz rozwijanie międzynarodowych kompetencji społecznych, międzykulturowych  i językowych oraz współpracy w grupie rówieśniczej i świadomości różnorodności kulturowej w obrębie społeczeństw Unii Europejskiej poprzez:

  3. - podniesienie umiejętności cyfrowych i programowania

  4. - rozwój kompetencji językowych - komunikacja w języku angielskim w mowie i piśmie podczas realizacji zadań projektowych

  5. - podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności,  

  6. - wiara we własne możliwości, przedsiębiorczości i obycia w świecie

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu pozyskała fundusze unijne na realizację projektu: “Programming as a Tool for effective Teaching” czyli „Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania".

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Program „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna.

Przyznana nam kwota dofinansowania projektu wynosi 22651,00 EURO, co stanowi równowartość kwoty 97675,64 PLN.

Za cel nadrzędny stawiamy sobie poznanie metod nauki programowania w innych krajach europejskich oraz wpływu nauki  programowania na kompetencje uczniów, nauczycieli i w efekcie na jakość pracy całej placówki.

Założeniem projektu są szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne na Maltę i do Irlandii w celu poznania najnowocześniejszych, europejskich i światowych metod nauki kodowania i programowania.

Poznanie innowacyjnych metod nie może odbyć się bez odpowiedniej znajomości języka angielskiego. Wynikają stąd kolejne cele projektu: podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, wymiana doświadczeń, współpraca na arenie międzynarodowej, współpraca z partnerami projektu.

Po odbyciu mobilności zagranicznych, planowane jest wdrożenie w szkole innowacyjnych metod nauczania opartych o elementy kodowania i programowania w zakresie wszystkich edukacji. Nauczyciele będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na forum szkolnym i pozaszkolnym, a przede wszystkim na międzynarodowej platformie edukacyjnej.

Projekt jest realizowany przez zespół nauczycieli w składzie: Maria Trześniowska – Dyrektor szkoły, Bożena Wieczorek – Wicedyrektor szkoły, Artur Plewa - Wicedyrektor szkoły, Marzena Mazurek – nauczyciel informatyki (koordynator merytoryczny projektu),  Justyna Babiarz–Furmanek – nauczyciel języka angielskiego (koordynator organizacyjny projektu), Agnieszka Bratkowska – nauczyciel matematyki, Monika Gabryel – nauczyciel bibliotekarz, Monika Kaznowska – nauczyciel języka angielskiego, Alicja Łój – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Katarzyna Morawska – nauczyciel języka niemieckiego, Aneta Rudawska – nauczyciel języka francuskiego.

Miasto Zamość i miasto Schwaebisch Hall od ponad 25 lat są miastami partnerskimi. Wymiana pomiędzy nasza szkołą, zaprzyjaźnioną Gymnasium bei St Michael odbywa się regularnie od 2012 roku. Wspólny projekt okazał się idealnym narzędziem w przełamywaniu barier, uprzedzeń, stereotypów pomiędzy młodymi ludźmi, a także nauczycielami  z Polski i Niemiec. Nasz pierwszy wspólny projekt okazał się zalążkiem przyjaźni polsko-niemieckiej, która ciągle się rozwija poprzez kontakty mailowe i korespondencję za pomocą Facebook`a.

W celu realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych rezultatów podejmujemy następujące działania:

- posługiwanie w trakcie wymiany językiem angielskim, co pozwala na pogłębienie kompetencji językowych uczniów z obu szkół, a także językiem niemieckim w celu zwiększenia motywacji do jego nauki i przełamywania barier kulturowych,

- zakwaterowanie w domach rodzin goszczących w celu poznania życia i obyczajów narodowych,

- wycieczki dydaktyczne: historyczne, przyrodnicze oraz wykorzystujące technologię informatyczną,

- warsztaty multimedialne,

- spotkanie z władzami miasta,

- spotkania integracyjne w celu łamania stereotypów,

- udział w zajęciach dydaktycznych.

Historia

Orlęta Lwowskie

Kochany Tatusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Z nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba było'' – to słowa napisane przez 14-letniego Jurka Bitschana.
 

Mianem Orląt Lwowskich określa się młodych mieszkańców Lwowa, którzy wobec braku we Lwowie regularnych oddziałów wojskowych Wojska Polskiego, w listopadzie 1918 ochotniczo walczyli o miasto z oddziałami wojsk ukraińskich. Młodzi ochotnicy walczyli też na przedpolu miasta z Armią Czerwoną w czasie wojny polsko bolszewickiej latem 1920 roku. W skład oddziałów ochotniczych wchodzili studenci, robotnicy, urzędnicy, uczniowie, chłopcy i dziewczęta. Polakom sprzyjało to, że na Ogólnopolski Zjazd Akademicki do miasta przybyły setki studentów ze wszystkich trzech zaborów. I w miejscach, gdzie zostali zakwaterowani, szybko pojawił się płomień buntu. Przede wszystkim w domu akademickim Łoziniec, ale też w Domu Techników przy ul. Issakowicza i szkole im. Henryka Sienkiewicza, gdzie nocował baon kadrowy kpt. Zdzisława Tatara-Trześniowskiego.

Sygnałem do walki stał się ukraiński atak na szkołę im. Sienkiewicza sprowokowany prawdopodobnie wypadem Polaków po broń do koszar. Szkoły broniło 34 członków Polskiej Organizacji Wojskowej (w tym czterech oficerów) uzbrojonych w kilka pistoletów i 20 karabinów. Udało im się odeprzeć atak Ukraińców, a wieść o tym sukcesie błyskawicznie rozeszła się po Lwowie, zachęcając innych do działania.
Chłopcy z Domu Techników sterroryzowali austriacką załogę w piwnicach Politechniki Lwowskiej i zabrali 50 karabinów z amunicją - w tej akcji brało udział trzech synów Ignacego Mościckiego, przyszłego prezydenta Polski.
Do oddziałów polskich i do Łozińca tłumnie zaczęli ściągać rozentuzjazmowani chłopcy, którzy najczęściej w tajemnicy przed rodzicami wymykali się z domów. Uczniowie, studenci i lwowscy batiarzy, czyli ulicznicy, przynosili archaiczne karabiny pamiętające nierzadko powstanie styczniowe, strzelby myśliwskie i pistolety zabrane z gabinetów ojców, a nadające się często najwyżej do pojedynków. Najczęściej jednak przychodzili z gołymi rękoma.

Tak rodziła się legenda Lwowskich Orląt, patriotycznej młodzieży, która wywalczyła o Lwów dla Polski.

W walkach we Lwowie do 22 listopada 1918 włącznie uczestniczyło z bronią w ręku lub w służbach pomocniczych 6022 osób, w tym 1374 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów. 2640 nie przekroczyło 25 roku życia, najmłodszy miał 9 lat. Zginęło lub zmarło od ran 439 żołnierzy i członków wojskowej służby sanitarnej, w tym 12 kobiet. 120 poległych było uczniami, a 76 studentami uczelni. Jeden z nich, 13-letni Antoś Petrykiewicz został najmłodszym w historii kawalerem Orderu Virtuti Militari. 29 poległych należało do sił odsieczy miasta pod dowództwem ppłk. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. Do powstania legendy Orląt Lwowskich przyczyniła się także postawa harcerek i harcerzy zarówno lwowskich jak i z całego kraju, którzy masowo wzięli udział w obronie Lwowa i Galicji Wschodniej. Wedle niepełnych danych zginęło wówczas ponad 70 przedstawicieli różnych drużyn harcerskich pochodzący z tak odległych od Lwowa miast jak np. Janek Łączkowski lat 16 z Wielunia. W wojnie z Ukraińcami o Lwów z lat 1918-19 co czwarty polski obrońca nie miał więcej niż siedemnaście lat. Wiele Lwowskich Orląt było dziećmi.

Adres email IODO
inspektor@cbi24.pl
Telefon IODO
82 570 33 03
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamośćiu, ul. Bolesława Prusa 10, 22-400 Zamość
Telefon jednostki przetwarzającej dane
84 638 32 46
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sp8zamosc@poczta.onet.pl
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe