Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
Adres
LWOWSKA 15, 22-400 Zamość
Telefon
846392515
Fax
846392515
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Dominika Gil
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
Opis
Jesteśmy placówką z wieloletnią tradycją. Istniejemy od 1 listopada 1917 r. Od czerwca 1982 r. nasza szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza. Zapewniamy uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju oraz bezpieczną i przyjazną atmosferę! W roku szkolnym 2016/2017 w 20 oddziałach klas I - VI uczy się 482 uczniów. Od 2009 r. uczestniczymy w międzynarodowych programach edukacyjnych. W latach 2014- 2017 bierzemy udział w międzynarodowym programie Erasmus+ współfinansowanym przez Unię Europejską. W ramach projektu pt. „Internet jest kluczem” współpracujemy ze szkołami w: Varese (Włochy), Armagh (Wielka Brytania), Usak (Turcja), Rakowski (Bułgaria), Buzescu (Rumunia), Sassari (Sardynia).Współpracujemy z rodzicami naszych uczniów, wspierając ich w procesie wychowania! Mają oni możliwość monitorowania osiągnięć swoich dzieci w dzienniku elektronicznym. Stwarzamy warunki do wspólnych działań na rzecz społeczności szkolnej. Do tradycji należą organizowane corocznie imprezy rekreacyjno – sportowe dla naszych uczniów i członków ich rodzin. Od wielu lat aktywnie uczestniczymy w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich. Kadra pedagogiczna naszej szkoły to 44 nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami, długoletnim doświadczeniem i wymiernymi osiągnięciami zawodowymi. Oferujemy: - wysoki poziom kształcenia potwierdzony od wielu lat bardzo wysokimi wynikami z ogólnopolskiego sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2014/2015 nasi uczniowie uzyskali najwyższy wynik w Ogólnopolskim Sprawdzianie Szóstoklasisty. Znaleźliśmy się w gronie 4% szkół w Polsce. - skuteczną pracę nad rozwojem zdolności i zainteresowań uczniów, czego efektem są coroczne tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Za osiągnięcia związane z rozwojem zainteresowań uczniów w 2014r. szkoła została wyróżniona certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Odkrywców Talentów”. - możliwość udziału w konkursach, zawodach sportowych i innych formach współzawodnictwa; - nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, w tym podręczników elektronicznych ( multibooków), e-podręczników, tablic interaktywnych i rzutników multimedialnych; - od roku szkolnego 2015/2016 podczas zajęć lekcyjnych we wszystkich klasach II –III, naukę gry w szachy w ramach Innowacji pedagogicznej „Edukacja przez Szachy w Szkole”, zatwierdzonej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty;- udział w licznych zajęciach w terenie, muzeach, galeriach sztuki, teatrze, kinie  - uczestnictwo w miejskich przedsięwzięciach w ramach ogólnopolskich akcji, np. Narodowe Czytanie , Orszak Trzech Króli; - udział w spotkaniach z poetami, twórcami kultury oraz ludźmi wykonującymi ciekawe zawody; - udział w ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych; - wysoki poziom bezpieczeństwa ( monitoring wizyjny, stały nadzór ze strony nauczycieli i pracowników podczas pobytu dzieci w szkole, sale lekcyjne dla klas I- III w oddzielnym segmencie budynku, ; - możliwość korzystania z opieki w świetlicy szkolnej, - opiekę pedagoga szkolnego, stomatologa i personelu medycznego. Baza szkoły: - duże, jasne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne oraz inne multimedialne środki dydaktyczne, - pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu (DSL), - biblioteka z dwoma centrami multimedialnymi, - świetlica, stołówka szkolna, sklepik, gabinet medyczny i stomatologiczny. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w salach gimnastycznych, na skate parku, miasteczku ruchu drogowego oraz na zmodernizowanym kompleksie boisk szkolnych.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
