Sztum
Technikum
Technikum nr 1 w Sztumie - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Jeżeli interesujesz się bieżącymi wydarzeniami w życiu społecznym i gospodarczym, posiadasz uzdolnienia zarówno ścisłe, jak i humanistyczne, myślisz o dalszej nauce z możliwością rozpoczęcia kariery zawodowej, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Z pomocą nauczycieli zdobędziesz solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach wyższych, osiągniesz kwalifikacje właściwe dla tego zawodu. Nasz absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności ogólnoekonomiczne, umożliwiające podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz szybkie dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych, zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Podczas nauki uzyskasz kwalifikacje:

Kwalifikacje:

EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Zdobędziesz tytuł Technika Ekonomisty, uznawany w formie Europass w całej Unii Europejskiej.

OFERTA KSZTAŁCENIA:

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, nagrań filmowych i profesjonalnych programów wykorzystywanych w firmach,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przedsięwzięcia umożliwiające wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 

WSPÓŁPRACA Z:

 • Sopocką Szkołą Wyższą,
 • Państwową Inspekcją Pracy,
 • Leroy Merlin Sp. z o. o.
 • Bankiem Spółdzielczym w Sztumie,
 • Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL,
 • Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

KONKURSY I DZIAŁANIA:

 • Staże zagraniczne w ramach Erasmus+,
 • Wiem na Bank,
 • Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa,
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Dzień Przedsiębiorczości,
 • Tydzień Przedsiębiorczości.

 

DLA ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy edukacyjne na targi branżowe i do lokalnych przedsiębiorstw,
 • Działalność w młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie,
 • Udział w projektach edukacyjnych,
 • Stypendia dla najlepszych uczniów.