Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - Technik budownictwa M
Nazwa oddziału

 Technik budownictwa M

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Nauczymy Cię:

üwykonywać roboty budowlane (murować, tynkować itp),

üprowadzić dokumentację budowy (dziennik budowy, księgę obmiarów itp),

üorganizować pracę i kierować ludźmi na budowie, sporządzać kosztorysy budowlane.

Perspektywy –praca:

üna budowie,

üw hurtowniach budowlanych,

üprzy produkcji materiałów budowlanych, w biurach projektowych,

üw laboratoriach budowlanych,

üprowadzenie własnej firmy budowlanej.