Sztum
Technikum
Technikum w Dzierzgoniu - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Nazwa oddziału

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które są:

 • zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą,

 • kreatywne i operatywne w działaniu,

 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu,

 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,

 • chcą awansować i  rozwijać się,

 • lubią pracować w zespole.

Czego uczy się technik żywienia i usług gastronomicznych?

 W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,

 • stosowania receptur gastronomicznych,

 • układania i oceny jadłospisów,

 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,

 • stosowania technik nakrywania stołu,

 • współpracy w zespole,

 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,

 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,

 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,

 • przechowywania i utrwalania żywności,

 • języka obcego zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz praktykę zawodową w renomowanych zakładach gastronomicznych w Polsce lub w krajach UE w ramach projektu Erasmus+

I co dalej…?

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę m.in. jako szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych w::

 • restauracjach, kawiarniach i barach szybkiej obsługi,

 • zakładach gastronomicznych,

 • pensjonatach, domach wczasowych,

 • stołówkach szkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,

 • firmach cateringowych,

 • zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych,

 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii na różnych uczelniach.