Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego
Adres
Hetmana Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość
Telefon
846389500
Fax
846389500
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Lorenz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu mieści się w przestronnym budynku, usytuowanym w centrum osiedla mieszkaniowego PR5. Aktualnie do naszej szkoły uczęszcza ponad 700 uczniów. W roku szkolnym 2019/20 proponujemy naukę w klasach: językowej, z językiem angielskim i niemieckim oraz ogólnodostępnych z dodatkową godziną zajęć artystycznych lub robotyką. W każdej klasie zapewniamy zajęcia szachowe.

Nasza szkoła wyróżnia się wysokim poziomem edukacji, miłą i przyjazną atmosferą oraz szczególną dbałością o bezpieczeństwo uczniów. Na terenie szkoły zainstalowany jest monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Sale oraz kącik zabaw dla najmłodszych znajdują się w osobnym segmencie. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.00-15.20.

Świetlica szkolna funkcjonuje w dwóch pomieszczeniach, pracuje w godzinach 6.45-16.30. Zapewnia uczniom nie tylko opiekę,  ale także atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu: zajęcia muzyczne, muzyczno-ruchowe, plastyczno-techniczne, teatralne, komputerowe, czytelnicze z elementami bajkoterapii. Prowadzi szereg działań profilaktycznych: ,,Przyjaciel Zippiego”, ,,Mega misja”, ,,Ratujemy i uczymy ratować”. Organizuje pomoc w odrabianiu prac domowych. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu.

 Posiadamy nowoczesną i bogatą bazę dydaktyczną oraz sportową: sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, pomoce i materiały sprzyjające organizacji zajęć, zabaw tematycznych i konstrukcyjnych oraz badawczych, bibliotekę, pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz salę z lustrami do gimnastyki korekcyjnej, boisko do piłki nożnej „Orlik”, boisko do koszykówki oraz nowoczesną bieżnię lekkoatletyczną. Najmłodsi uczniowie korzystają z nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw.

 Na terenie szkoły funkcjonuje sklepik oraz stołówka i kuchnia, która przygotowuje dwudaniowe obiady. W ramach kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych bierzemy udział w programie dla szkół udostępniającym uczniom owoce, warzywa i produkty mleczne oraz w projekcie „Śniadanie daje moc”.

W trosce o zdrowie i samopoczucie dzieci zapewniamy opiekę medyczną oraz stomatologiczną w godzinach pracy szkoły. Jesteśmy: Szkołą z Klasą, Szkołą Dobrych Praktyk, Szkołą Odkrywców Talentów. Realizujemy innowacje pedagogiczne, tj. Matematyka innego wymiaru, ‘’Lekkoatletyka dla każdego”, ‘’Narkotyki. To mnie nie kręci!’’, ‘’Zachowaj trzeźwy umysł’’, ‘’Przemoc boli’’, ‘’Trzymaj formę’’. Od 2002 roku jesteśmy organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego "Dzieje Polski w legendach". Uczestniczymy w programie umożliwiającym bezpłatną naukę pływania.

Zapewniamy: wszechstronny rozwój dziecka, wysoki poziom nauczania potwierdzony m. in. wynikami sprawdzianu zewnętrznego, a także licznymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Rodzice mają możliwość monitorowania osiągnięć dziecka poprzez korzystanie z dziennika elektronicznego. Nasi uczniowie jako jedyni w Zamościu , objęci są programem ‘’Indywidualni.pl”, pomagającym im uczyć się szybciej i zapamiętywać na dłużej, a rodziców i nauczycieli wspiera w udzielaniu podopiecznym skutecznej pomocy. Nasi nauczyciele to osoby kompetentne, wysoko wykwalifikowane, stosujące w pracy nowoczesne, urozmaicone formy i metody pracy z uczniem. Oferujemy szeroką gamę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, np. z matematyki, języka polskiego, kółka plastyczne, muzyczne, teatralne oraz koła języków obcych, zajęcia sportowe (gimnastyka korekcyjna, zajęcia gimnastyczno-taneczne oraz lekkoatletyczne), zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Istnieje możliwość uczestniczenia w wypoczynku letnim i zimowym (obozy rekreacyjno – sportowe). Organizujemy wycieczki edukacyjne i rajdy piesze, naukę jazdy na nartach. Prowadzimy gromadę zuchową.

Uzupełnieniem naszej oferty są działające na terenie szkoły kluby sportowe, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK, Szkolny Ośrodek Kariery – doradztwo zawodowe, warsztaty terapeutyczno – artystyczne, Koło gier planszowych. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz dziecka funkcjonującymi w naszym mieście.

Dodatkowe informacje o naszej placówce znajdują się na stronie internetowej www.zs4zamosc.pl.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły są : laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,  laureatami i finalistami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea”, laureatami Ogólnopolskich Matematycznych Mistrzostw Dzieci i Młodzieży, laureatami i finalistami Konkursu Matematycznego „Mimak” i „Szpak” organizowanych przez LSCDN w Zamościu,  posiadaczami licznych nagród i wyróżnień w: międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych, rejonowych i międzyszkolnych konkursach plastycznych,  zdobywcami czołowych miejsc i wyróżnień w konkursach: recytatorskich, literackich, ortograficznych, językowych, muzycznych i sportowych. Sukcesy uczniów SP 4 to przede wszystkim źródło ich radości z efektów często ciężkiej i mozolnej pracy. Dla nauczycieli to powód do satysfakcji i dumy.

Sześciolatek w pierwszej klasie
UCZĘ SIĘ, BAWIĘ I JESTEM BEZPIECZNY Dzieciom sześcioletnim zapewniamy warunki do nauki i zabawy zgodnie z założeniami reformy programowej. Ze szczególną troską dbamy o ich indywidualny rozwój, zaspokojenie potrzeb i bezpieczeństwo. Dla dzieci szkoła proponuje: - naukę w salach w oddzielnej, monitorowanej części szkoły tylko dla klas pierwszych, - sale przestrzenne i dostosowane do potrzeb najmłodszych uczniów, wyposażone w tablice interaktywne, nowoczesne pomoce dydaktyczne i kąciki relaksacyjne, - toalety dostosowane do potrzeb dzieci młodszych, - profesjonalne pracownie komputerowe, - przerwy pod opieką wychowawcy w klasach, - dwie świetlice szkolne czynne od 7.00-16.30, w tym jedna dla dzieci z klasy pierwszej, - duży i bezpieczny plac zabaw w budynku szkoły, nowoczesny plac zabaw przy szkole, kompleks boisk szkolnych (m. in. Orlik), sale gimnastyczne dostosowane do potrzeb dzieci młodszych, - opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki, - obiady w stołówce szkolnej, darmowe mleko, owoce i warzywa, - dodatkowe, bezpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjnej, wyrównawcze, koła zainteresowań (plastyczne, teatralne, matematyczne, językowe, zuchowe, taneczne, naukę pływania). Szkoła zapewnia przyjazne warunki do nauki przez zabawę i praktyczne działanie.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: Dla dzieci młodszych: - koła: matematyczne, języka angielskiego, teatralne, plastyczne - zajęcia: muzyczne (nauka gry na flecie prostym), „Ratujemy i uczymy ratować” - profilaktyka uzależnień - gromada zuchowa - zajęcia sportowe: nauka gry w badmintona, pływanie, lekkoatletyka, gimnastyka korekcyjne - programy edukacyjne: „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Smok Mądragon daje radę” Starsza grupa wiekowa: - koła: języka polskiego, języka angielskiego, historyczne, matematyczne, przyrodniczo - ekologiczne, biblioteczne, religijne, turystyczne - zajęcia: komputerowe, plastyczne, chór szkolny - zajęcia sportowe: badminton, koszykówka, piłka siatkowa, gimnastyka – tańce.  
Wszyscy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują wsparcie w postaci zajęć wyrównawczych, terapeutycznych, korekcyjno- kompensacyjnych i logopedycznych.
Dojazd
Lokalizacja szkoły umożliwia dogodny dojazd do niej z każdego punktu Zamościa. Dostępne linie komunikacji miejskiej MZK to: 8, 11, 21, 54 i 56. Przystanki w obu kierunkach znajdują się tuż przy szkole przy ul. Jana Zamoyskiego. Szkoła posiada również własny parking
Historia

—  20.01.1984 r. rozpoczęcie budowy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu

—  01.08.1988 r. przekazanie szkoły do użytku publicznego

—  1.09.1988r. powołanie, na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 1.09.1988r. roku wydanego przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Zamościu, Szkoły Podstawowej Nr 4 usytuowanej przy ul. Zamoyskiego 4. Numer placówka przejęła od powstałej przy końcu XIX wieku szkoły w Majdanie, funkcjonującej do 1975 roku

—  1988/1989 pierwszy rok funkcjonowania – placówka liczy 14 oddziałów (klasy I- III), uczęszcza do niej 460 uczniów

—  1990 – 1994 udział w eksperymencie dydaktycznym poświęconym weryfikacji koncepcji integralnego nauczania w klasach 0 – III. Eksperyment prowadzony był za zgodą Ministra Edukacji Narodowej pod opieką pracowników Zakładu Dydaktyki UMCS w Lublinie

—  1.09.1992r. – 31.08.2006r.funkcjonowanie klas I-III w drugim budynku szkoły przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 64

—  1.09.1994r.zostają powołane klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego o profilu koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców, a w roku 1995 – piłki siatkowej dziewcząt, klasy te działają do 31.08.1999r.

—  16.09.1994r.powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego KIKO przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu z sekcjami sportowymi: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna ,badminton, szachy

—  1994/1995 największa liczebność oddziałów – 73 i tym samym liczba uczniów – 2192

—  1.09.1998 r. na mocy uchwały Nr LV/381/98 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 25 maja 1998 roku szkoła otrzymuje imię Stefana Batorego,

—  25.09.1998 r. uroczyste wręczenie sztandaru

—  1.09.1999 r. po reformie oświaty następuje podział na sześcioklasową szkołę podstawową i gimnazjum. Obie placówki funkcjonują w tym samym budynku

—  1.09.2002 r. zostają powołane klasy sportowe o profilu koszykówki chłopców i badmintona dziewcząt a od 1.09.2005r. – o profilu badmintona dziewcząt i chłopców; klasy te funkcjonują  do dnia dzisiejszego

—  10.10.2003 r. szkoła zdobywa tytuł „Szkoły z klasą” w ogólnopolskiej akcji „Gazety Wyborczej” pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego

—  14.06.2006 r. szkoła otrzymuje popiersie patrona wykonane przez rzeźbiarza – Adama Schmidta

—  15.03.2008 r. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie przyznał Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu Zbiorową Odznakę "Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej"

—  25.03.2009r.zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy  Szkołą Podstawową Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu a Zespołem Szkół Nr 3 we Włodzimierzu Wołyńskim (Ukraina)

—  01.09.2012 r. utworzenie Zespołu Szkół Nr 4 w Zamościu, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego i Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

—  01.09.2017 r. po reformie systemu oświaty Zespół Szkół Nr 4 przekształcono w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. Stefana Batorego w Zamościu

 

Kontakty zagraniczne
Szkoła uczestniczy  w warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe