Sztum
Technikum
Technikum nr 1 w Sztumie - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 Technik logistyk

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Jeżeli interesujesz się bieżącymi wydarzeniami gospodarczym, posiadasz uzdolnienia ścisłe, lubisz planować, organizować, realizować i kontrolować, myślisz o dalszej nauce z możliwością rozpoczęcia kariery zawodowej, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Z pomocą nauczycieli zdobędziesz solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach wyższych, osiągniesz kwalifikacje właściwe dla tego zawodu. Technik logistyk jest to zawód z przyszłością. Cieszy się coraz większą popularnością, daje duże perspektywy i możliwości na rynku pracy. Różne rodzaje transportu łączą się z marketingiem, sztuką negocjacji w logistyce przewozami międzynarodowymi i działalnością logistyczną. Głównymi partnerami dla logistyków są: wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja. Logistyka to nowoczesny kierunek - stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, potrafiących podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

Podczas nauki uzyskasz kwalifikacje:

SPL.01 – Obsługa magazynów

SPL.04 – Organizacja transportu 

Zdobędziesz tytuł Technika Logistyka, uznawany w formie Europass w całej Unii Europejskiej.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA:

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, nagrań filmowych i profesjonalnych programów wykorzystywanych w firmach,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przedsięwzięcia umożliwiające wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 

WSPÓŁPRACA Z:

 • WSB Gdańsk.

 

KONKURSY I DZIAŁANIA:

 • Staże zagraniczne w ramach Erasmus+,
 • Olimpiady i konkursy logistyczne,
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa.

 

DLA ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy edukacyjne na targi branżowe i do lokalnych przedsiębiorstw,
 • Udział w projektach edukacyjnych,
 • Stypendia dla najlepszych uczniów.