Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - Technik hotelarstwa K
Nazwa oddziału

 Technik hotelarstwa K

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Nauczymy Cię:

üprofesjonalnej pracy w hotelach,

üorganizowania i obsługi imprez tworzonych w hotelu (bale, wesela, konferencje, wycieczki itp),

üobsługiwania nowoczesnego sprzętu biurowego,

üprzygotowywać i podawać śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

üprzyjmować i realizować zamówienia na usługi dodatkowe w bazie noclegowej i poza nią,

üwspółpracować z biurami podróży oraz innymi jednostkami.

Perspektywy –praca:

ühotele, motele, pensjonaty, zajazdy,

üośrodki wypoczynkowe, sanatoria, zakłady uzdrowiskowe

üpromy, samoloty,

übiura zajmujące się turystyką i bazą noclegową,

ücentra informacji turystycznej,

üwłasna działalność gospodarcza.