Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - Technik informatyk D
Nazwa oddziału

 Technik informatyk D

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Nauczymy Cię:

üposługiwania się komputerami i typowym oprogramowaniem użytkowym oraz narzędziowym,

üprogramowania strukturalnego i obiektowego,

üprojektowania i administracji baz danych,

ütworzenia i edycji grafiki cyfrowej,

üobsługi sieci komputerowych.

übudować i programować robota,

ümontować układ elektroniczny,

üprojektować panele sterowania dla urządzeń,

ümodelować różne procesy technologiczne,

ütworzyć grafikę trójwymiarową.

Dodatkowe umiejętności zawodowe: serwis urządzeń techniki komputerowej; programowanie mikrokontrolerów i prostych układów.

Perspektywy –praca:

üprzedsiębiorstwa związane bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym oraz użytkujące systemy komputerowe do różnych celów,

üinstalator i administrator systemów operacyjnych, administrator sieci komputerowych, administrator baz danych, grafik komputerowy, projektant stron internetowych i inne.