Sztum
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu - BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
Nazwa oddziału

 BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

język angielski

Opis

Klasa o profilu biologiczno - chemicznym jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej realizują w zakresie rozszerzonym biologię, chemię i język angielski. Zajęcia w tej klasie prowadzone będą aktywizującymi metodami, a dodatkowe wsparcie w postaci zwiększonej ilości godzin języka angielskiego umożliwi naszym uczniom sprawne odnalezienie się w świecie nauki. Absolwent klasy biologiczno - chemicznej będzie miał prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia.

Uczniowie tego profilu będą również realizować przedmioty uzupełniające z zakresu kosmetologii.