Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - 1B
Nazwa oddziału

 1B

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Nauczymy Cię: sporządzania potraw   i napojów zgodnie z zasadami  racjonalnego żywienia, planowania i organizacji żywienia oraz usług gastronomicznych  w zakładach żywienia zbiorowego, prawidłowej obsługi konsumenta, organizowania  imprez 
o charakterze gastronomicznym (bale, wesela, przyjęcia, bankiety firmowe itp). 

Perspektywy – praca: wszystkie typy zakładów gastronomicznych: restauracje, bary, kawiarnie, stołówki, domy opieki, itp, własna działalność gospodarcza. 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych