Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - 1G technik mechanik
Nazwa oddziału

 1G technik mechanik

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Zawody

 Technik mechanik

Opis

Nauczymy Cię: wytwarzać części maszyn i urządzeń, montować, uruchamiać  i obsługiwać maszyny  i urządzenia, organizować procesy produkcji, podstaw funkcjonowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Perspektywy – praca: zakłady  produkcyjne części, podzespołów, zespołów  i urządzeń mechanicznych, serwisy fabryczne urządzeń mechanicznych, działalność usługowa w zakresie produkcji, diagnostyki oraz napraw urządzeń mechanicznych.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń