Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - 1D
Nazwa oddziału

 1D

Liczba miejsc

 14

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Zawody

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Opis

Nauczymy Cię: diagnozować uszkodzenia maszyn oraz urządzeń rolniczych, naprawiać maszyny oraz urządzenia rolnicze, opracowywać instrukcje doboru narzędzi do ciągników rolniczych, organizować i nadzorować  zabiegi  i procesy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B i T !!!

Perspektywy – praca: fabryki maszyn rolniczych, przedsiębiorstwa obrotu maszynami, nadleśnictwa, gospodarstwa doświadczalne, hodowlane, prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, prowadzenie warsztatu naprawy maszyn rolniczych.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie