Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - 1E technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1E technik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 14

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Nauczymy Cię: diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B !!!

Perspektywy – praca: salony obsługi i sprzedaży samochodów, zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych, stacje kontroli pojazdów, przedsiębiorstwa transportu samochodowego, własna działalność gospodarczą  w zakresie napraw i diagnostyki pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych