Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Adres
Orla 5, 22-400 Zamość
Telefon
846392577
Fax
846385089
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Sebastian Plewa
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu jest placówką o wieloletnich tradycjach. Powstała w 1929 roku. Otaczamy uczniów opieką, tworzymy przyjazną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów i budowaniu poczucia własnej wartości. Nauczyciele naszej szkoły to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dbająca o wszechstronny rozwój uczniów. „Szóstka” to jedyna w Zamościu publiczna szkoła podstawowa, która znajduje się w samodzielnym budynku bez gimnazjum. Szkoła liczy 21 oddziałów klas I-VI. W klasach IV – VI funkcjonują klasy sportowe o profilach: piłka nożna i piłka siatkowa; piłka nożna i tenis ziemny. W klasach I - VI uczniowie uczą się języka angielskiego (język obowiązkowy), a wszyscy chętni uczniowie klas I - III mają możliwość poznawania podstaw języka niemieckiego w ramach zajęć " Zabawy z językiem niemieckim" na świetlicy szkolnej. Uczniowie i nauczyciele realizują ogólnopolskie programy i akcje edukacyjne, za które otrzymaliśmy certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „ Nauczyciel z klasą”, „Uczeń z klasą”,” Szkoła myślenia”, „Szkoła z klasą 2.0”, obecnie „ WF z klasą”. W otoczeniu szkoły jest dużo zieleni, panuje cisza i spokój. Zapewniamy bezpieczeństwo naszym uczniom poprzez różne działania dydaktyczno – wychowawcze oraz zainstalowany monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu. W trosce o zdrowie uczniowie objęci są na terenie szkoły opieką pielęgniarską i stomatologiczną. Wszystkie szczegółowe informacje o placówce oraz relacje z działań szkoły znaleźć można na stronie internetowej szkoły www.sp6zamosc.pl
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Wszystkie osiągnięcia dokumentowane są zawsze na stronie internetowej szkoły : www.sp6zamość.pl, dzięki czemu można zapoznać się z sukcesami uczniów w różnych dziedzinach na przestrzeni kilku lat. Osiągnięcia szczególne to: • wyniki zewnętrznego sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej – organizowanego przez OKE Kraków od 13 lat. Przez ten okres – 8 razy w zestawieniu „szóstka” osiągnęła wynik najlepszy spośród wszystkich publicznych szkół w Zamościu. Uczniowie klas szóstych osiągali wyniki o wiele wyższe niż średnia województwa czy kraju. Sukces szkoły zależał zawsze od pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli i wychowawców, którzy w równym stopniu otoczyli opieką ucznia uzdolnionego jak i tego, który potrzebował wsparcia; • liczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie (język polski, matematyka, przyroda, język angielski, historia); • liczni laureaci i finaliści konkursów o randze ogólnopolskiej, wojewódzkiej, rejonowej z różnych dziedzin: m.in. w: - Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”; - Konkursie Informatycznym „Myszk@”; - Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”; - Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego „CLICKONMANIAC”; - Rejonowym Konkursie Matematycznym „SZPAK”, „MiMAK”, - Wojewódzkim Konkursie Twórczości Dzieci i Młodzieży „Zawsze niech będzie…”; • mistrzowie sportowi miasta Zamościa, rejonu i województwa w: szachach, w mini piłce siatkowej i koszykowej, w piłce nożnej, w pływaniu; • organizator jedynego w mieście, międzyszkolnego konkursu: Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych Loginus (odbyło się już 6 edycji) oraz kolejnych edycji Olimpiady Informatycznej oraz cyklicznej (8 edycji) imprezy sportowo – rekreacyjnej „Mikołaj na szóstkę”;
Sześciolatek w pierwszej klasie
Uczniowie klas I – III (więc również sześciolatkowie) mają swoje sale lekcyjne na osobnym piętrze. Pomieszczenia dla najmłodszych uczniów wyposażone są w meble ergonomiczne; zestawy multimedialne; kąciki edukacyjno-rekreacyjne. Również sanitariaty dostosowane zostały do wzrostu najmłodszych uczniów. Sześcioletni uczniowie klas I korzystają ze stołówki na osobnej, tylko dla nich przeznaczonej przerwie obiadowej, zawsze pod opieką nauczycieli. Czas przed i po lekcjach uczniowie mogą spędzić w dwóch świetlicach pozalekcyjnych, czynnych w godz.7.15 – 17.00, wyposażonych w pomoce dydaktyczne i zabawki przeznaczone do omawianego wieku rozwojowego uczniów. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw na terenie szkoły, sali korekcyjnej z lustrami; sali ćwiczeniowej dla uczniów klas I – III (osobne pomieszczenie, wyłożone matą gimnastyczną oraz wykładziną dywanową, przeznaczone do bezpiecznych zabaw i zajęć z edukacji ruchowej), sprzętu sportowego pozyskanego w ramach projektu Kids Atletics.
Zajęcia pozalekcyjne
Dzieci mają możliwość rozwijania i realizowania swoich zainteresowań i talentów na dodatkowych zajęciach, m.in.: - zajęcia szachowe dla -wszystkich zainteresowanych tą formą zajęć uczniów; - zajęcia sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis ziemny; -dwie drużyny harcerskie: 57 ZDH „Orlęta” oraz 58 ZDH „Niezłe Ziółka”; - szkolne koło krajoznawczo - turystyczne, - kółka przedmiotowe z: j. polskiego; matematyki; przyrody; historii, plastyki; zajęcia plastyczne z elementami nauki orgiami; - uczniowski klub sportowy „LIDER”: piłka nożna, szachy, zajęcia sportowe z piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. W szkole realizowane są liczne programy edukacyjne: - program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I; - program narciarstwa zjazdowego dla uczniów klas III; - program zajęć z nordic walking dla uczniów klas V; - program „ Szóstka - rowerowa szkoła” (jesteśmy szkołą, która jako jedyna w mieście ma dla swoich uczniów blisko 100 miejsc na stojakach rowerowych); - „Biała szkoła – zimowy wyjazd edukacyjny związany z doskonaleniem jazdy na nartach zjazdowych oraz realizacją zajęć dydaktycznych z przedmiotów wiodących dla uczniów klas IV (kontynuacja programu z klasy III); - „Zielona szkoła” – wiosenny wyjazdy dla klas V – zajęcia ogólnosportowe i zajęcia dydaktyczne; Inne działania wychowawczo – dydaktyczne szkoły (m.in.): - całoroczne wyjazdy edukacyjne integrujące uczniów danego rocznika (m.in.: Warszawa, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki „Kopernik”; Kraków – Wieliczka (nocowanie w kopalni soli); Fabryka Ozdób Choinkowych w Nowej Dębie oraz liczne wyjazdy i rajdy po naszej „małej Ojczyźnie”, czyli Roztoczu; - zajęcia wspierające rozwój uczniów i wyrównujące szanse edukacyjne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna.
Dojazd
Szkoła położona jest blisko ulicy Partyzantów, jednej z głównych ulic miasta, dzięki czemu z każdego osiedla w mieście oraz z miejscowości podmiejskich można dotrzeć do szkoły różnymi liniami autobusowymi. Nie ma tez problemu z dowiezieniem dzieci - dla wygody rodziców przy szkole znajduje się duży parking.