- Od wielu lat bardzo wysokie wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej . W roku szkolnym 2014/2015 nasi uczniowie uzyskali najwyższy wynik w Ogólnopolskim Sprawdzianie Szóstoklasisty. Znaleźliśmy się w gronie 4% szkół w Polsce. Byliśmy najlepsi w województwie lubelskim i w Zamościu wśród wszystkich publicznych szkół podstawowych. - Każdego roku sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty potwierdzone tytułami laureatów i finalistów. W roku szkolnym 2014/2015 nasi uczniowie zdobyli 8 tytułów laureatów w wojewódzkich konkursach: z języka polskiego – 1, z matematyki – 2, z języka angielskiego – 2, z przyrody- 2, ortograficznym – 1. Ponadto uzyskali tytuł laureata Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele. W roku szkolnym 2015/2016 - 5 tytułów laureatów w wojewódzkich konkursach: z matematyki – 3, z przyrody – 1, ortograficznym- 1 oraz 6 tytułów finalistów w konkursach: z języka angielskiego – 5, ortograficznym – 1.  W roku szkolnym  2016/2017 -  1 tytuł laureata w wojewódzkim konkursie z języka polskiego organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i 1 tytuł finalisty Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele.- Każdego roku tytuły laureatów i finalistów, nagrody w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, „Z ortografią na co dzień”; - Od wielu lat nagrody i wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” -Każdego roku tytuły laureatów i finalistów w regionalnych Konkursach matematycznych „MiMaK’ dla uczniów klas III, powiatowych Konkursach matematycznych SZPAK dla uczniów klas IV – VI; - Tytuły laureatów, finalistów i nagrody w ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych, miejskich konkursach przyrodniczych, plastycznych, recytatorskich , językowych, czytelniczych, literackich, historycznych, muzycznych; - Sukcesy, czołowe lokaty w turniejach, zawodach sportowych i innych formach współzawodnictwa. Największe osiągnięcia w sporcie to: tytuły finalistów Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych, czołowe lokaty w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej –  w tenisie stołowym, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej chłopców i dziewcząt, tytuły finalisty dla drużyny w Powiatowym Turnieju BRD, rok szkolny 2015/2016 - V miejsce w województwie lubelskim w zawodach piłki siatkowej chłopców Systematyczność i skuteczność prowadzonych działań na rzecz kształtowania wśród uczniów postaw prozdrowotnych potwierdzają uzyskane certyfikaty: w roku szkolnym 2013/2014 – „Szkoła w Ruchu”, w roku szkolnym 2014/2015 – „WF z klasą”, „Kids Athletics – Lekkoatletyka dla Każdego”.
Sześciolatek w pierwszej klasie
- W miarę możliwości oddzielne klasy dla sześciolatków liczące do 25 uczniów; - Metody nauczania sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci; - Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych; - Możliwość korzystania z opieki w świetlicy szkolnej oraz obiadów w stołówce szkolnej; - Sale wyposażone w meble dostosowane do wzrostu dzieci, miejsce do nauki i zabawy; - Sale lekcyjne dla klas I- III w oddzielnym segmencie budynku.
Zajęcia pozalekcyjne
Uczniowie mają możliwość rozwoju zainteresowań i zdolności poprzez: - udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych, np.: kołach przedmiotowych, zajęciach plastycznych, tanecznych, muzycznych, technicznych, komputerowych, teatralnych, warsztatach fotograficznych, nauce gry w szachy .. - udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, tenis stołowy, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis ziemny - zajęciach z turystyki, np. w rajdach , wycieczkach umożliwiających poznanie naszego miasta i regionu; - pracę w Samorządzie Uczniowskim, organizacjach uczniowskich (LOP, PCK), przy redagowaniu gazetki „Szkolne Bajery”. - udział w zajęciach prowadzonych we współpracy z różnymi instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, klubami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie miasta; Dla uczniów potrzebujących pomocy w nauce prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz korekcyjno – kompensacyjne.
Kontakty zagraniczne
W latach 2014- 2017 bierzemy udział w międzynarodowym programie Erasmus+ współfinansowanym przez Unię Europejską. W ramach projektu pt. „Internet jest kluczem” współpracujemy ze szkołami w: Varese (Włochy), Armagh (Wielka Brytania), Usak (Turcja), Rakowski (Bułgaria), Buzescu (Rumunia), Sassari (Sardynia). W 2015 r. nasi uczniowie i nauczyciele brali udział w bezpłatnych wyjazdach szkoleniowych do Włoch i Turcji, w marcu 2017r. - do Irlandii Północnej, podczas których uczestniczyli w zajęciach szkolnych oraz poznawali nowe programy komputerowe, a także doskonalili w praktyce umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
Dojazd
ul. Lwowska 15 dogodny dojazd - liczne linie autobusowe, np. 2, 7, 9, 15, 31, 47
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe