Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - 1C
Nazwa oddziału

 1C

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Nauczymy Cię: posługiwania się komputerami i typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, programowania strukturalnego i obiektowego, projektowania i administracji baz danych,tworzenia i edycji grafiki cyfrowej, obsługi sieci komputerowych, budować i programować robota, montować układ elektroniczny, projektować panele sterowania dla urządzeń, modelować różne procesy technologiczne, tworzyć grafikę trójwymiarową.

Perspektywy – praca: przedsiębiorstwa związane bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym oraz użytkujące systemy komputerowe do różnych celów, instalator i administrator systemów operacyjnych, administrator sieci komputerowych, administrator baz danych, grafik komputerowy, projektant stron internetowych i inne.

Dodatkowa umiejętność zawodowa: • programowanie mikrokontrolerów i prostych układów.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych