Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
Adres
Peowiaków 30A, 22-400 Zamość
Telefon
84 638 50 47
Fax
84 638 07 31
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dorota Pintal
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zamościu – Takie lekcje tylko u nas.

Uczymy nowocześnie: realizujemy projekty, które łączą wszystkie przedmioty szkolne, rozwijamy kreatywność. Wdrażamy innowacje pedagogiczne: „Myślę i działam”.

Oceniamy w sposób pomagający uczniom uczyć się: ukazujemy mocne strony i obszary do poprawy; ukierunkowujemy dalszy rozwój.

Dbamy o  dobre relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Stwarzamy przestrzeń do budowania życzliwości, wzajemnego szacunku i współpracy.

Aranżujemy przestrzeń sprzyjającą uczeniu się: miejsca do relaksu, place zabaw na korytarzu i w salach, kąciki czytelnicze, miejsca do kreatywności, sala bez ławek wyposażona w pufy, dywany.

Zapraszamy rodziców i uczniów do współpracy w sprawach szkoły : organizujemy debaty szkolne.

Propagujemy technologię informacyjno-komunikacyjną wśród uczniów i nauczycieli. W procesie dydaktycznym wykorzystujemy szkolne tablety (35 sztuk).

Uwrażliwiamy na problemy współczesnego świata: realizujemy projekty ekologiczne, prowadzimy antysmogowe kampanie społeczne.

Oferujemy zajęcia pozalekcyjne: szachy, koło teatralne, wolontariat, drużyna zuchowa i harcerska.  

Rozwijamy samorządność uczniów. Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem życia szkolnego. Realizowane ogólnopolskie projekty „Młody obywatel”, „Młodzi głosują”, ”Zauważeni”, były nagradzane na forum ogólnopolskim.

 

Posiadamy najbogatszą w Zamościu bazę dydaktyczno-wychowawczą wspieraną nowoczesną technologią. Obiekt szkolny wyposażony jest w 18 sal lekcyjnych (w tym  sala komputerowa i 2  pracownie multimedialno-językowa; W każdej sali dydaktycznej jest do dyspozycji tablica multimedialna, projektor i stały dostęp do Internetu;  wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne (w tym wszystkie sale edukacji wczesnoszkolnej);

Nasza świetlica składa się z 2 sal (do zabawy i odrabiania prac domowych). Jej praca jest  dostosowana godzinowo do potrzeb rodziców od 6:45 do 17.00

Biblioteka szkolna wyposażona jest w Centrum Multimedialne, miejsca do pracy i relaksu z książką.

Posiadamy monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku. Szkoła jest placówką zadbaną, kameralną i bezpieczną.

Prowadzimy bezpłatny dziennik elektroniczny.

Możemy pochwalić się następującymi certyfikatami:

• Szkoła Odkrywców Talentów, • Szkoła Promująca Zdrowie, • Szkoła z Klasą 2.0, • Szkoła bez Przemocy, • Szkoła Dobrych Praktyk, Szkoła Uczącą się,• Prowadzimy WF z klasą.

 

Od 2002 r szkoła prowadzi oddziały integracyjne. Każda klasa integracyjna realizuje pełny program nauczania, przy czym uczniowie niepełnosprawni otrzymują dodatkową pomoc ze strony nauczyciela wspomagającego. W klasach integracyjnych uczy się maksymalnie 20 uczniów. Szkoła posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych Jako jedyna szkoła w Zamościu oferujemy pakiet następujących zajęć specjalistycznych:

• zajęcia rewalidacyjne (zajęcia usprawniające zaburzone funkcje);

• terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne);

 • terapia logopedyczna (korygujące wady wymowy);

 • terapia metodą Tomatisa (usprawnianie uwagi słuchowej, poprawianie koncentracji)

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Za nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych Szkoła jako jedna z nielicznych w Polsce została wyróżniona w konkursie dla Szkół Odkrywców Talentów. Uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Szczycimy się laureatami i finalistami konkursów: historycznego, przyrodniczego i polonistycznego, geograficznego, chemicznego, biologicznego, fizycznego, języka angielskiego. Odnosimy sukcesy w konkursach ogólnopolskich np. "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". Nasi uczniowie są laureatami konkursów tematycznych i artystycznych organizowanych przez Muzeum Zamojskie, Młodzieżowy Dom Kultury i Książnicę Zamojską. Nasi wychowankowie odnoszą też sukcesy sportowe na szczeblu powiatu, województwa i kraju.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Klasy najmłodsze uczą się na wydzielonym piętrze, na którym mają do dyspozycji zimowy plac zabaw. Gdy temperatura na to pozwala uczniowie korzystają z placu zabaw na świeżym powietrzu. Czas pracy w klasach I-III regulowany jest w zależności od potrzeb dzieci (dzieci nie uczą się w systemie 45-minutowym). Sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej. W salach znajdują się pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć oraz tablica multimedialna, projektor, komputer z dostępem do internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne, biblioteczka. Maluchy korzystają z zajęć na sali gimnastycznej, sali gimnastyki korekcyjnej oraz sal do zajęć rekreacyjnych. Dużymi atutami szkoły są: świetlica szkolna czynna jest od 6.45– 17.00 (doświadczeni nauczyciele prowadzą zajęcia informatyczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe i koła zainteresowań, eksperymenty i doświadczenia), stołówka z obiadami przygotowywanymi na miejscu.

Zajęcia pozalekcyjne

Oferujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:

- Koła językowe,

- Koła przedmiotowe (matematyczne, przyrodnicze, historyczne, biologiczne, geograficzne, chemiczne, polonistyczne, fizyczne),

- Koło misyjne,

- Zespół wokalny,

- Koło PCK,

- Zajęcia sportowe (gimnastyczno-taneczne),

- Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

- Zajęcia logopedyczne,

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- Zajęcia konsultacyjne,

- Zajęcia z kaligrafii,

- Zajęcia kreatywnego notowania,

Zajęcia multimedialne.

Dojazd
Nasza szkoła położona jest w centrum miasta, na osiedlu „Planty”. Dojazd do szkoły jest dogodny z każdej części miasta.
Historia

Historia naszej szkoły sięga 8 października 1969 roku, kiedy został wmurowany kamień węgielny pod jej budowę. Pierwszy rok nauki rozpoczął się 9 września 1970 roku. Imię Waleriana Łukasińskiego nadano szkole 28 kwietnia 1972 roku. 1 września 1986 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły, które znacznie poprawiło warunki nauczania. W roku szkolnym 2001/2002 nasza szkoła otrzymała nowe brzmienie swojej nazwy jako Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, bowiem w tym roku powstała pierwsza w historii szkoły klasa integracyjna. Od 1 września 2005 r. Szkoła Podstawowa Nr 10 wraz z Gimnazjum Nr 7 tworzyły Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu.

Od 1 września 2017 r. po likwidacji gimnazjów szkoła wróciła do swej pierwotnej nazwy.

Kontakty zagraniczne
Uczniowie uczestniczą w wymianie międzynarodowej w ramach realizacji programu Erasmus+.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe