Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu
Adres
Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
Telefon
846 384 471
Fax
846 384 471
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Alicja Dubel
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu
Opis

Motto szkoły: „ Wspomagaj dziecko miłością i dobrym słowem, nie naginaj go i nie krytykuj-ono i tak pójdzie własną drogą – drogą tworzenia”

Nasza szkoła zapewnia:

1. Klimat twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

2. Dbałość o efekty kształcenia i wychowania.

3.Innowacyjne metody nauczania i nowoczesną bazę szkoły.

4.Indywidualizację pracy z uczniem.

5.Dbałość o bezpieczeństwo uczniów.

6. Partnerstwo z rodzicami.

7.Zaangażowanie w życie miasta.

8. Udział uczniów w wolontariacie.

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza jest placówką z ponad 70-letnią tradycją. W 2019r. budynek szkoły został poddany termomodernizacji. W otoczeniu szkoły jest dużo zieleni z pomnikami przyrody i 2 place zabaw dla najmłodszych. Od października 2017 roku do dyspozycji uczniów jest nowoczesny plac zabaw „Podwórko Talentów Nivea”. Posiada ono trzy strefy tematyczne. W strefie dla naukowców znajduje się: planetarium, zegar słoneczny, rowerek produkujący energię elektryczną i piaskownica naukowa. Strefa sportowców - to kubik wspinaczka, huśtawka bocianie gniazdo, urządzenie do balansowania, plansze do gry twister i w kapsle, miarka do skoku w dal oraz trampolina. Dla artystów przeznaczony jest teatrzyk, tablice muzyczne z bębnami i mega tuba do rozmów. Do dyspozycji uczniów jest również plac zabaw „Radosna Szkoła”. Naszym najważniejszym zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci. Nad uczniami czuwa wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna oraz personel niepedagogiczny. Bezpieczeństwo wspomaga również system monitoringu wizyjnego i domofon. Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie pedagogiczne. Zawsze są otwarci na inicjatywy uczniów i rodziców. Nauczyciele prowadzą ciekawe zajęcia z uczniami, np: robotyka LEGO, programowanie - ozoboty, debaty, lekcje z tabletami. W roku szkolnym 2021/2022 przystąpiliśmy do programu MEiN „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne: drukarka 3D, okulary VR, wirtualne laboratorium chemiczne Empiriusz, zestawy klocków konstrukcyjnych i robotów, sprzęt audiowizualny i sprzęt AGD.  Przystąpiliśmy również do rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. W ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, które zostaną zastosowane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. W klasach I –III nauczyciele stosują elastyczny czas pracy, przerwy w ciągu dnia, dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów. Najmłodsi uczniowie korzystają z odrębnych szatni, posiadają indywidualne szafki na pomoce szkolne w salach lekcyjnych. Wyposażenie sal lekcyjnych (stoliki i krzesła) dostosowane jest do wzrostu uczniów.

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, dostarczający bieżących informacji na temat postępów dziecka w nauce oraz aplikacja mobilna Dzienniczek+, która pozwala rodzicom
 i uczniom korzystać przez telefon z najważniejszych funkcji e-dziennika. W szkole stosuje się ocenę wspierającą (ocenianie kształtujące), która wspomaga rozwój uczniów. Szkoła otrzymała certyfikat „Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna”.

 

Odpowiedzią na konkretne zainteresowania uczniów i wsparciem dla ich wszechstronnego rozwoju są prowadzone w ramach zajęć rozwijających kreatywność innowacje pedagogiczne.

W roku szkolnym 2021/2022 były to innowacje: językowa, przyrodnicza, artystyczna,
z programowania.

Wszystkie innowacje rozpoczęte w klasie pierwszej są kontynuowane w kolejnych latach szkolnych.

W szkole uczniowie uczą się języka angielskiego jako języka obowiązkowego. Uczniom zainteresowanym nauką drugiego języka obcego szkoła oferuje w ramach zajęć świetlicowych naukę języka francuskiego i niemieckiego. Szkoła oferuje pomoc socjalną, stałą opiekę psychologiczno – pedagogiczną, umożliwia usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych podczas zajęć terapeutycznych, logopedycznych oraz korekcyjno – kompensacyjnych. Uczniowie mają również możliwość uzupełnienia braków
w wiadomościach i umiejętnościach na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, a także rozwijania swoich zdolności na kołach przedmiotowych.

 

Zajęcia z wychowania fizycznego już od 1 klasy prowadzą nauczyciele w-f. Lekcje odbywają się  w sali gimnastycznej i na dworze. Uczniowie korzystają z nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska.

 

W szkole realizowane są programy dla uczniów klas I-III:

- „Program nauki pływania”

- „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa w szkole)

- Zrealizowano „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o ponad 800 nowości wydawniczych.

Wszystkie sale lekcyjne i pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, komputery, projektory, multimedialne pomoce dydaktyczne. W szkole są dwie pracownie komputerowe, laboratorium językowe, stołówka, sala fitness, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, nowoczesne boisko z nawierzchnią poliuretanową, sklepik ze zdrową żywnością. Do dyspozycji uczniów jest bogaty księgozbiór biblioteczny. Przy bibliotece znajduje się centrum multimedialne. Uczniowie są objęci opieką przedmedyczną i stomatologiczną.

W szkole funkcjonują cztery świetlice (w tym sala zabaw) dla najmłodszych czynne w godz. 6:45-17:00. Nowocześnie wyposażone świetlice i sala zabaw z multimedialnym magicznym dywanem zapewniają dobrze zorganizowany, bezpieczny wypoczynek, zabawę oraz możliwość odrabiania prac domowych.

Świetlice oferują bogatą ofertę zajęć m.in. kulinarne, plastyczne, językowe: angielski, francuski, niemiecki, komputerowe – ozoboty, programowanie, czytelnicze, czytelniczo-medialne, teatralne, sportowe, naukowe, ekologiczne.

Rodzice uczniów aktywnie współpracują ze szkołą. Biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji. Są zaangażowani w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych, a także wraz ze swoimi dziećmi biorą udział we wspólnych konkursach oraz lekcjach otwartych, przedstawieniach, zawodach.

Cała społeczność szkolna chętnie angażuje się w różnorodne przedsięwzięcia środowiska lokalnego. Szkoła dba o kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych. Corocznie we współpracy z Muzeum Zamojskim organizowany jest Wojewódzki  Konkurs „Dzieci Zamojszczyzny”.

W szkole organizowane są cykliczne przedsięwzięcia angażujące społeczność lokalną:

- koncerty dla mieszkańców Zamościa („Dlatego Święty”, „Koncert Korczakowski”, musical „Królowa Śniegu”, „Piękna i Bestia” z udziałem dzieci z zamojskich przedszkoli)

- międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka” przeznaczony dla uczniów klas II zamojskich szkół

- konkurs recytatorski dla przedszkolaków (od 2013r.)

- corocznie odbywają się w szkole „Dzień Odkrywania Talentów”, „Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek” i Święto Rodziny.

- corocznie bierzemy udział w akcjach: „Szkoła do hymnu”, „Razem na Święta” oraz „Narodowym Czytaniu”.

Języki
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki
Osiągnięcia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 zdobywają tytuły laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Uczniowie osiągają także sukcesy w konkursach artystycznych oraz innych ogólnopolskich, regionalnych i miejskich konkursach oraz w zawodach sportowych.

 Szkoła Podstawowa nr 7 posiada certyfikaty: „Szkoła z Klasą”, „Nauczyciel z Klasą”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „WF z klasą”, „Szkoła w Ruchu”,  „Szkoła Sportowych Talentów”, „Szkoła Dobrych Praktyk”, „Szkoła Matematycznych Innowacji”, „Geniallne Szkoły”, „Przemoc boli”,  „Chronimy dzieci”, Certyfikat Jakości Ewaluacji Wewnętrznej, Certyfikat Jakości Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych, Certyfikat „Lepsza szkoła”, Ogólnopolski Certyfikat „Śniadanie daje moc”, Certyfikat „Zaczytana Szkoła”, „Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna”, Certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu Rekord Polski w kategorii Najwięcej Osób Tańczących Poloneza w Wielu Lokalizacjach, Certyfikat udziału w misji kosmicznej za udział w akcji „Lecę w kosmos”, Certyfikat Lubelskiej Szkoły z Życiem. Za udział w piątej, szóstej, siódmej i ósmej edycji Narodowego Czytania szkoła otrzymała podziękowania od Pary Prezydenckiej.

Szczegółowe informacje o osiągnięciach szkoły i aktualnościach znajdziecie Państwo na stronie www.sp7zamosc.edupage.org 

Sześciolatek w pierwszej klasie

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Istnieje możliwość nauki trzech języków obcych: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego. Uczniowie realizują swoje pasje i rozwijają zdolności i talenty podczas innowacji pedagogicznych, na zajęciach kulinarnych, muzyczno-ruchowych, teatralnych, czytelniczych, plastyczno-technicznych, dekoratorskich, artystycznych, informatycznych, przygotowujących do konkursów, zajęciach konsultacyjno- wyrównawczych, zajęciach z uczniem zdolnym, zajęciach z ozobotami, sportowych (piłka nożna, tenis stołowy, sztuki walki - taekwondo, szachy). W szkole działa chór szkolny „Forte”.

Dojazd

Szkoła usytuowana jest w bardzo dogodnym miejscu, w pobliżu Starego Miasta. Dobry dojazd autobusami komunikacji miejskiej ulicą Partyzantów lub ul. Żdanowską. Dla rodziców dowożących dzieci zapewniamy duży parking przy szkole oraz zatokę „Pocałuj i jedź”.

Drzwi otwarte

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe