Sztum
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu - INFORMATYCZNY
Nazwa oddziału

 INFORMATYCZNY

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

informatyka

wiedza o społeczeństwie

Opis

Profil szczególnie godny polecenia osobom, które w przyszłości planują studia na kierunkach ścisłych uniwersyteckich i politechnicznych, a także na kierunkach ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Klasa informatyczna z elementami biznesu jest odpowiednia dla osób, które cechuje postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie ekonomicznymi problemami współczesnego świata, predyspozycje kierownicze i organizacyjne. Mogą też doskonalić swoje umiejętności przedsiębiorcze nie tylko w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ale także w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez m.in. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne  mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych i doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnym świecie ekonomii.