Wejherowo
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Wejherowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi Starowiejska 4, 84-230 Rumia
profil humanistyczny _ prawniczo - administracyjny
profil humanistyczny _ dziennikarsko - medialny
profil politechniczny _ matematyczno - fizyczny
profil politechniczny _ matematyczno - informatczna (programista)
profil - farmaceutyczno - medyczny
profil dwujęzyczny
profil ekonomiczny
profil psychologiczno - społeczny
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie Bukowa 2C, 84-200 Wejherowo
klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna
klasa matematyczno-geograficzna
klasa matematyczno-fizyczna
klasa matematyczno-chemiczna
klasa biologiczno-chemiczna
klasa humanistyczno-biologiczna
klasa prawnicza
III Liceum Ogólnokształcące Strzelecka 9, Wejherowo, 84-200 WEJHEOWO
Programistyczny
Biologiczno-Geograficzny
Budowlanych: IV Liceum Ogólnokształcące Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo
Klasa sportowa z edukacją pożarniczą
Klasa administracyjno - biznesowa NOWOŚĆ!
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo
klasa komunikacji międzynarodowej
klasa kreatywności cyfrowej
klasa kreowania wizerunku medialnego
klasa nauk medycznych i odnowy biologicznej
klasa politechniczna
klasa prawnicza
klasa sportu i turystyki
klasa zdrowia publicznego
Mundurówka: Liceum Ogólnokształcące w PZS w Redzie Łąkowa 38, 84-240 Reda
klasa policyjna
klasa penitencjarna
klasa mundurowo-wojskowa OPW
Elektryk: Technikum nr 1 Strzelecka 9, Wejherowo, 84-200 WEJHEOWO
Technik Automatyk
Technik Elektryk
Technik Elektronik
Technik Informatyk
Budowlanych: Technikum Nr 2 Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo
Technik ekonomista – profil specjalista do spraw kadr i płac
Technik rachunkowości
Technik logistyk - profil eurologistyka
Technik spedytor – profil transport intermodalny
Technik hotelarstwa - profil wellness & spa
Technik organizacji turystyki – profil turystyka, rekreacja i animacja czasu wolnego
Technik żywienia i usług gastronomicznych – profil trener zdrowego stylu życia z elementami fitness i dietetyki
Technik informatyk – profil bezpieczeństwo IT
Technik programista
Technikum w PZS w Redzie Łąkowa 38, 84-240 Reda
Technik eksploatacji portów i terminali OPW - klasa mundurowa
Technik lotniskowych służb operacyjnych OPW - klasa mundurowa
Technik architektury krajobrazu
Technik fotografii i multimediów
Technik geodeta
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik reklamy
Technik realizacji nagrań
Samochodówka: Technikum nr 3 Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo
technik pojazdów samochodowych
technik chłodnictwa i klimatyzacji
technik spawalnictwa
technik mechanik
Hipolit Technikum w PZS nr 2 Rumia Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia
Technik usług fryzjerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik organizacji turystyki
Technik spedytor
Technik hotelarstwa - kształcenie dualne
Technik logistyk
Technik przemysłu mody - kształcenie dualne
Budowlanych: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo
Cukiernik
Kucharz
Elektryk: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo
Elektryk
Samochodówka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo
mechanik pojazdów samochodowych
blacharz samochodowy
elektromechanik pojazdów samochodowych
lakiernik samochodowy
ślusarz
Hipolit Branżowa Szkoła I stopnia w PZS nr 2 Rumia Grunwaldzka 57, 84-230, Rumia
kucharz
sprzedawca
fryzjer
mechanik pojazdów samochodowych
monter kadłubów jednostek pływających-klasa pod patronatem PGZ Stocznia Wojenna
monter systemów rurociągowych- klasa pod patronatem PGZ Stocznia Wojenna
mechanik-monter maszyn i urządzeń - klasa pod patronatem PGZ Stocznia Wojenna
wielozawodowa