Wejherowo
Szkoła branżowa
Samochodówka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się motoryzacją, obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Absolwent w tym zawodzie może pracować w zakładach naprawy, stacjach obsługi, stacjach kontroli, a także w dużych zakładach produkcji pojazdów samochodowych oraz części zamiennych, a także w placówkach handlowych.

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego pod koniec trzeciej klasy z kwalifikacji: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych, przeprowadzanego w naszej szkole albo u pracodawcy, po zdaniu którego otrzymuje się dyplom mechanika pojazdów samochodowych. Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po zdaniu kwalifikacji MOT.05. może uzyskać dyplom zawodowy technika pojazdów samochodowych. Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji MOT.06. (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych) oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w branżowej szkole II stopnia).