Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu
Adres
Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
Telefon
846 384 471
Fax
846 384 471
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Alicja Dubel
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu
Opis

Motto szkoły: „ Wspomagaj dziecko miłością i dobrym słowem, nie naginaj go i nie krytykuj-ono i tak pójdzie własną drogą – drogą tworzenia”

Nasza szkoła zapewnia:

1. Klimat twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

2. Dbałość o efekty kształcenia i wychowania.

3. Innowacyjne metody nauczania i nowoczesną bazę szkoły.

4. Indywidualizację pracy z uczniem.

5. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów.

6. Partnerstwo z rodzicami.

7. Zaangażowanie w życie miasta.

8. Udział uczniów w wolontariacie.

 

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza jest usytuowana w centrum miasta. Posiada dogodny dojazd i duży teren zielony, zabezpieczony ogrodzeniem i monitoringiem. Przed szkołą znajdują się dwa place zabaw. „Podwórko Talentów Nivea”, które posiada  trzy strefy tematyczne: naukową, sportową i artystyczną.
W strefie dla naukowców znajduje się: planetarium, zegar słoneczny, rowerek produkujący energię elektryczną i piaskownica naukowa. Strefa sportowców - to kubik wspinaczka, huśtawka bocianie gniazdo, urządzenie do balansowania, plansze do gry twister i w kapsle, miarka do skoku w dal oraz trampolina. Dla artystów przeznaczony jest teatrzyk, tablice muzyczne z bębnami i mega tuba do rozmów.  Obok znajduje się plac zabaw „Radosna Szkoła” z drewnianymi domkami, huśtawką i zjeżdżalniami. Szkoła posiada również ogrodzone nowoczesne boisko z nawierzchnią poliuretanową.

 

Najważniejszymi zadaniami Szkoły Podstawowej nr 7  są: dbałość o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci. W klimacie troskliwej opieki i wsparcia pedagogicznego nauczycieli, uczniowie czerpią radość z odkrywania i rozwijania własnych możliwości i umiejętności. Już od klasy pierwszej uczymy dobrej współpracy podczas realizacji projektów, pozwalamy odkrywać świat i cieszyć się ze zdobywania umiejętności kluczowych, tj.: kreatywność, innowacyjność, krytyczne i samodzielne myślenie, kompetencje językowe, cyfrowe, społeczne i obywatelskie. Zapewniamy udział w wydarzeniach szkolnych i  pozaszkolnych: kulturalnych, artystycznych, ekologicznych, społecznych, które pozwalają naszym uczniom rozwijać się na wielu płaszczyznach i cieszyć się nowymi doświadczeniami edukacyjnymi.


W naszej szkole, dbając o zapewnienie uczniom jak najbardziej efektywnych i nowoczesnych form nauki, skupiamy się na wprowadzaniu nowych technologii do procesu edukacyjnego. Na lekcjach informatyki uczymy podstaw programowania, zapoznając uczniów z podstawowymi pojęciami z dziedziny kodowania. Wykorzystujemy interaktywne narzędzia, takie jak ozoboty, które pozwalają na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy i rozwijają umiejętności logicznego myślenia.

 

Na zajęciach matematycznych doskonalimy wyobraźnię przestrzenną uczniów, budując struktury geometryczne z klocków Lego. Klocki te wykorzystywane są także do nauki ułamków. Poprzez praktyczne działania, dzieci nie tylko pogłębiają swoją wiedzę matematyczną, ale również uczą się rozwiązywać problemy w sposób kreatywny.

 

Nasz zespół pedagogiczny składa się z nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe oraz bogate doświadczenie pedagogiczne. Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, aby być na bieżąco z  nowymi metodami nauczania oraz technologiami, tj. czat gpt.

 

Otwartość na inicjatywy uczniów i rodziców stanowi istotną wartość naszej szkoły. Staramy się aktywnie angażować społeczność szkolną w proces edukacyjny i wychowawczy, uwzględniając ich pomysły i sugestie.

 

W naszej szkole przykładamy dużą wagę do budowania pozytywnych relacji między uczniami, nauczycielami oraz rodzicami. Codzienna życzliwość jest kluczowym elementem  wsparcia emocjonalnego, rozwoju osobistego oraz sukcesu edukacyjnego każdego dziecka. W SP nr 7 tworzymy atmosferę otwartości, zaufania i szacunku, która sprzyja rozwijaniu pewności siebie i samodzielności w  uczeniu się.

 

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do programu MEiN „Laboratoria Przyszłości”, co zaowocowało wzbogaceniem naszego zaplecza dydaktycznego o nowoczesne pomoce naukowe. Dzięki wirtualnemu laboratorium chemiczno – biologicznemu Empiriusz uczniowie mogą w trakcie zajęć samodzielnie wykonywać bezpieczne doświadczenia lub zwiedzać wnętrze serca. Nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak: drukarka 3D, okulary VR, zestawy klocków konstrukcyjnych i robotów oraz sprzęt audiowizualny i AGD sprawiły, że nasze zajęcia nabrały nowego wymiaru. Dzięki nim, uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w procesie nauki, angażując się w praktyczne doświadczenia i eksperymenty. Ta innowacyjna infrastruktura nie tylko czyni zajęcia bardziej atrakcyjnymi, ale również sprzyja efektywnemu przyswajaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności praktycznych.

 

 Szkoła Podstawowa nr 7 wzięła również udział w rządowym programie „Aktywna tablica”, w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, pomagające w diagnozie i kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W naszej szkole w klasach I-III nie ma ocen, co zmniejsza rywalizację i pozwala rozwijać się dzieciom we własnym tempie – bez porównywania. Nauczyciele stosują ocenianie kształtujące, które pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, a informacja zwrotna pozwala skupić się na indywidualnych potrzebach każdego ucznia, co sprzyja  lepszemu zrozumieniu  dziecka i  wsparciu jego rozwoju. Naszym celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci, przez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i włącznie ich w życie społeczne. Kluczowym przesłaniem edukacji włączającej jest stworzenie przestrzeni, która zapewni uczestnictwo każdego dziecka w szeroko rozumianym procesie uczenia się. Szkoła otrzymała certyfikat „Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna”.

 

Szkoła przykłada dużą wagę do stworzenia komfortowego otoczenia sprzyjającego rozwojowi najmłodszych uczniów. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. W nauczaniu wczesnoszkolnym stosowany jest elastyczny czas pracy. Przerwy w ciągu dnia dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów. Najmłodsze dzieci korzystają z odrębnych szatni, posiadają indywidualne szafki na pomoce szkolne w salach lekcyjnych. Wyposażenie sal lekcyjnych (stoliki i krzesła) dostosowane jest do wzrostu uczniów.

 

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, zapewniający dostęp do bieżących informacji na temat postępów dziecka w nauce i stały kontakt z nauczycielami oraz aplikacja mobilna Dzienniczek+, która pozwala rodzicom i uczniom korzystać przez telefon z najważniejszych funkcji e-dziennika. W szkole stosuje się ocenę wspierającą (ocenianie kształtujące), która wspomaga rozwój uczniów.

 

Odpowiedzią na konkretne zainteresowania uczniów i wsparciem dla ich wszechstronnego rozwoju są prowadzone w ramach zajęć rozwijających kreatywność innowacje pedagogiczne.

W roku szkolnym 2023/2024 były to innowacje: językowa, przyrodnicza, artystyczna,
z programowania.

Wszystkie innowacje rozpoczęte w klasie pierwszej są kontynuowane w kolejnych latach szkolnych.

W szkole uczniowie uczą się języka angielskiego jako języka obowiązkowego. Uczniom zainteresowanym nauką drugiego języka obcego szkoła oferuje w ramach zajęć świetlicowych naukę języka francuskiego i niemieckiego. Szkoła oferuje pomoc socjalną, stałą opiekę psychologiczno – pedagogiczną, umożliwia usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych podczas zajęć terapeutycznych, logopedycznych oraz korekcyjno – kompensacyjnych. Uczniowie mają również możliwość uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, a także rozwijania swoich zdolności na kołach przedmiotowych.

 

Zajęcia z wychowania fizycznego już od 1 klasy prowadzą nauczyciele w-f. Lekcje odbywają się  w sali gimnastycznej i na dworze.

Uczniowie swoje talenty rozwijają również na zajęciach dodatkowych tj. szachy, taekwondo, zajęcia kulinarne, plastyczne, czy językowe.

 

W szkole realizowane są programy dla uczniów klas I-III:

- „Program nauki pływania”  

- „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa w szkole)

- Zrealizowano „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o ponad 800 nowości wydawniczych.

Wszystkie sale lekcyjne i pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, komputery, projektory, multimedialne pomoce dydaktyczne. W szkole są dwie pracownie komputerowe, laboratorium językowe, stołówka, sala fitness, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, nowoczesne boisko z nawierzchnią poliuretanową, sklepik ze zdrową żywnością. Do dyspozycji uczniów jest bogaty księgozbiór biblioteczny. Przy bibliotece znajduje się centrum multimedialne. Uczniowie są objęci opieką przedmedyczną i stomatologiczną.

W szkole funkcjonują cztery świetlice (w tym sala zabaw) dla najmłodszych czynne w godz. 6:45-16:30. Nowocześnie wyposażone świetlice i sala zabaw z multimedialnym magicznym dywanem zapewniają dobrze zorganizowany, bezpieczny wypoczynek, zabawę oraz możliwość doskonalenia umiejętności szkolnych.

Świetlice oferują bogatą ofertę zajęć m.in. kulinarne, plastyczne, językowe: angielski, francuski, niemiecki, komputerowe – ozoboty, programowanie, czytelnicze, czytelniczo-medialne, teatralne, sportowe, naukowe, ekologiczne.

Rodzice uczniów aktywnie współpracują ze szkołą. Biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji. Są zaangażowani w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych, a także wraz ze swoimi dziećmi biorą udział we wspólnych konkursach, przedstawieniach, zawodach.

Cała społeczność szkolna chętnie angażuje się w różnorodne przedsięwzięcia środowiska lokalnego. Szkoła dba o kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych. Corocznie we współpracy z Muzeum Zamojskim organizowany jest Wojewódzki  Konkurs „Dzieci Zamojszczyzny”.

W szkole organizowane są cykliczne przedsięwzięcia angażujące społeczność lokalną:

- koncerty dla mieszkańców Zamościa („Dlatego Święty”, „Koncert Korczakowski”, musical „Królowa Śniegu”, „Piękna i Bestia” z udziałem dzieci z zamojskich przedszkoli)

- międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka” przeznaczony dla uczniów klas II zamojskich szkół

- konkurs recytatorski dla przedszkolaków (od 2013r.)

- corocznie odbywają się w szkole „Dzień Odkrywania Talentów”, „Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek” , Święto Rodziny i Dzień Patrona

- corocznie bierzemy udział w akcjach: „Szkoła do hymnu”, „Razem na Święta” oraz „Narodowe Czytanie”.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 zdobywają tytuły laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Ponadto, osiągają sukcesy w konkursach artystycznych oraz różnego rodzaju ogólnopolskich, regionalnych i miejskich przedsięwzięciach oraz  zawodach sportowych.

 Szkoła Podstawowa nr 7 posiada certyfikaty: „Szkoła z Klasą”, „Nauczyciel z Klasą”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „WF z klasą”, „Szkoła w Ruchu”,  „Szkoła Sportowych Talentów”, „Szkoła Dobrych Praktyk”, „Szkoła Matematycznych Innowacji”, „Geniallne Szkoły”, „Przemoc boli”,  „Chronimy dzieci”, Certyfikat Jakości Ewaluacji Wewnętrznej, Certyfikat Jakości Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych, Certyfikat „Lepsza szkoła”, Ogólnopolski Certyfikat „Śniadanie daje moc”, Certyfikat „Zaczytana Szkoła”, „Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna”, Certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu Rekord Polski w kategorii Najwięcej Osób Tańczących Poloneza w Wielu Lokalizacjach, Certyfikat udziału w misji kosmicznej za udział w akcji „Lecę w kosmos”, Certyfikat Lubelskiej Szkoły z Życiem. Za udział w piątej, szóstej, siódmej i ósmej edycji Narodowego Czytania szkoła otrzymała podziękowania od Pary Prezydenckiej.

Szczegółowe informacje o osiągnięciach szkoły i aktualnościach znajdziecie Państwo na stronie www.sp7zamosc.edupage.org 

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Istnieje możliwość nauki trzech języków obcych: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego. Uczniowie realizują swoje pasje, rozwijają zdolności i talenty podczas innowacji pedagogicznych, na zajęciach kulinarnych, muzyczno-ruchowych, teatralnych, czytelniczych, plastyczno-technicznych, dekoratorskich, artystycznych, informatycznych, przygotowujących do konkursów, zajęciach konsultacyjno- wyrównawczych, zajęciach z uczniem zdolnym, zajęciach z ozobotami, sportowych (piłka nożna, tenis stołowy, sztuki walki - taekwondo, szachy). W szkole działa chór szkolny „Forte”.

Dojazd