Sztum
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Barlewiczkach - 1F
Nazwa oddziału

 1F

Liczba miejsc

 72

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Opis

Okres nauki - 3 lata kształcenie w zawodach: cukiernik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, rolnik, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, stolarz, ślusarz, sprzedawca, kucharz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fotograf, operator obrabiarek skrawających.

Kształcenie we wszystkich zawodach robotniczych, dla których istnieje możliwość realizacji zajęć praktycznych.

  • Zajęcia praktyczne odbywają się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych
    i usługowych.
  • Uczeń za zajęcia praktyczne otrzymuje wynagrodzenie.
  • Nad realizacją praktyk czuwa kierownik praktycznej nauki zawodu.