Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - 1A
Nazwa oddziału

 1A

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik rolnik

Opis

Nauczymy Cię: jak wykonywać  prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak prowadzić sprzedaż produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich, jak organizować i nadzorować produkcję roślinną i zwierzęcą, obsługiwać programy komputerowe do prowadzenia gospodarstw   i przedsiębiorstw rolniczych. 

Perspektywy – praca: rolnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, urzędy i instytucje służb rolnych, własna działalność gospodarcza, np. produkcja rolnicza, gospodarstwo agroturystyczne.  

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej