Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego
Adres
Hetmana Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość
Telefon
846389500
Fax
846389500
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Tadeusz Sałamacha
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu mieści się w przestronnym budynku, usytuowanym w centrum osiedla mieszkaniowego PR5. Aktualnie do naszej szkoły uczęszcza ponad 500 uczniów.

Nasza szkoła wyróżnia się wysokim poziomem edukacji, miłą i przyjazną atmosferą oraz szczególną dbałością o bezpieczeństwo uczniów. Na terenie szkoły zainstalowany jest monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Sale oraz kącik zabaw dla najmłodszych znajdują się w osobnym segmencie. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.00-15.15.

Świetlica szkolna funkcjonuje w dwóch pomieszczeniach, pracuje w godzinach 6.45-16.30. Zapewnia uczniom nie tylko opiekę, ale także atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu: zajęcia muzyczne, muzyczno-ruchowe, plastyczno-techniczne, teatralne, komputerowe, szachowe, czytelnicze z elementami bajkoterapii. Organizuje pomoc w odrabianiu prac domowych. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu.

Posiadamy nowoczesną i bogatą bazę dydaktyczną oraz sportową: sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, pomoce i materiały sprzyjające organizacji zajęć, zabaw tematycznych i konstrukcyjnych oraz badawczych, bibliotekę, centrum multimedialne, pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz salę z lustrami do gimnastyki korekcyjnej, boisko do piłki nożnej „Orlik”, boisko do koszykówki oraz nowoczesną bieżnię lekkoatletyczną. Najmłodsi uczniowie korzystają z bezpiecznego placu zabaw.

Na terenie szkoły funkcjonuje sklepik oraz stołówka i kuchnia, która przygotowuje dwudaniowe obiady. W ramach kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych bierzemy udział w programie dla szkół udostępniającym uczniom owoce, warzywa i produkty mleczne oraz w projekcie „Śniadanie daje moc”.

W trosce o zdrowie i samopoczucie dzieci zapewniamy opiekę medyczną oraz stomatologiczną w godzinach pracy szkoły. Jesteśmy: Szkołą z Klasą 2.0, Szkołą Dobrych Praktyk, Szkołą Odkrywców Talentów. Realizujemy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz program Laboratoria Przyszłości i Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Bierzemy udział w projektach edukacyjnych organizowanych przez UNICEF: eMOCJE w GŁOWIE" oraz organizujemy "Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka", gdyż zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są najważniejsze.

Prowadzimy szereg działań profilaktycznych: ‘’Narkotyki. To mnie nie kręci!’’, ‘’Zachowaj trzeźwy umysł’’, ‘’Przemoc boli’’, ‘’Trzymaj formę’’, ,,Przyjaciele Zippiego”, "Spójrz inaczej", "Mega misja”, ,,Ratujemy i uczymy ratować”.

Od 2002 roku jesteśmy organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego "Dzieje Polski w legendach". Uczestniczymy w programie umożliwiającym bezpłatną naukę pływania.

Zapewniamy: wszechstronny rozwój dziecka, wysoki poziom nauczania potwierdzony m.in. wynikami sprawdzianu zewnętrznego, a także licznymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Rodzice mają możliwość monitorowania osiągnięć dziecka poprzez korzystanie z dziennika elektronicznego. Nasi nauczyciele to osoby kompetentne, wysoko wykwalifikowane, stosujące w pracy nowoczesne, urozmaicone formy i metody pracy z uczniem. Istnieje możliwość uczestniczenia uczniów w wypoczynku letnim i zimowym (obozy rekreacyjno-sportowe). Organizujemy wycieczki edukacyjne i rajdy piesze, naukę jazdy na nartach. Prowadzimy gromadę zuchową.

Uzupełnieniem naszej oferty są działające na terenie szkoły kluby sportowe, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK, warsztaty terapeutyczno-artystyczne. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz dziecka funkcjonującymi w naszym mieście.

Dodatkowe informacje o naszej placówce znajdują się na stronie internetowej www.sp4.zamosc.pl

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły są: laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,  laureatami i finalistami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea”, laureatami Ogólnopolskich Matematycznych Mistrzostw Dzieci i Młodzieży, posiadaczami licznych nagród i wyróżnień w: międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych, rejonowych i międzyszkolnych konkursach plastycznych, zdobywcami czołowych miejsc i wyróżnień w konkursach: recytatorskich, literackich, ortograficznych, językowych, muzycznych i sportowych. Sukcesy uczniów SP 4 to przede wszystkim źródło ich radości z efektów często ciężkiej i mozolnej pracy. Dla nauczycieli to powód do satysfakcji i dumy.

Sześciolatek w pierwszej klasie
UCZĘ SIĘ, BAWIĘ I JESTEM BEZPIECZNY
Dzieciom sześcioletnim zapewniamy warunki do nauki i zabawy zgodnie z założeniami reformy programowej. Ze szczególną troską dbamy o ich indywidualny rozwój, zaspokojenie potrzeb i bezpieczeństwo. Dla dzieci szkoła proponuje:
 • naukę w salach w oddzielnej, monitorowanej części szkoły tylko dla klas pierwszych,
 • sale przestrzenne i dostosowane do potrzeb najmłodszych uczniów, wyposażone w tablice interaktywne, nowoczesne pomoce dydaktyczne i kąciki relaksacyjne,
 • toalety dostosowane do potrzeb dzieci młodszych,
 • profesjonalne pracownie komputerowe,
 • przerwy pod opieką wychowawcy w klasach,
 • dwie świetlice szkolne czynne od 6.45-16.30, w tym jedna dla dzieci z klasy pierwszej,
 • duży i bezpieczny plac zabaw w budynku szkoły, nowoczesny plac zabaw przy szkole, kompleks boisk szkolnych (m. in. Orlik), sale gimnastyczne dostosowane do potrzeb dzieci młodszych,
 • opiekę pedagoga specjalnego, psychologa i pielęgniarki,
 • obiady w stołówce szkolnej, darmowe mleko, owoce i warzywa,
 • dodatkowe bezpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjnej, wyrównawcze, koła zainteresowań (plastyczne, teatralne, matematyczne, językowe, zuchowe, taneczne, naukę pływania).
Szkoła zapewnia przyjazne warunki do nauki przez zabawę i praktyczne działanie.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: Dla dzieci młodszych: - koła: matematyczne, języka angielskiego, teatralne, plastyczne - zajęcia: muzyczne (nauka gry na flecie prostym), „Ratujemy i uczymy ratować” - profilaktyka uzależnień - gromada zuchowa - zajęcia sportowe: nauka gry w badmintona, pływanie, lekkoatletyka, gimnastyka korekcyjne - programy edukacyjne: „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Smok Mądragon daje radę” Starsza grupa wiekowa: - koła: języka polskiego, języka angielskiego, historyczne, matematyczne, przyrodniczo - ekologiczne, biblioteczne, religijne, turystyczne - zajęcia: komputerowe, plastyczne, - zajęcia sportowe: badminton, koszykówka, piłka siatkowa, gimnastyka – tańce.  
Wszyscy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują wsparcie w postaci zajęć wyrównawczych, terapeutycznych, korekcyjno- kompensacyjnych i logopedycznych.
Dojazd
Lokalizacja szkoły umożliwia dogodny dojazd do niej z każdego punktu Zamościa. Dostępne linie komunikacji miejskiej MZK to: 8, 11, 21, 54 i 56. Przystanki w obu kierunkach znajdują się tuż przy szkole przy ul. Jana Zamoyskiego. Szkoła posiada również własny parking
Historia

 • 20.01.1984 r. rozpoczęcie budowy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu
 • 01.08.1988 r. przekazanie szkoły do użytku publicznego
 • 01.09.1988r. powołanie, na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 1.09.1988r. roku wydanego przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Zamościu, Szkoły Podstawowej Nr 4 usytuowanej przy ul. Zamoyskiego 4. Numer placówka przejęła od powstałej przy końcu XIX wieku szkoły w Majdanie, funkcjonującej do 1975 roku
 • 1988/1989 pierwszy rok funkcjonowania – placówka liczy 14 oddziałów (klasy I-III), uczęszcza do niej 460 uczniów
 • 1990-1994 udział w eksperymencie dydaktycznym poświęconym weryfikacji koncepcji integralnego nauczania w klasach 0-III. Eksperyment prowadzony był za zgodą Ministra Edukacji Narodowej pod opieką pracowników Zakładu Dydaktyki UMCS w Lublinie
 • 01.09.1992 r.-31.08.2006 r. funkcjonowanie klas I-III w drugim budynku szkoły przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 64
 • 01.09.1994 r. zostają powołane klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego o profilu koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców, a w roku 1995 – piłki siatkowej dziewcząt, klasy te działają do 31.08.1999r.
 • 16.09.1994 r. powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego KIKO przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu z sekcjami sportowymi: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, badminton, szachy
 • 1994/1995 największa liczebność oddziałów – 73 i tym samym liczba uczniów – 2192
 • 01.09.1998 r. na mocy uchwały Nr LV/381/98 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 25 maja 1998 roku szkoła otrzymuje imię Stefana Batorego
 • 25.09.1998 r. uroczyste wręczenie sztandaru
 • 01.09.1999 r. po reformie oświaty następuje podział na sześcioklasową szkołę podstawową i gimnazjum. Obie placówki funkcjonują w tym samym budynku
 • 01.09.2002 r. zostają powołane klasy sportowe o profilu koszykówki chłopców i badmintona dziewcząt a od 1.09.2005r. – o profilu badmintona dziewcząt i chłopców
 • 10.10.2003 r. szkoła zdobywa tytuł „Szkoły z klasą” w ogólnopolskiej akcji „Gazety Wyborczej” pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego
 • 14.06.2006 r. szkoła otrzymuje popiersie patrona wykonane przez rzeźbiarza – Adama Schmidta
 • 15.03.2008 r. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie przyznał Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu Zbiorową Odznakę "Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej"
 • 25.03.2009 r. zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu a Zespołem Szkół Nr 3 we Włodzimierzu Wołyńskim (Ukraina)
 • 01.09.2012 r. utworzenie Zespołu Szkół Nr 4 w Zamościu, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego i Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 01.09.2017 r. po reformie systemu oświaty Zespół Szkół Nr 4 przekształcono w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. Stefana Batorego w Zamościu
Kontakty zagraniczne

Szkoła uczestniczy  w warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii.

Szkoła bierze udział w projekcie ERASMUS+.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe