Wejherowo
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Wejherowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi Starowiejska 4, 84-230 Rumia
I A 1- profil Humanistyczny _ prawniczo - administracyjny
I A 2- profil Humanistyczny _ dziennikarsko - medialny
I B 1 - profil Politechniczny _ matematyczno - fizyczny
I B 2 - profil Politechniczny _ matematyczno - informatyczny (programista)
I C - profil - Farmaceutyczno - Medyczny
I D profil Dwujęzyczny
I E- profil Ekonomiczny
I F- profil Psychologiczno - Społeczny
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie Bukowa 2C, 84-200 Wejherowo
dwujęzyczny - ekonomiczny
ekonomiczny
politechniczny
medyczny
prawniczy
humanistyczny
III Liceum Ogólnokształcące Strzelecka 9, Wejherowo, 84-200 WEJHEOWO
Matematyczno-Fizyczny
Matematyczno-Geograficzny
Biologiczno-Geograficzny
Budowlanych: IV Liceum Ogólnokształcące Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo
Klasa sportowa z edukacją pożarniczą
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo
klasa komunikacji międzynarodowej
klasa biologiczno-sportowa
klasa prawnicza
klasa zdrowia publicznego
klasa humanistyczna
klasa matematyczno-geograficzna
klasa matematyczno-informatyczna
Mundurówka: Liceum Ogólnokształcące w PZS w Redzie Łąkowa 38, 84-240 Reda
klasa policyjna
klasa akademicka mundurowo-wojskowa OPW
Elektryk: Technikum nr 1 Strzelecka 9, Wejherowo, 84-200 WEJHEOWO
Technik Automatyk
Technik Elektryk
Technik Elektronik
Technik Informatyk
Technik Programista
Technik Teleinformatyk
Budowlanych: Technikum Nr 2 Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo
Technik rachunkowości
Technik ekonomista – profil specjalista do spraw kadr i płac
Technik logistyk - profil eurologistyka
Technik spedytor – profil transport intermodalny
Technik hotelarstwa - profil wellness & spa
Technik organizacji turystyki – profil turystyka, rekreacja i animacja czasu wolnego
Technik żywienia i usług gastronomicznych – profil trener zdrowego stylu życia z elementami fitness i dietetyki
Technik informatyk – profil bezpieczeństwo IT
Technik programista
Technikum w PZS w Redzie Łąkowa 38, 84-240 Reda
Technik eksploatacji portów i terminali OPW - klasa mundurowa
Technik eksploatacji portów i terminali - klasa mundurowa
Technik lotniskowych służb operacyjnych - klasa mundurowa
Technik architektury krajobrazu
Technik fotografii i multimediów
Technik geodeta
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik reklamy
Technik realizacji nagrań
Samochodówka: Technikum nr 3 Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo
technik pojazdów samochodowych
technik chłodnictwa i klimatyzacji
technik spawalnictwa
Hipolit Technikum w PZS nr 2 Rumia Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia
Technik usług fryzjerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik organizacji turystyki
Technik spedytor
Technik hotelarstwa - kształcenie dualne
Technik logistyk
Technik przemysłu mody - kształcenie dualne
Budowlanych: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo
Cukiernik
Kucharz
Elektryk: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo
Elektryk
Samochodówka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo
mechanik pojazdów samochodowych
blacharz samochodowy
elektromechanik pojazdów samochodowych
lakiernik samochodowy
ślusarz
Hipolit Branżowa Szkoła I stopnia w PZS nr 2 Rumia Grunwaldzka 57, 84-230, Rumia
kucharz
sprzedawca
fryzjer
mechanik pojazdów samochodowych
monter kadłubów jednostek pływających-klasa pod patronatem PGZ Stocznia Wojenna
monter systemów rurociągowych- klasa pod patronatem PGZ Stocznia Wojenna
mechanik-monter maszyn i urządzeń - klasa pod patronatem PGZ Stocznia Wojenna
wielozawodowa