Zamość
Bursa
Bursa Międzyszkolna nr 2
Adres
Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość
Telefon
84 6412486
Fax
84 6412486
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Waldemar Leszczyński
Typ placówki
Bursa
Zdjęcia
  • Bursa Międzyszkolna nr 2
  • Bursa Międzyszkolna nr 2
  • Stołówka
  • Pokój młodzieży
  • Aula
  • Centrum Biblioteczno-Multimedialne
  • Galeria Młodych
  • Siłownia
Opis

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu jest publiczną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży, oraz szkół artystycznych, w tym uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.

Placówka w swojej ofercie zapewnia bardzo dobre warunki do nauki, rozwoju zainteresowań i spędzania czasu wolnego. Wyróżnia się funkcjonowaniem wielu kół zainteresowań (m.in. języka polskiego, języka migowego, dziennikarskiego, ekologicznego, morskiego, kulinarnego, plastyczno-fotograficznego, wolontariatu), realizacją projektów i imprez kulturalnych, patriotycznych, sportowych, wycieczek krajowych i zagranicznych dla młodzieży.

Bursa posiada własną kuchnię oraz stołówkę i zapewnia całodzienne wyżywienie.

 Nowoczesne Centrum Biblioteczno-Multimedialne służy wszystkim, a bogaty księgozbiór, oprócz lektur i książek popularnonaukowych, zawiera książki różnorodne gatunkowo, zarówno dla młodzieży, jak i pracowników. Księgozbiór systematycznie uzupełniany jest o nowości, audiobooki i filmy – adaptacje książkowe.

W Galerii Młodych odbywają się wystawy malarstwa, a w auli przystosowanej do zajęć teatralnych, muzycznych i edukacyjnych organizowane są m.in. ogólnopolskie konferencje dla nauczycieli, przeglądy poezji śpiewanej, atrakcyjne spotkania z podróżnikami, pisarzami, marynarzami, zamojskimi przewodnikami czy młodzieżą z różnych krajów. Posiadamy także salę tradycji , w której prezentowane są prace artystyczne naszej młodzieży.

W ramach projektów edukacyjnych powstały publikacje książkowe.  Bursa Międzyszkolna Nr 2 ma w swoim dorobku siedem pozycji wydawniczych:

,,Ocalić od zapomnienia – kalejdoskop wspomnień”(2013); ,,Młodzi dla Wolności”(2014); ,,Zamość to lubię – miasto młodych”(2014); Młodzi dla Samorządności”(2015); ,,Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych”(2017); ,,My Pierwsza Brygada – Polska Droga do Niepodległości 1914-1918” (2018); ,,Dwie Wojny –Dzieciństwo, młodość, marzenia tamtych lat”(2019).

Wychowankowie aktywnie włączający się w proponowane zajęcia osiągają wiele sukcesów w konkursach, przeglądach wewnątrz placówki, jak i poza nią.

 Podejmowane w bursie działania przyczyniły się do  otrzymania  wyróżniających tytułów: "Miejsca Odkrywania Talentów", "Placówki Dobrych Praktyk", "Placówki na Medal", "Placówki Dobrze Wychowanej", "Placówki Bezpiecznej”, ,,Miejsca przyjaznego seniorom”, ,,Placówki Promującej Zdrowie”.

Zapraszamy do obejrzenia filmu :,,Z życia Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu”

FILM ,,Z ŻYCIA BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ NR 2 W ZAMOŚCIU”