Sztum
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu - HUMANISTYCZNY
Nazwa oddziału

 HUMANISTYCZNY

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

język angielski

Opis

Klasa o tym profilu jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczniowie klasy - humanistycznej mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z zakresu dziennikarstwa. Jako absolwent profilu humanistycznego, uczeń będzie przygotowany do studiowania na następujących kierunkach: polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.


Uczniowie tego profilu będą również realizować przedmioty uzupełniające elementy dziennikarstwa.