Sztum
Technikum
Technikum nr 1 w Sztumie - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Jeśli interesujesz się technologią informacyjną, chciałbyś zdobyć umiejętności związane z montażem i eksploatacją urządzeń techniki komputerowej, obsługą i projektowaniem lokalnych sieci komputerowych, administrowaniem bazami danych, projektowaniem i posługiwaniem się aplikacjami internetowymi, posiadasz zdolności do nauk ścisłych, jesteś spostrzegawczy, sprawny manualnie, dokładny i systematyczny, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Informatyka to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze, przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw – zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym - jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno-biurowych. Z pomocą naszych nauczycieli zdobędziesz solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach wyższych, osiągniesz kwalifikacje właściwe dla tego zawodu. Nasz absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu instalacji, obsługi oraz konserwacji systemów komputerowych. Przyszli technicy informatycy uczą się projektowania oraz administrowania sieciami komputerowymi. Poznają techniki wytwarzania aplikacji internetowych. Absolwenci mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki i robotyki, telekomunikacji, mechatroniki oraz pokrewnych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Podczas nauki uzyskasz kwalifikacje:

INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Zdobędziesz tytuł Technika Informatyka, uznawany w formie Europass w całej Unii Europejskiej.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA:

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, nagrań filmowych,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przedsięwzięcia umożliwiające wykorzystanie wiedzy w praktyce,
 • zajęcia w profesjonalnie wyposażonych pracowniach kształcenia zawodowego.

 

WSPÓŁPRACA Z:

 • Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
 • Politechniką Gdańską,
 • Uniwersytetem Gdańskim – m.in. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 • Akademią Morską w Gdyni.

 

KONKURSY I DZIAŁANIA:

 • Staże zagraniczne w ramach Erasmus+,
 • LAN Party,
 • Sekcja E-Sport,
 • Konkursy wiedzy,
 • Warsztaty.

 

DLA ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy edukacyjne na targi branżowe i do lokalnych przedsiębiorstw,
 • Prowadzenie strony internetowej szkoły,
 • Udział w projektach edukacyjnych,
 • Stypendia dla najlepszych uczniów,
 • Zajęcia z matematyki, informatyki i fizyki w ramach projektu – Zdolni z Pomorza.